Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Madridas

Turistinės istorijos apie Madridas pridėti istoriją
Madridas. Likus mėnesiui iki Covid Apokalipsės
Kodė l Madridas? Nes rado pigius bilietus. Pradė jome pigių + bevizę programą - ieš kome, kur pigū s bilietai, ir skrendame ten. Negalime pirkti metams, dė l mano darbo specifikos, bet mė nesiui mums tinka.
 •  prieš 4 metų
Ideali vieta turizmui
privalumus Ideali vieta turizmui – pats istorinė s Madrido dalies centras. Kambariai nedideli, bet labai tvarkingi. Š viež ia renovacija. Patogi lova. Jie paskę sta kambaryje.
 •  prieš 4 metų
Mano Madridas
Madrido neplauna jū ra ir nė ra pastatytas prie vertingos upė s, tač iau dė l daugybė s graž ių parkų jis sukels š ansų daugeliui pasaulio sostinių .
 •  prieš 5 metus
Pavasaris Madride ir Barselonoje
2019 m. balandž io mė n. atvyko 3 dienoms į Madridą . Iš vyko privač iu automobiliu po Madridą . Gidas buvo puikus – Anatolijus Khuba. Ekskursiją praleidau neį kė lus datų ir pavadinimų – važ inė jau po miestą su sustojimais ...
 •  prieš 5 metus
Puikus viešbutis šalia Maskvos žiedinio kelio (Madrido žiedinio kelio)
Nieko antgamtiš ko iš vieš buč io miesto pakraš tyje nesitikė jome. Tač iau š ios trys ž vaigž dė s pasirodė į domesnė s nei keturios centre.
 •  prieš 6 metus
Patogus viešbutis šalia metro
Iš vieš buč io per minutę nueisite iki Cuatro Camino metro stoties, 5 stoč ių mė lynojoje linijoje iki centro. Vieš butis nejaunas, bet viskas labai verta: š vara, baldai ir personalas.
 •  prieš 6 metus
Labai nemalonus viešbutis
A la sovietinio stiliaus vieš butis prasta to ž odž io prasme. Koridoriai nuš iurę ir su purvinais tapetais. Rankš luosč iai ir patalynė buvo dė mė ti, vonioje buvo dė mių , š viesa kambaryje buvo į jungta saugikliu.
 •  prieš 6 metus
Geras viešbutis, pusryčiai daugiau nei geri.
Tiesiog nuostabus vieš butis: personalas, valymas, pusryč iai. Iš minusų yra vieta. Ne centre, Tetouano rajone. Bet netoli metro. Kambaryje yra vonia, kondicionierius, seifas, š aldytuvas, spinta, stalas, kė dė s, dvigulė lova.
 •  prieš 6 metus
geras viešbutis
Labiausiai patiko aptarnavimas, malonus personalas, besiš ypsantis, paslaugus. Visi mano praš ymai buvo patenkinti kuo greič iau. Taip pat turė jau puikų kambarį , erdvi, didelė lova, viskas š viež ia ir tvarkinga.
 •  prieš 6 metus
Patogi vieta, bet prasti pusryčiai.
Š is š varus, patogus vieš butis negalė jo bū ti patogesnė je vietoje. Pė sč iomis nueisite iki Noviciado metro stoties, iš kurios nuvaž iuosite iki 3 metro linijų , iš kurių per kelias minutes pasieksite visą Madridą .
 •  prieš 9 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Madridas