Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Maljorka

Turistinės istorijos apie Maljorka pridėti istoriją
„HSM Atlantic Park Hotel“ apžvalga
Rinkdamiesi vieš butį vadovavomė s kaina. Iš pradž ių norė jome už sisakyti kitą vieš butį , bet nepavyko, todė l už sisakė me š į .
 •  prieš 3 metų
Viešbutis neblogas, bet yra problemų su maistu ir baseinas veikia vienas
Vakar apsigyvenome, planavome 2 mė nesius iš anksto, pasiskaitė me apie puikią virtuvę , du baseinus. Dė l to vienas baseinas veikia, atsiž velgiant į blogą orą , pilnai už pildytas.
 •  prieš 4 metų
„Mar Hotels Rosa del Mar & Spa“ apžvalga
Vieš butis turi klausimų dė l kambarių skaič iaus. Senoviš ki kambariai, viskas griū na, griū na. Iš principo suprantu, kad tai buvo kainos ir kokybė s santykis.
 •  prieš 3 metų
Sugadintos atostogos ir tikrai ne 5 žvaigždutės
Š iame vieš butyje už sisakė me apartamentus, kadangi planavome atostogas su vaiku, o standartai labai nedideli, tik 22 kv. m. Atvykome ir mū sų numerio nebuvo.
 •  prieš 4 metų
HSM Reina Del Mar apžvalga
Mano apž valga bus trumpa, viskas patiko, maistas normalus, sutvarkytas, bet apskritai reikia nuvaž iuoti ir savo akimis pamatyti. Vieną kartą nuė jau į paplū dimį , kuris yra netoli nuo vieš buč io, tada nuė jau į kitą vietą .
 •  prieš 3 metų
Blau Punta Reina Resort Apart apžvalga
Puikus vieš butis, man patinka. Puikus didelis plotas, puikū s paplū dimiai, abiejose vieš buč io pusė se, ko gero, geriausi, smė lė ti.
 •  prieš 3 metų
Puikus viešbutis 3*
- tai, kad su Viskas į skaič iuota atsirado nuo 14:00 val. , kai kambarys buvo sutvarkytas. Nors jau buvome vieš butyje 8 ryto, iš ė jome pasivaikš č ioti) + jū ra 200 metrų .
 •  prieš 4 metų
Fergus Style Tobago apžvalga
Vieš butis geras, po rekonstrukcijos viskas gerai. Vieta labai patogi, aptarnavimas geras. Maistas puikus, pusryč iams nuolat sū riai, jamonas, š ampanas.
 •  prieš 3 metų
Seramar Luna-Luna parko apžvalga
Vieš butis pasirinktas pagal atsiliepimus, patiko ir kaina. Maistas geras ir į vairus. Apž valgose ž monė s skundė si dė l triukš mo, bet kai buvome, viskas buvo gerai, tylu, ramu.
 •  prieš 3 metų
Iberostar Bahia de Palma apžvalga
Vieš butis pasirinktas dė l kainos, vieta nebloga, į ė jimas į jū rą sklandus, geras. Vieš butis vidutiniš kas. Maistas yra labiausiai paplitę s.
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Maljorka