Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Tenerifė

Tenerifė (Kanarai)  • 
№2. Siamo parkas
Tenerifė (Kanarai)  • 
Tenerifė (Kanarai)  • 
Tenerifė (Kanarai)  • 
Tenerifė (Kanarai)  • 
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Tenerifė pridėti istoriją
Ribotas baseino veikimas
Vieš butis geras, kambarys labai erdvus, š varus, aptarnavimas puikus. Maistas geras, gali bū ti ir geresnis. Man nepatiko, kad baseino valandos ribojamos nuo 10 iki 18.
 •  prieš 2 mėnesių
Atostogos 2022 m
Noriu pasidalinti savo nuomone apie š į vieš butį ! Vieš butis turi daug privalumų ir trū kumų ! Pradė siu nuo privalumų : Gera vieta, pirma linija, iš ė jimas į paplū dimį , graž us vaizdas iš kambario, kad ir ku...
 •  prieš 3 metų
Padorus viešbutis
Į Tenerifę skridome pirmą kartą ir prieš kelionę nelabai į sigilinome, ką ten veiksime. Be Teidė s ugnikalnio ir klimato į vairovė s, apie š ią salą nieko nebuvo ž inoma.
 •  prieš 3 metų
Nebrangus viešbutis su puikiu aptarnavimu!
3 * vieš butis į sikū rę s Caleta kaime, pasienyje su Kosta Adejos miestu. Į pietus nuo Tenerifė s. Veikia su į vairaus tipo maitinimu: nuo pusryč ių iki viskas į skaič iuota.
 •  prieš 3 metų
6 kartas Tenerifėje – lyginamoji įspūdžių apžvalga. 2 dalis
6-as kartas Tenerifė je – lyginamoji potyrių apž valga. 1 dalis Treč iadienis. Aš einu nardyti, o mano gauja vyksta į Obamos paplū dimį .
 •  prieš 2 metų
6 kartas Tenerifėje – lyginamoji įspūdžių apžvalga. 1 dalis
Pradė siu nuo to, kad likusiems nebuvo ką ypatingo rinktis (Turkija, Balkanai, Egiptas - nelabai domiuosi), bet pasigedome poilsio ir be to, aš nusprendž iau, kad noriu iš mokyti savo vaiką nardyti (Tenerifė je ž inau vieną labai gerą instruktori...
 •  prieš 2 metų
Unikalus viešbutis
Vieš butis į sikū rę s labai atmosferiniame pilies pastate. Panaš ios vieš buč io architektū ros dar niekur nematė me. Vieš butis yra pirmojoje graž aus paplū dimio linijoje.
 •  prieš 5 metus
Blue Sea Interpalace apžvalga
Vieš butis kreipė si į mane dė l kainos, rusakalbių darbuotojų trū kumas nustelbė mū sų atostogas, telefonu buvo vertė jas ir kaž kaip su jais bendravome gestais.
 •  prieš 5 metus
Gerai atrodo internete. Tiesą sakant, proletariato nakvynės namai
Niekur kitur nemač iau tokių antisanitarinių są lygų . Mano nuomone, tarakonai yra nuolatiniai š io vieš buč io sveč iai. Už siregistravome apie 22 val.
 •  prieš 5 metus
Turquesa Playa viešbučio apžvalga
Vieš butį iš sirinkome patys, pagal kainos ir kokybė s santykį . Paplū dimys netoli, pė sč iomis. Gerai iš valytas, gerai maitinamas.
 •  prieš 5 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Tenerifė