Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Dalamanas

Turistinės istorijos apie Dalamanas pridėti istoriją
Puiki atmosfera!
Š iuose sveč ių namuose esu apsistoję s du kartus. Pirmą kartą su vyru, antrą kartą vienas. Sveč ių namai š alia Dalamano oro uosto.
 •  prieš 4 metų
Negali būti?! Gal būt!
Arba Į Turkiją už paslaugą ! Kaip visi susirgo š iuo COVID-19. . . lyg viskas bū tų sustoję visame pasaulyje. . . lyg nebebū tų problemų.
 •  prieš 4 metų
Dalian upė ir „dviejų jūrų bučinys“
Rytas. Sotū s pusryč iai. Atsisveikindami su vieš butyje rastais draugais ž odž iais: – „Iš važ iavau į Daljaną “, iš vykome į ekskursiją .
 •  prieš 7 metus
Savaitė rojuje
Jums nereikia skristi už pusiaujo, kad pabė gtumė te nuo pasaulio. Savo „Narnią “ radome palyginti netoli – saulė toje Turkijoje. Tai nebuvo taip spontaniš ka: daiktai buvo iš anksto sukrauti į lagaminą ir jis tyliai laukė kampe savo valandos, tod&#...
 •  prieš 7 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Dalamanas