Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Belekas

Turistinės istorijos apie Belekas pridėti istoriją
лучший сервис
Очень редко пишу отзывы об отелях, но после отдыха в этом отеле(первый раз отдыхали в нем) хочется написать много теплых слов руководству отеля и особенно персоналу!!! Все прошло на высшем уровне, начиная от заселения и заканчивая индивидуальным траснфером(комплимент от отеля) Персонал работает на в...
 •  vakar
Top už savo pinigus
BENDRA VYRA – TOP UŽ JŪ SŲ PINIGUS : ) Apsigyvenome š iame vieš butyje už.14, 6 tū kst. UAH 7 dienoms, 6 naktims nuo 11/05/21 iki 11/11/21.
 •  8 mėnesių prieš
Ne sezono metu, tik žiemą
Keliautojai 3 suaugusieji, Family Duplex kambarys (dviejų aukš tų su dviem vonios kambariais) pasirinktas bū tent todė l, kad š ios kategorijos kambariai yra iš skirtinai virš utiniuose pastatų aukš tuose = garantija, kad „nevaikš č ios“ an...
 •  7 mėnesių prieš
Atostogos 2021 m. spalio pabaigoje
Rudens atostogų metu apsistojome vieš butyje. Atvykome 10/20/21 anksti ryte, sake laukti atsiskaitymo ne anksciau 12 val. . Nuejom pusryciu, nuvaziavome i registratura ir musu kambarys jau buvo paruoš tas (nes jau ilsė jomė s val.
 •  7 mėnesių prieš
10 iš 10
Tai buvo nuostabu! Turkijoje jau ne pirmas kartas, yra su kuo palyginti ir tikrai patariu š iam vieš buč iui, nenusivilsite! Visi registratū roje buvo draugiš ki ir greitai susė do.
 •  4 mėnesių prieš
Tai ne penketukas, o trejetas!
Tai visiš kas koš maras!! ! Penkios ž vaigž dutė s vieš buč iui, ypač ultra, dabar jis visai netraukia !! ! Atimk iš jų dvi ž vaigž dutes!
 •  9 mėnesių prieš
Puikus viešbutis
Daug kartų ilsintis Turkijoje skirtinguose vieš buč iuose, niekada neraš ė atsiliepimų , visada viskas buvo gerai, bet š iemet man labai patiko.
 •  9 mėnesių prieš
10 iš 10!
2021 m. spalio pradž ioje ilsė jomė s Granada Luxury Belek. Ir tai buvo nuostabu! Turkijoje jau ne pirmas kartas, yra su kuo palyginti ir tikrai patariu š iam vieš buč iui, nenusivilsite!
 •  7 mėnesių prieš
Baisus požiūris į klientą
Ž vė riš kesnio pož iū rio 12 metų kelionių į Turkiją nesutiko. Nors ir nebuvo sugadinti makrokaralų ir panaš ių dalykų , ankstesni vieš buč iai buvo ž emiau arba lygū s.
 •  9 mėnesių prieš
Siaubingas viešbutis! Antisanitarinės sąlygos, serga COVID!
Š iame vieš butyje ilsė jomė s su didele 50 ž monių kompanija, todė l beveik visi susirgo, pusei buvo patvirtintas COVID, pusei pasireiš kė rotaviruso simptomai.
 •  9 mėnesių prieš
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Belekas