Karališkieji rūmai

Karališkieji rūmai, Palacio Real
Ispanija, Madridas
Kategorijos: Architektūra Madridas
Įvertinimas 10.0
10 Pagrįstas 3 apžvalgų
Prenumeruokite apžvalgas:
Prenumeratos nustatymas Parašyti atsiliepimą
GPS: 40.4179, -3.71428

Karališkieji rūmai

Karališkieji rūmai, Palacio Real
Ispanija, Madridas
Karališkieji rūmai yra vakarinėje miesto dalyje. Jis buvo pastatytas XVIII amžiaus viduryje. Didžiuliai rūmai turi prabangų interjerą, dekoruoti italų ir ispanų meistrų freskomis, flamandų gobelenais. Ypatingą vietą užima senovinių ginklų kolekcija. Šalia rūmų yra puikus sodas. Dabar Karališkaisiais rūmais per oficialias šventes naudojasi Ispanijos monarchai.

APŽVALGOS
Visi atsiliepimai (3)
Keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10
Ž monai labai patiko, man patiko 3 kambariai. Iki pač ių rū mų už trukome apie 3 valandas, bū č iau nuė ję s per valandą ))). Tač iau atskirtas ginklų skyrius yra tik abipusis malonumas! Tokios turtingos vė lyvų jų viduramž ių riterių š arvų kolekcijos dar reikia paieš koti! Dė mesio, audiogidas siū lo net 3 variantus – nuo ​ ​ pač ių detaliausių iki sklandaus.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10
Apsilankę Madrido karališ kuosiuose rū muose tikrai norė site į juos sugrį ž ti dar kartą , nes visko apvaž iuoti ir detaliai iš studijuoti rū mus iš karto tiesiog neį manoma! Bū dami ten jausitė s didingo Ispanijos istorijos laikotarpio atmosferoje, kai tai buvo galinga valstybė pasaulio ž emė lapyje, turė jusi milž iniš kas kolonijas Amerikoje ir visame pasaulyje. Patys rū mai panaš ū s į prancū ziš ką jį Versalį , tik kuklesni.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10
Š iuose rū muose lankiausi pirmą kartą ir buvau nustebinta jų dydž iu bei ž avesiu. Č ia galima eiti su vaikais, geri gidai pasakoja į domią rū mų istoriją . Jei turė siu galimybę , apsilankysiu dar kartą .
komentarų dar nėra | palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
Plaza de Oriente
Nėra atsiliepimų
Ispanija, Madridas
Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės
atstumas: 0.2 km.
Žemėlapyje
Almudenos katedra
Nėra atsiliepimų
Ispanija, Madridas
Architektūra, Religija
atstumas: 0.3 km.
Žemėlapyje
Karališkasis teatras
Nėra atsiliepimų
Ispanija, Madridas
Architektūra, Teatrai ir muzika
atstumas: 0.3 km.
Žemėlapyje
Plaza de la Villa
Nėra atsiliepimų
Ispanija, Madridas
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės
atstumas: 0.4 km.
Žemėlapyje
San Migelio turgus
Nėra atsiliepimų
Ispanija, Madridas
Apsipirkimas
atstumas: 0.5 km.
Žemėlapyje
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra