Blue Sea Interpalace apžvalga

Parašyta: 31 gruodžio 2019
Kelionės laikas: 18 — 28 spalio 2019
Viešbučio įvertinimas:
9.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Vieš butis kreipė si į mane dė l kainos, rusakalbių darbuotojų trū kumas nustelbė mū sų atostogas, telefonu buvo vertė jas ir kaž kaip su jais bendravome gestais. Man patiko absoliuč iai viskas, kambarys geras su remontu, santechnika geros bū klė s. Š iame vieš butyje man labai patiko, tik ilgai iki paplū dimio, po jū ros sunku buvo už lipti atgal. Tenerife esu patenkinta, norė jau dar kartą , bet tik į pietinę dalį .
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą