Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Antalija

Turistinės istorijos apie Antalija pridėti istoriją
Susierzinimas... sudužusios svajonės
NEPATOGŪ S SAPNAI. . SKELBTI.. Turkijoje esu ne pirmą kartą ir turiu kelionių patirties (Egiptas 4p, Kipras, Graikija, Tunisas, Ispanija, Dominikos Respublika, Vietnamas, Vokietija, Suomija, Baltarusija ir kt.
 •  prieš 4 savaites
Vienintelis teigiamas dalykas yra vieta ir draugiškas personalas.
Nepriartinkite prie numerio 101! turbū t kaž kada buvo kanalizacijos š ulinys, smarvė net ir atidarius langą galvos neskaudė tų , garso izoliacija visiš kai nė ra, visi garsai dvigubai girdimi.
 •  prieš 2 mėnesių
pavogti
Jie pavogė š imtą dolerių iš piniginė s, kurią palikau lagamine. Š eš tadienį . Tikė damasis, kad sekmadienį aš iš važ iuosiu ir nebus laiko to iš siaiš kinti.
 •  prieš 4 mėnesių
Šlykštus viešbutis
Su vaiku buvome 2022 spalį , iš gero tai sutvarkyta didelė teritorija ir vaikų klubas bei ž aidimų aikš telė . Viskas! Teigiama, kad vieš butis yra 5 ž vaigž duč ių .
 •  prieš 5 mėnesių
Atostogos Turkijoje
Š į vieš butį pasirinkome remdamiesi tvirta kelionių agentū ros rekomendacija ir daugybe entuziastingų sveč ių atsiliepimų .
 •  prieš 7 mėnesių
baisu!!!
Pirma, internetas nuolat dingdavo, paklausus "kodė l" registratū ros darbuotojai nuolat kartojo, kad tai mato pirmą kartą , prisijungė prie interneto, kuris reguliariai dingdavo lygiai po 15 minuč ių !
 •  prieš 7 mėnesių
Kazino su orlaivio variklio riaumojimu
Jei esate kazino aplinkos gerbė jas ir jums patinka orlaivių variklių triukš mas, tuomet esate č ia! Vieš buč io dizaine daug aukso ir veidrodž ių , nė ra daug auksavimo ir veidrodž ių !
 •  prieš 8 mėnesių
Į šį viešbutį grįžtu 2 kartus))
Labai ač iū Buse, kuris mus apgyvendino š io vizito metu)) iš klausė mano norus ir pagal juos į sikū rė kambaryje)) Autobusas - tu esi mano š irdyje)) Sė kmė s tau)) Pirmą kartą su netipine Turkija (Kaleichi) susipaž inau 2021 me...
 •  prieš 6 mėnesių
kambarinis namas tranzitiniams svečiams darbuotojams ir turkų galvijams iš užmiesčio
Kas ieš ko „Google“ naujausių „Palmet Family“ apž valgų ? Ateik č ia, aš tau viską papasakosiu : ) Vieš butis turi potencialo, bet viskas purvina, pusiau apleista, personalas neapmokytas.
 •  prieš 9 mėnesių
Puikus viešbutis jaunimui su vaikais arba be jų
Didingas vieš buč io pastatas yra nuostabus! Maniau, kad važ iuojame iki kokios gamyklos dirbtuvė s, ar į oro uosto terminalą , bet tikrai ne į vieš butį .
 •  prieš 1 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Antalija