Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Barselona

Turistinės istorijos apie Barselona pridėti istoriją
Puikus viešbutis
Puikus vieš butis, kambariai nedideli, bet labai patogū s, be balkonų , minimalistinio stiliaus. Mandagū s, atsakingi darbuotojai. Kambariai valomi kiekvieną dieną .
 •  prieš 1 metų
Sunotel Junior apžvalga
Kambaryje buvo š iek tiek ankš ta, trū ko pakabų , viduje nebuvo seifo. Teko pusryč iauti į netoliese esantį vieš butį , bet iš principo š varu ir patogu.
 •  prieš 3 metų
„Nouvel“ viešbučio apžvalga
Barselonoje apsistojau Nouvel vieš butyje, š į vieš butį man patarė vadybininkė Christina, jis yra pač iame Barselonos centre, labai geras susisiekimas, viskas po ranka.
 •  prieš 3 metų
Puikus jaukus nedidelis viešbutukas
Vieš butis pasirinktas atsitiktinai, bet nesigailė jo. Kambaryje buvo balkonas, kuris mums buvo labai svarbus. Viskas š varu ir patogu. Kambaryje buvo du kambariai.
 •  prieš 3 metų
„Auto Hogar“ viešbučio apžvalga
Tai mano antra kelionė į š į vieš butį . Maistu jame esu patenkinta, buvo tik pusryč iai, bet buvo kepinių , asortimentas visko į vairaus ir skanaus.
 •  prieš 3 metų
„Exe Cristal Palace“ viešbučio apžvalga
Greitai susitvarkė . Į š į vieš butį važ iavau pirmą kartą , man niekas nerekomendavo, vieš butį pasirinkau grynai dė l vietos.
 •  prieš 3 metų
„Sheraton Barcelona Diagonal“ keturių taškų apžvalga
Pasirinkau vieš butį dė l patogumų , patiko vaizdas iš vieš buč io. Nebuvo nieko seno, purvino, apdauž yto. Metro 15 minuč ių .
 •  prieš 3 metų
„HTop BCN City“ apžvalga
Ilsė jomė s 2* vieš butyje, pasirinkau pirmiausia dė l vietos, š is vieš butis yra geroje vietoje, taip pat tuo momentu buvo į domi kaina.
 •  prieš 3 metų
„Auto Hogar“ viešbučio apžvalga
Registracija pavyko gerai, atvykome anksč iau laiko, bet po 10 minuč ių jau buvome kambaryje. Maistas puikus, pusryč iaujame š vediš ku stalu, negirdė ta.
 •  prieš 3 metų
Pavasaris Madride ir Barselonoje
2019 m. balandž io mė n. atvyko 3 dienoms į Madridą . Iš vyko privač iu automobiliu po Madridą . Gidas buvo puikus – Anatolijus Khuba. Ekskursiją praleidau neį kė lus datų ir pavadinimų – važ inė jau po miestą su sustojimais ...
 •  prieš 4 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Barselona