Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Belekas

Turistinės istorijos apie Belekas pridėti istoriją
Puikus viešbutis su prastu aptarnavimu
Pasirinkome š į vieš butį , nes jame nė ra vaikų . Poilsis su amž inai rė kianč ia minia nė ra atostogos. Atostogavome 2024 m.
 •  prieš 3 savaites
Objektyvi peržiūra. Yra reikšmingų trūkumų.
Atvykau apie 10.50, iš karto į siregistravo į kambarį , nelaikė manę s registratū roje iki 14:00 arba reikalavo papildomų pinigų už greitą registraciją .
 •  prieš 4 savaites
Viešbutis išpūstu pavadinimu, kuris nėra vertas tų pinigų, kuriuos už jį mokate.
Privalumai: – greitai už siregistravo -Jie mums davė asistentą , kuris turė jo mus informuoti apie vieš butį. Dingo visi teigiami dalykai.
 •  prieš 5 mėnesių
NAMUOSE YRA VISKAS SENTULARIAM POILSIUI. VIEŠBUTIS TIKRAI UNIKALUS KAINA/KOKYBĖJE.
2023 m. lapkritį atostogauju Prenses Sealine paplū dimyje. Nuostabū s į spū dž iai! Vieš butis yra unikalus! Galbū t dė l ​ ​ to, kad man jau daugiau nei 50 metų , š is vieš butis idealiai tinka mano atostogoms.
 •  prieš 8 mėnesių
Viešbutis geras, bet yra niuansų
Viskas yra reliatyvu. Su š eima kasmet keliaujame į Turkiją ir esame matę gana daug skirtingų vieš buč ių . Stengiamė s gerinti vieš buč io lygį .
 •  prieš 9 mėnesių
APGAULĖ
Laba diena, Vieš butis: Prenses Sealine Beach Hotel Miestas/š alis arba regionas: Antalija/Turkija Atvykimas 2023-09-16 Iš vykimas: 2023-09-18 Už sakymo informacija1022175456 Už sakant 1 kambarį , 2 naktys Kambario tipas Ekonomiš kas trivietis kambarys Pagrindini...
 •  prieš 10 mėnesių
Yra niuansų
Vieš butis pasirinktas kelionių agentū ros vadovo rekomendacija. Stengsiuosi bū ti kiek į manoma objektyvesnis. 1. Į siregistravimas į vyko operatyviai, vieš buč io darbuotojo pasiū lymu kambarių kategorija buvo padidinta.
 •  prieš 10 mėnesių
Taigi viešbutis
Vieš butis gali patikti tiems, kurie atė jo ilsė tis pirmą kartą , bet manę s nebuvo kuo nustebinti, nes Beleke buvo 6 kartai. . Kambariai labai maž i, daug ž monių , visada nė ra restorane vietų už tenka, maistas monotoniš kas tik vak...
 •  prieš 11 mėnesių
Viešbutis neblogas, gali būti laikomas šeimos atostogų variantu, bet ne prašmatnus
Pailsė ję s su š eima vieš butis yra kaip visi standartiniai Turkijos vieš buč iai. Jie nesuteikia lygintuvo ir lyginimo lentos, už tai turite sumokė ti kaip už atskirą paslaugą , kad vieš buč io darbuotojai iš lygintų jū...
 •  prieš 11 mėnesių
ne 5*
Vieš butis netraukia 5 ž vaigž duč ių , Beleke yra geresnių vieš buč ių už tą pač ią kainą , aiš ku galima nusimesti, kad vieš butis dar naujas ir į visus trū kumus neatsiž velgta, bet deja, buvau nesu&...
 •  prieš 1 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Belekas