Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Alanija

Turistinės istorijos apie Alanija pridėti istoriją
Blogas ir purvinas viešbutis
Blogas vieš butis (daugiausia 3 ž vaigž duč ių ). Neš varus, neskanus ir monotoniš kas maistas (tik viš tiena), vakare nė ra ką veikti - tik gerti ar miegoti, internetas mokamas ir silpnas!
 •  prieš 1 mėnuo
Li?dnas atsiliepimas. Pavojinga!
Net po nemalonaus nelaimingo atsitikimo vie? butyje noriu palikti ger? atsiliepim? apie dirbant? personal? . Pradedant nuo malonaus aptarnavimo darbuotoj? registrat? roje - jie.
 •  prieš 4 savaites
Viešbutis neatitinka aprašymo
Vieš butis neatitinka 5 ž vaigž duč ių . Animacijos vaikams nebuvo (nors ji į skaič iuota į kainą ). Vieš butis atrodo graž iai, bet jį reikia atnaujinti.
 •  prieš 1 mėnuo
Puikus viešbutis.Rekomenduoju, jei nekreipiate dėmesio į smulkmenas!
Laba diena. Į vieš butį atsidū riau visai atsitiktinai, vien dė l kompanijos. Tai buvo ne pirmas kartas Turkijoje, tad buvo su kuo palyginti. Kad gauč iau daugiau ar maž iau padorų kambarį (vaizdas į jū rą iš š ono ir ne visai vis...
 •  prieš 1 mėnuo
Baisus viešbutis. Nevažiuokite čia, nebent norite sugadinti savo atostogas.
Vieš butį pasirinkau dė l kainos. Jū ra nė ra toli. Yra prieplauka, nuo kurios galima nardyti. Vieš buč io teritorijoje daug ž alumos.
 •  prieš 2 mėnesių
Siaubingas viešbutis
Neš varios patalpos. Jie nevalė.7 dienas. Siaubingas maistas. Jie nekalba angliš kai. Tu velki!! !
 •  prieš 2 mėnesių
Nuostabus viešbutis
Visai nuostabus vieš butis. Patiko viskas. Puikus aptarnaujantis personalas, ypač animatorius Sabri. Neleido nuobodž iauti nė minutei. Viskas priklauso nuo į monė s.
 •  prieš 2 mėnesių
Siaubas
Kambariuose girdisi visi kaimynai ir ką jie veikia (kaip prausiasi, eina į tualetą ), nulinė garso izoliacija. Rytais kambaryje dvokia kanalizacija, vonioje nuolat ant grindų tvyro vanduo, basomis maudytis po duš u pavojinga.
 •  prieš 2 mėnesių
Apie utopiją
Tai vieta, kur viskas graž u! Graž i, iš puoselė ta vietovė su Turkijai netipiš ku kraš tovaizdž iu. Trys smė lio paplū dimiai, vienas iš kurių – vaizdinga lagū na, vanduo skaidrus.
 •  prieš 2 mėnesių
Ar norite sugadinti savo atostogas? Tokiu būdu
Sveikinimai! Patariu perskaityti iki galo, be minusų paraš ysiu daugiausiai š iukš lių , kurių niekam nepatariu iš gyventi. Viskas prasidė jo gerai, atvykome ryte, spė jome pusryč iauti ir laukė me registracijos.
 •  prieš 2 mėnesių
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Alanija