Karališkieji rūmai

Viduramžių ginklų ir šarvų mėgėjams
Įvertinimas 10110

21 rugpjūčio 2020Kelionės laikas: 27 sausio 2020
Ž monai labai patiko, man patiko 3 kambariai. Iki pač ių rū mų už trukome apie 3 valandas, bū č iau nuė ję s per valandą ))). Tač iau atskirtas ginklų skyrius yra tik abipusis malonumas! Tokios turtingos vė lyvų jų viduramž ių riterių š arvų kolekcijos dar reikia paieš koti! Dė mesio, audiogidas siū lo net 3 variantus – nuo ​ ​ pač ių detaliausių iki sklandaus. Rinkitė s teisingai!!! !
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra