Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Sarigerme

Turistinės istorijos apie Sarigerme pridėti istoriją
Aptarnavimas neatitinka VIP viešbučio lygio
Apskritai vieš butis geras, BET tai nė ra VIP vieš buč io lygis, deja. Svarbiausia yra aptarnavimas. Š iuo metu aš ir vaikas stovė jome prie baro apie 15 minuč ių.
 •  prieš 3 metų
Siaubas tapo ne viešbučiu, bet anksčiau buvo mėgstamiausias
TERMEMARIS (Dalamanas, Turkija) laikotarpiui 2021-09-09 - 16-09. Ekskursija dviems. Prieš į sigydama š ią ekskursiją pasitikslinau ar š iame vieš butyje veikia SPA.
 •  prieš 3 metų
Nuostabu
Mė gstantiems ramią ir patogią vieš nagę – tai geriausias pasirinkimas. Registracija į vyko iš kart atvykus (o atvykome 4 val. ryto). Graž i ir iš puoselė ta teritorija, darbš tus ir draugiš kas personalas, puiki virtuvė (ypač vak...
 •  prieš 3 metų
Poilsis poilsiui.!!!
Sveiki! Su ž mona ilsė jomė s XL Sarigerme nuo 13.07-25.07. 21 Į š į vieš butį vykstame kasmet – 3 kartus buvo 2019.2020, 2021 m. , Pats vieš butis yra graž ioje vietoje – kalnuose Kas atė jo pailsė ti nuo miesto š urmulio, triukš...
 •  prieš 2 metų
Tobulas šeimyninis viešbutis, tobulos atostogos
Visą laiką noriu grį ž ti į š į vieš butį . Č ia jau buvo apsistoję.3 kartus. „Hilton“ yra ramiame kaime prie upė s, jungianč ios Egė jo ir Vidurž emio jū rą , ž ioč ių .
 •  prieš 3 metų
Puikus viešbutis su nepriekaištingu aptarnavimu
Viskas š iame vieš butyje graž u, ypač smulkmenos: indai, tekstilė , baldai, dekoras ir kt. Ir brangu. Aptarnavimas ne tik malonus, visada stengiasi padė ti, labai draugiš kas, viskas ž mogiš ka.
 •  prieš 3 metų
Sarigerme. Nuo upės iki... upės
Visų pasaulio nesusipratimų nenaudai Vorobeič ikovai pleč ia savo geografines ž inias : )) Tai savotiš kas mano apž valgos tę sinys TUI BLUE vieš butis Tropical 5*.
 •  prieš 4 metų
Labai geras senovinio formato
Vieš buč io duomenų netikrinau. Kelionė buvo nupirkta likus dviem dienoms iki iš vykimo. Ž iū rė jau tik į bendrą atsiliepimų toną , atrodo nieko tokio – teigiamas.
 •  prieš 4 metų
Labai geras viešbutis, rami, jauki atmosfera, paslaugus personalas
Ilgai teko rinktis vieš butį poilsiui, bet pamač ius vietą ir teritoriją iš kart pasirinkau š į vieš butį . Ir aš neatspė jau!
 •  prieš 4 metų
Puikus viešbutis, puiki vieta, draugiškas personalas
Su vyru iš dalies apmokė jome kelionę į Italiją , Kalabriją per TUI, tač iau dė l karantino teko persiorientuoti į Turkiją , kurioje ne kartą ilsė jomė s ir kuri mums labai patinka.
 •  prieš 4 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Sarigerme