Rixos Premium Belek 5*– Atsiliepimai

60
Įvertinimas 6.010
pagrįstas
60 apžvalgų
№55 viešbučio reitinge Belekas
6.5 Skaičius
5.8 Aptarnavimas
7.6 Grynumas
7.2 Mityba
7.7 Infrastruktūra
„Rixos Premium Belek“ yra prabangus viešbutis, skirtas išrankiems klientams. Įsikūręs Belek, ant jūros kranto, šalia nuosavo smėlio paplūdimio. Atidarytas 2005 m., paskutinį kartą atnaujintas 2017 m. Svečiams siūlomi įvairūs restoranai, barai, baseinai ir konferencijų salės, daugybė pramogų ir užsiėmimų suaugusiems ir vaikams, taip pat nemokamas įėjimas ir pervežimas kelis kartus per dieną į unikalų pramogų parką The Land of Legends Theme Park. viešbučio svečiams. Viešbutis puikiai tinka išskirtinei šeimai ir aktyviam poilsiui.Daugiau →
аватар Romanaaa
Privalumai: – greitai už siregistravo -Jie mums davė asistentą , kuris turė jo mus informuoti apie vieš butį. Dingo visi teigiami dalykai. Pirmieji minusai: -vieš butis senas ir reikalingas remontas, apš iurusios sienos, durys, baldai. Renovacija visai nė ra prabanga ar aukš č iausios kokybė s. … Dar ▾ Privalumai:
– greitai už siregistravo
-Jie mums davė asistentą , kuris turė jo mus informuoti apie vieš butį.

Dingo visi teigiami dalykai.
Pirmieji minusai:
-vieš butis senas ir reikalingas remontas, apš iurusios sienos, durys, baldai.
Renovacija visai nė ra prabanga ar aukš č iausios kokybė s.
Mityba:
-Nuolatinė s eilė s restorane, daug ž monių ateidavo į konferenciją ir negalė davo patekti. Gerai, ž inote, kad vieš butyje daug ž monių , automatizuokite darbą , kad ž monė s nestovė tų eilė se prie viš tienos ir pan.
- pats maistas, kur č ia kvepia gurmaniš kas maistas, niekaip nesuprantu (gal vakarienei neskanū s suš iai? )
-Alya carte restoranas, kuris dirba 24/7, vienas pavadinimas, taip pat reikia stovė ti eilė je, kad patektum, padavė jai nepagarbū s, reikia ilgai laukti, Cezario salotos tik lapai, viš tiena, padaž as.
-kava yra atskiras skausmas, kodė l tokiame "praš matniame ir brangiame" vieš butyje negali bū ti bent 1 kavos aparatas su barista, visur yra tokie aparatai, kurie verda š lykš č ias kavas.
Net „Starbucks“ – paspausite mygtuką – š tai jū sų kava.
Visuose vieš buč iuose, net ir paprastesniuose, jau yra normalios kavinė s.
-konditinė lė visada sausakimš a, vietų nė ra, papraš ius atneš ti papildomų kė dž ių gū ž telė jo peč iais ir iš ė jo. Gerai, turite pilną vieš butį , bet sutvarkykite jį taip, kad bū tų patogu ir patogu sveč iams.

Apibendrinti:
-vieš butis moka sukurti pompastikos į spū dį , bet kalbant apie sveč ią teks nusivilti
-Niekada daugiau č ia nevaž iuosiu, vieš butis visai nevertas tų pinigų
аватар Ys1210
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
Labai retai raš au atsiliepimus apie vieš buč ius, bet apsistojus š iame vieš butyje (pirmą kartą ilsė jomė s jame) noriu paraš yti daug š iltų ž odž ių vieš buč io vadovybei ir ypač personalui !! ! Viskas vyko aukš č iausiu lygiu, nuo registracijos iki individualaus pervež imo (komplimentas iš vieš buč io) Personalas dirba 100% visada visi draugiš ki, padeda iš sprę sti bet kokią problemą. … Dar ▾ Labai retai raš au atsiliepimus apie vieš buč ius, bet apsistojus š iame vieš butyje (pirmą kartą ilsė jomė s jame) noriu paraš yti daug š iltų ž odž ių vieš buč io vadovybei ir ypač personalui !! ! Viskas vyko aukš č iausiu lygiu, nuo registracijos iki individualaus pervež imo (komplimentas iš vieš buč io)
Personalas dirba 100% visada visi draugiš ki, padeda iš sprę sti bet kokią problemą.
Teritorija praš matni prie vieš buč io, baseinai š varū s, niekas vieš butyje nesirgo ir tai dž iugina!
Aptarnavimas paplū dimyje jau kita istorija, gė rimų už sakymas pagal kodą ir per 5 minutes viskas! ! tiesiog nuostabu!
Noriu padė koti asistentui Shakhnoza už dė mesingą pož iū rį ir greitą visų problemų sprendimą ! Ypatingas ač iū Zuhri Getin už skaniausius pusryč ius, pietus ir vakarienes, už maisto ir gė rimų į vairovę bei graž ų pristatymą , už tokį dė mesingumą sveč iams ir iš klausymą į visus pageidavimus. Kituose vieš buč iuose tokių ž monių trū ksta ((
Vienintelis dalykas, kuris man nelabai patiko, buvo tai, kad buvo daug gyvos muzikos (atsirado ansambliai), norė josi daugiau š okių muzikos (atė jau su dviem vaikais, bet visi nori linksmintis)! Ir jū s bent kartais galite surengti vakarė lius per dieną . Tai š eimyninis vieš butis, o ne slaugos namai )))))) Š eimos jaunos ir linksmintis norė jo visi, net vaikai! ! )) kitu atveju 10 iš.10 balų!! ! Ač iū Rixos už š ias nuostabias š ventes! ! sugrį š iu 100%
аватар tilemissovaa
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Tai pirmoji mū sų paž intis su Rixos ir visai maloni. Mums svarbiausia pramoga kū dikiui. Ir mes jį radome č ia. Labai geri vaikiski puodukai, praš matni mini diskoteka. Puikus mini klubas vaikams. Kambarių valymas labai geras. Malonus aptarnavimas, visi labai draugiš ki. … Dar ▾ Tai pirmoji mū sų paž intis su Rixos ir visai maloni. Mums svarbiausia pramoga kū dikiui. Ir mes jį radome č ia. Labai geri vaikiski puodukai, praš matni mini diskoteka. Puikus mini klubas vaikams. Kambarių valymas labai geras. Malonus aptarnavimas, visi labai draugiš ki. Skanus a la carte restoranas. Puiki kava Starbucks. Surengė mums gerą gimtadienį , papuoš ė kambarį , š auniai pasveikino restorane, nuoš irdž iai. Mums viskas patiko ir tikrai sugrį š ime! ! !
аватар oriel1
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Rekomenduoju š į vieš butį š eimoms su vaikais. Č ia viskas labai patogu. Graž i graž i, sutvarkyta teritorija. Skanus maistas pagrindiniame restorane, a la carte aukš č iausios klasė s graikų ir italų restoranai. Vaikams patiko linksmas klubas, graž ū s, š varū s, dideli baseinai. … Dar ▾ Rekomenduoju š į vieš butį š eimoms su vaikais. Č ia viskas labai patogu. Graž i graž i, sutvarkyta teritorija. Skanus maistas pagrindiniame restorane, a la carte aukš č iausios klasė s graikų ir italų restoranai. Vaikams patiko linksmas klubas, graž ū s, š varū s, dideli baseinai. Apskritai, super atostogos! Sugrį š ime dar kartą .
аватар gataullinadr
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Atvykstame ne pirmą kartą , ryš ių su sveč iais skyrius, maloni maloni Alija, visada padė s į sikurti per labai trumpą laiką , nepaisant to, kad esame š iek tiek ž alingi klientai)) Apskritai viskas yra puiku. Animatoriai ir visą dieną sportinė veikla. … Dar ▾ Atvykstame ne pirmą kartą , ryš ių su sveč iais skyrius, maloni maloni Alija, visada padė s į sikurti per labai trumpą laiką , nepaisant to, kad esame š iek tiek ž alingi klientai)) Apskritai viskas yra puiku. Animatoriai ir visą dieną sportinė veikla.
аватар yevgeniy.platonov.70
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Mums visiems labai patiko. Graž i vieta, vieš butis priž iū rė tas, rajonas dž iuginantis akį . Labai draugiš kas personalas, skanus maistas, vaikai mė gsta leisti laiką Rixos Kid Club, puikiai praleidome laiką . Labai patenkintas platus ž uvies ir jū ros gė rybių pasirinkimas pietums ir vakarienei. … Dar ▾ Mums visiems labai patiko. Graž i vieta, vieš butis priž iū rė tas, rajonas dž iuginantis akį . Labai draugiš kas personalas, skanus maistas, vaikai mė gsta leisti laiką Rixos Kid Club, puikiai praleidome laiką . Labai patenkintas platus ž uvies ir jū ros gė rybių pasirinkimas pietums ir vakarienei. Labiausiai teigiamus į spū dž ius paliko apsilankymas azijietiš kame restorane, personalas pasirodė esą s labai profesionalus, virtuvė restorane tiesiog nuostabi.
аватар Antuaneto4ka
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Vasario mė nesį gyvenome su vyru 1 savaitę . Puikus vieš butis su profesionaliu personalu. Sveč ių estafetė s merginos padė jo viso poilsio metu ir labai kompetentingai atsakė net į pač ius kebliausius klausimus. Nei vienas praš ymas neliko neatsakytas. … Dar ▾ Vasario mė nesį gyvenome su vyru 1 savaitę . Puikus vieš butis su profesionaliu personalu. Sveč ių estafetė s merginos padė jo viso poilsio metu ir labai kompetentingai atsakė net į pač ius kebliausius klausimus. Nei vienas praš ymas neliko neatsakytas. Labai jiems ač iū ! Nuo atvykimo iki iš vykimo iki oro uosto viskas buvo puiku. Baruose kokybiš ki gė rimai ir skanū s kokteiliai visada prieina padavė jai ir barmenai ir paklaus, ko norime iš gerti, ir iš kart atneš už sakymus. Ir pagrindiniame restorane visada padeda ir iš kart atneš a už sakytus gė rimus. Atskirai pasakysiu apie maistą : yra visko ir dideliais kiekiais, alkanas tikrai neliksi. Kiekvieną dieną iš bandydavome naujus patiekalus, salotas ir desertus. Dabar vieš butis renovuojamas, todė l laukiame kol baigsis ir pirmomis vasaros sezono dienomis vė l č ia atvyksime, norime paž iū rė ti, kas bus, bet esame tikri, kad mū sų atostogos bus tokios pat puikios! Tikrai rekomenduoju visiems!
аватар helloyakov_s
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Atleiskite, kad neparaš iau savo apž valgos iš karto, bet dabar ji aktualesnė nei atvykus. Kadangi daugelis susiduria su atostogų vietų pasirinkimu ž iemą , nusprendž iau pasidalinti savo į spū dž iais su jumis. Š iame vieš butyje buvome nuo 2021-01-16 iki 2021-01-23, nusprendė me taip atš vę sti sutuoktinio DR. … Dar ▾ Atleiskite, kad neparaš iau savo apž valgos iš karto, bet dabar ji aktualesnė nei atvykus. Kadangi daugelis susiduria su atostogų vietų pasirinkimu ž iemą , nusprendž iau pasidalinti savo į spū dž iais su jumis. Š iame vieš butyje buvome nuo 2021-01-16 iki 2021-01-23, nusprendė me taip atš vę sti sutuoktinio DR.
Mus pasitiko š ampanu, niekas neprivertė laukti. . . Ir mes vieš butyje! Kam rū pi, visus reportaž us, nuotraukas ir vaizdo į raš us paskelbiau savo Instagram puslapyje (Svetlana__Y), bandž iau parodyti vieš butį , o ne save), pradė k č ia: https://www.instagram.com/p/CKHMNIHgEea/? utm_medium=copy_link arba ieš kokite pagal datą c 2021-01-16.
Internetas vieš butyje nuostabus, greitas, per WhatsApp su š eima kalbė jomė s be trukdž ių . Wi-fi antenos kas 10 m visoje teritorijoje. Paplū dimyje palapinė s visiems nemokamos – ž iemos privalumas. Paplū dimio bare yra rakinamos spintelė s su programė lių kodais, galima iš sivalyti bū nant jū roje, galima ir į krauti. Vė sią dieną , o jis buvo vienas mū sų savaitę +11, bare siū lomos antklodė s. Š ilč iausia diena buvo +22. Ž monė s deginosi, o drą suoliai plaukė , jū ra buvo rami. Sausio 19 dieną mano vyras irgi pasinė rė , sako, kad jū roje vanduo jauč iasi kaip 19 laipsnių .
Apie maistą ir gė rimus neraš ysiu, viskas ant virš aus! Noriu paraš yti tai, ko nemač iau kituose vieš buč iuose, bet š tai. Š iuolaikinis pož iū ris į patiekalų pavadinimus restorane, kiekvienas patiekalas turi jutiklinius ekranus su pavadinimais skirtingomis kalbomis, tač iau taip pat galite spustelė ti ekraną , kad suž inotumė te patiekalo ingredientus ir kalorijų kiekį .
Visus kamavusios pandemijos sezonu itin dė mesingas pož iū ris į apsaugines priemones, be tobulo valymo, visur stovi stendai su dezinfekavimo priemonė mis, kaukė mis ir pirš tinė mis. Drė gnos vieš buč io servetė lė s, ir visur labai geros kokybė s, ir restorane ant staliukų , ir kiekviename bare, ir kambariuose, taip pat antibakterinis gelis mini vamzdeliuose. Ž inoma, visi darbuotojai dė vi kaukes. Gaminiai už stiklo, pristatomi Jums pageidaujant.
Vieš nagė s metu už daroje diskotekoje vyko remontas, bet kiekvieną dieną koncertavo kviestiniai artistai, labai už degantys, ž monė s net š oko. Verandoje yra dujiniai degikliai ir atsiveria nuostabus vaizdas į muzikinius fontanus!
Pirmą kartą per visą savo atostogų laiką pamač iau daugiau vyrų nei moterų – bet todė l, kad š iuo metu vieš butyje vyksta futbolo komandų varž ybos. Merginos buvo ant ritinio))
Teritorija didž iulė , nesu tikras, kad per savo vieš nagė s dienas visi vaikš č iojome!
Atskira tema – vaikų miestelis, vaikai stebimi, už siima nuo 10 iki 23 val. Daugiau detalių yra mano video instagrame, papraš iau merginos, kad papasakotų apie niuansus. . . Ir iš kiekvieno pramogų kambario padariau vaizdo į raš ą...Bus į domu į vairaus amž iaus vaikams, mė gstantiems klijuoti į ž aidimų konsoles – ir taip!
Teritorijoje esantis š iltas baseinas mums buvo prioritetas, jis super, deklaruota vandens temperatū ra 28-29 laipsniai tikrai! Visi rankš luosč iai yra suvynioti atskirai ir neturi jokių keitimo apribojimų . Aplink daug gultų , š alia yra persirengimo kambariai, o per visą teritoriją nebū tina eiti š lapiais drabuž iais. Beje, ž monė ms su judė jimo negalia yra automatizuotas nusileidimas į baseiną , o visi laš eliai ant takų pritaikyti judė jimui be rū pesč ių .
Hamamas yra karališ kas! Taip pat sukū riau daug vaizdo į raš ų jū sų apž valgai. Kelios skirtingos pirtys, nuo lengvos iki karš tos. kontrastui suteikia net sniego ledo. Viskas be papildomų iš laidų .
Tač iau už pinigus galite apsilankyti ž aidimų kambaryje, kur galė site rinktis iš visko: lenktynių , krepš inio ir net BOULINGO. Nors man praš yme paraš ė , kad jo nė ra vieš butyje. Jis yra pastate, kuriame yra SPA. Instagrame yra apž valga (Svetlana__Y)...Vieš buč io teritorijoje yra daug parduotuvių .
Labai graž i prancū ziš ka gatvė su neprilygstama arbata, kava ir už kandž iais. „Bistro-Snack“ bare nuo 12 iki 17 galite pavalgyti kaip restorane, meniu pagal QR kodą ant staliukų , nukreipkite telefoną ir eikite į kalbos ir meniu pasirinkimo puslapį . Taip pat labai patogu! Vakare jame veikia A la carte restoranas, kuriame jie š ventė savo sutuoktinio gimtadienį . Dieną į kambarį buvo atneš ta graž i puokš tė , o vakare restorane ant stalo buvo padė ta didelė rož ių puokš tė ir tada patiektas tortas su fejerverkais ir sveikinimais visam į staigos kolektyvui. Didelis ač iū visiems už tai!
Pirkom bilieta su skrydziu is Maskvos, kainavo apie 110 tukstanciu uz 7 naktis, esu tikra, kad kainai į takos turė jo sezonas ir pandemija. Labai norė č iau ten apsilankyti dar ir dar!
Jei pavyks, į YouTube į kelsiu video apž valgą apie ž iemos vieš butį , nuorodą į dė siu į komentarus. . . Graž ių atostogų ir daug į spū dž ių !
Array Array Array Array
аватар Nastyusha84
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Pailsė jome su visa š eima Naujų jų metų š ventė ms. Vieš butyje viskas apgalvota iki smulkmenų . Dė l pandemijos buvo taikomi tam tikri apribojimai, ypač neveikė Legendų parkas, už daryta diskoteka, o muzika ir pasirodymai buvo atš aukti naujiems metams. … Dar ▾ Pailsė jome su visa š eima Naujų jų metų š ventė ms. Vieš butyje viskas apgalvota iki smulkmenų . Dė l pandemijos buvo taikomi tam tikri apribojimai, ypač neveikė Legendų parkas, už daryta diskoteka, o muzika ir pasirodymai buvo atš aukti naujiems metams. Tiesa, visa tai atsvė rė praš matnus patiekalų pasirinkimas pagrindiniame restorane (kalnas jū ros gė rybių , grilio, mė sos, didž iulis už kandž ių pasirinkimas ir daug daugiau, nesuskaič iuosi). Vakare bare vyko naujų jų metų š ventė . Apskritai buvo linksma ir iš kilminga. Vaikų klubas vaikams siū lė Jū ros š ou, vaikus linksmino Kalė dų Senelis ir Snieguolė , vaikams kasdien vyko konkursai, pasirodymai ir kiti dalykai. Š ildomas lauko baseinas – dar vienas didelis pliusas! Rekomenduoju Rixos Premium Belek visiems!
аватар VikaT1981
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 8.0
Š eima 2+1 (9 metai). Skridome su Anex tour – viskas gerai, kaip laikrodis. Kokie vieš buč iai buvo anksč iau: Gloria, Delphin Be grand, Prince Turan, Selectum ir kt. Bendra informacija ir į spū dž iai: vieš butis š eimoms, jaunimui bus nuobodu, nė ra kur pabū ti. … Dar ▾ Š eima 2+1 (9 metai). Skridome su Anex tour – viskas gerai, kaip laikrodis. Kokie vieš buč iai buvo anksč iau: Gloria, Delphin Be grand, Prince Turan, Selectum ir kt.
Bendra informacija ir į spū dž iai: vieš butis š eimoms, jaunimui bus nuobodu, nė ra kur pabū ti. 90 procentų rusų ilsisi. . . Atrodo, buvome Rusijoje, o ne Turkijoje. . . (vieš butis ramus, dizainas garbingas, turi atostogas, supranti, kad esi gerame vieš butyje. Beveik nei vienas sveč ias nedė vi kaukių (gaila. . . Bet visas personalas, gudruč iai, visada ir visur su kaukė mis. Silpnybė s: paplū dimio baldai, tualeto valymas paplū dimyje (tai, ž inoma, nieko gero! ). nelankė sporto salė je, SPA, a la carte; Alkoholio nevartojame, todė l apie tai neraš au.
Sveč ių pasimatymas, registracija, ryš ių su sveč iais darbas, kambarys: sutvarkyta greitai, iš viso pildyti 1 lapą . Bagaž ą į kambarį atneš ė per porą minuč ių , viskas greitai. Risepsh labai graž us, iš karto supranti, kad esi gerame vieš butyje.
Kavinė je kaž kaip pamirš ome maiš elį , atė jome jau vakare, labai padė jo, surado, viską grą ž ino. Ač iū personalui! Kambarys buvo prabangus su vaizdu į sodą . Iš mū sų kambario 2345 matė si futbolo aikš tė ir š oninis vaizdas į jū rą . Kambaryje buvo tylu, iš skyrus 13 val. , kai nuo scenos girdė josi triukš mas, bet ne kritiš kas.
Kambarys puikus, 34 kv. m, didelis, praš matnus balkonas-terasa, yra drabuž ių dž iovykla. Kambaryje viskas patogu, visur yra vieta, viskas po ranka, pakankamai lizdų , yra iš ė jimas usb. Televizorius veidrodyje. Mini baras pilnas: kola, alus, vanduo, traš kuč iai, š iaudeliai, gė rimai. Š okoladas, vynas, pienas ir sultys neį skaič iuoti. Kambaryje yra kaukių komplektas, dezinfekavimo priemonė , servetė lė s. Atskirai buvo praš oma 2 chalatų , vaikiš ko chalato ir š lepeč ių , visus atneš ė . Vonios kambarys pilnas kosmetikos, viskas kokybiš ka. yra dantų š epetė liai, nagų dildė s, skustuvas ir t. t. . Man labai patiko pats vonios kambarys dizaino ir patogumo prasme. Už uolaidos storos, saulė nepraleidž ia, č iuž iniai ir pagalvė s labai patogū s, iš simiegojome gerai. Vaikiš ka sofa didelė , skirta 2 vaikams. Kaimynų tikrai negirdė jo.
Namų tvarkymas: visos dienos, iš skyrus vieną , buvo geros. Per vieną dieną nieko neiš vež ė , iš skyrus lovą , š iukš lių neiš vež ė , nieko nepapildė . Sveč ių santykiai skundė si – kitą dieną kambarys buvo nulaiž ytas. Smagu, kad greitai sureagavo, man nereikė jo sau priminti.
Į vyko nemalonus incidentas, kai 12 valandą nakties į mū sų kambarį per klaidą atė jo valytoja. Apie tai praneš ė me Ryš iams su sveč iais. Priž iū rė toja Irina kreipė si į apsaugos tarnybą , jie visus surado, mū sų atsipraš ė.100 kartų ir kaip atsipraš ymą nemokamai pratę sė mū sų kambarį iki iš siregistravimo. Ž inoma, atvejis nemalonus, bet! Tai, kaip jie į tai sureagavo ir kaip nusprendė , mums į spū dž ių nesugadino, prieš ingai, santykiai su klientais veikia puikiai.
Teritorija: teigiama, kad vieš butį supa ž aluma. Viskas graž u, priž iū rė ta, skoninga. Pasivaikš č iokite po vilų ir Club Prive teritoriją – ten tiesiog neį tikė tina. Kaž kas paraš ė , kad teritorija nepriž iū rima - netikė kite, visos vejos tobulos, gamta ten puiki.
Animacija Pramogos: jų nematė ir negirdė jo, niekas niekam niekur neskambino. Matė me, kad sportinė veikla buvo, bet grafikų ir praneš imų nebuvo. Vakaro pasirodymų nebuvo. Apie juos informacijos taip pat nė ra. Tie, kurie ieš ko kraustytojo – ne č ia.
Vaikų klubas: kalbu tik savo vaiko vardu (mergaitei 9 metai). Eidavome 3 kartus, niekas nekreipė dė mesio, tik Berna viską papasakojo apie klubą ir renginius. Jie atė jo kitą dieną – buvo veiklos, bet mano vaikui viskas buvo lė ta ir nuobodu. Man patiko muzikos pamoka – tiesiog malonu. Merginos-animatorė s pas mus visai neatė jo, bet, kaip bebū tų keista, vaikinai š auniai už degė mini diskoteką ! Než inau vardų kas vedė mini diskoteką ir kas š oko, bet jie super! Jie liko labai patenkinti. Pietū s klube nė ra, kaip teigiama vieš buč io atsiliepimuose, neveikė virvių parkas, nebuvo baleto pamokų (buvo nurodyta skelbime).
Maistas: š tai klausimai. Aiš ku, jo daug, alkanas niekas neiš eis, bet viskas menka ir monotoniš ka. Mė sos pasirinkimas yra labai maž as, ypač tiems, kurie nevalgo ė rienos. Pietums ir vakarienei yra vaikiš kas stalas. Vaisiai puikū s: arbū zai, ananasai, persikai, vynuogė s, melionai, apelsinai ir tt Sū rių maž ai, be pelė sio. Kepiniai daž niausiai labai skanū s, kruasanai – super. Pica skani. Maistas be smulkmenų . Sriubos niekada nesiima! Tai tiesiog baisu))
Aptarnavimas: padavė jai oš ia, gudruoliai! Kai tik atsisė sdavo, iš kart nubė gdavo, labai paslaugū s, gerai padaryta. Bet paplū dimyje, kur smė lis, aptarnavimo visai nė ra, ant ž olė s arba yra, arba ne.
Internetas normalus, beveik visur, už teko dirbti ir ž iū rė ti video.
Paplū dimys: silpnoji vieš buč io vieta. Gultai seni, baisū s, pirmoje eilė je normalių stogelių nė ra, nuo saulė s nepasislė psi. Rankš luosč ius seniai reikia pakeisti.
Už kandž iai ir kavinė : kava yra gera, kavinė ir konditerijos parduotuvė prancū zų gatvė je yra labai š auni! Citrininis pyragas, medaus pyragas, sū rio pyragaič iai – viskas skanu. Padavė jai labai protingi. Už kandž iai nuo 12 iki 18 val. : mė sainiai, gruzdintos bulvytė s, salotos, vaisiai, bulvė s su į darais, pica – viskas labai skanu.
Legendų ž emė : pasiė mimas iš vieš buč io 4 kartus per dieną . Neikite 10 val. , Ten minios turistų . 14.30 ar 17.00, tada bent jau yra galimybė važ iuoti. Ir taip . . Visur eilė s . . Pasivaž inė jimai š aunū s, bet vandens parkas pusiau dirbo. . . Apmaudu. Pusvalandį stovi eilė je prie 1 slidinė jimo. , Toks. . Bet pats kompleksas tiesiog grandiozinis, reikia atiduoti duoklę . Kainos parduotuvė se arklys.
Apatinė eilutė : mums tai patiko. Visada yra „ž mogiš kasis faktorius“, jis irgi č ia buvo. Tač iau administracija atliko gerą darbą – tai svarbu. Skaič iau tiek daug blogų atsiliepimų , bijojau ten eiti. Tiesą sakant, tokių siaubo istorijų nė ra. Jei visa tai, kas iš dė styta aukš č iau, jū sų negą sdina (atrodo, kad neturė tų ), tuomet puikiai pailsė site.
P. S. Ač iū , kad skaitė te, daug laiš kų )
Rodyti daugiau »


avataras kamila.sadbaeva
Turime 3 vaikus (10 m., 8 m., 2 m.) Ar man ten eiti?
prieš 10 metus  •  2 abonentas 1 atsakymas
avataras mary.iochis
Sveiki, 2014 m. kovo pabaigoje eisime pas jus. Ar veiks vandens parkas?
prieš 11 metus  •  2 abonentas 1 atsakymas
avataras Andrey_343
Į Troją norime nuvykti savarankiškai (mūsų viešbutis yra 200 metrų nuo šio vandens parko). Pasakyk man, kuriuo laiku geriau eiti, sako, kad ryte daug žmonių. Koks yra padengimo mokestis?
prieš 13 metus  •  1 abonentas jokių atsakymų
avataras mikka2010
Prašau paneigti (arba patvirtinti) mitą, kad žiemą (domina vasario pabaiga-kovo pradžia) viešbutyje Rixos Premium Belek nusausina dirbtinę upę, kuri driekiasi per visą viešbučio teritoriją.. Radau 2006-2007 žiemos nuotraukos internete internete metų su nusausinta upe, tiesą pasakius nelabai gražiai atrodo.. Gal dabar viskas pasikeitė, o upė nebesusileido)) ar kas buvo Rixose „Premium“ gruodį-kovą pastaraisiais metais...? O kaip maistas ne sezono metu?
prieš 13 metus  •  2 abonentas 1 atsakymas
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras Shtern
‹ Viešbutis Rixos Premium Belek 5*
Traukos vietos
Aspendos amfiteatras
Įvertinimas 9.5
Turkija, Belekas
Istorija, Teatrai ir muzika
Senovinis Aspendos miestas
Įvertinimas 9.0
Turkija, Belekas
Architektūra, Istorija, Muziejai

Rixos Premium Belek – элитный отель для взыскательных клиентов. Раположен в Белеке, на берегу моря, рядом с собственным песчаным пляжем. Открыт в 2005 году, последняя реновация проведена в 2017 году. Гостям предлагаются множество ресторанов, баров, бассейнов и конференц-залов, огромное количество развлечений и мероприятий для взрослых и детей, также для гостей отеля бесплатный вход и трансфер несколько раз в день в уникальный тематический парк The Land of Legends Theme Park. Отель идеально подойдёт для эксклюзивного семейного и активного отдыха.

Vieta 35 км от аэропорта Анталии. 45 км от центра Анталии.
Paplūdimio aprašymas Пляж протяжённостью 700 м – самый длинный частный пляж в регионе Белек. 2 пирса. Павильоны – платно (гостям Queen Suite, Royal Premium Suite – бесплатно).
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Основной ресторан Turqouise – основной зал и терраса, вместимость 900 человек.

4 A’la Carte ресторана: La Rosetta итальянский, A La Turca турецкий, Rinna рыбный (все по предварительной резервации (при проживании минимум 4 ночи); стейк-хаус Meat & Love – платно.

10 баров, включая кафе-кондитерскую La Patisserie (с обновленным концептом).

3 бассейна на открытом воздухе (1 открытый плавательный бассейн 16+ (часы работы: 08:00-00.00) – 1905 кв.м, 1 открытый плавательный бассейн – 2002 кв.м, 1 бассейн для номера Legendary Suite), 2 крытых подогреваемых бассейна (1 для взрослых и 1 для детей).

4 workshop салона и один конференц-зал площадью 1248 кв.м, вмещает до 1400 человек при театральной рассадке.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • verslo centras
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • gydytojas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
 • viešbutis neapgyvendina vyrų be moterų
Vaikams Крытый бассейн с подогревом 60 кв.м (глубина 35 см), 1 открытый бассейн с горками 153 кв.м (глубина 50 см). В летний сезон мини-клуб для детей разных возрастов: Rixy Mini: 4-7 лет, Rixy Maxi : 8-11 лет, часы работы клубов: с 10:00 до 22:00. Club R: 12-16 лет. Мягкие игрушки и комната для сна. Аренда детских колясок (при наличии, необходим депозит). В Rixy Club имеется детский ресторан-шведский стол – детский ресторан Yummy (работает в летний сезон). Антибактериальное покрытие пола в Клубе Rixy. Детский поезд Rixy (бесплатно, работает в зависимости от погодных условий). Мини-дискотека. Парк развлечений для детей.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas SPA & Wellness (зона релаксации, хамам, 2 паровые комнаты, 4 сауны (новинка! только для дам), одна из саун ультракрасная, имеются детокс программы и омолаживающие процедуры за дополнительную плату). Спортивная академия с профессиональными тренерами и следующими видами спорта: кроссфит, аквабайк, TRX, кангу джамп, зумба, йога, пилатес, медитация, тай чи, чи кунг, муай тай кикбокс, джиу джитсу, тэбо, табата, аква джампинг, велосипедный тур, степ аэробика, йога в гамаках, тверк данс. Бесплатно: пляжный волейбол, баскетбол, аэробика, водная гимнастика, йога, дартс, бочча, фитнес-программы, катамаран, шоу «Поющие фонтаны», профессиональные вечерние шоу, живая музыка, вечеринки, концерты, пользование тематическим парком The Land of Legends и бесплатный трансфер в парк несколько раз в день. Платно: американский, русский бильярд и карамполь, уроки тенниса, освещение, боулинг, школа подводного плавания, моторные виды водного спорта, павильоны на пляже (для гостей Queen Suite и Royal Premium Suite – бесплатно).
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • sūkurinė vonia
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • futbolo aikštelė
 • dviračių nuoma
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogos užsiėmimai  FREE 
 • vandens veikla
 • nardymas
 • banglenčių sportas
 • burlenčių sportas
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
 • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

Всего в отеле 700 номеров (на 1700 человек). Отель состоит из одного 7-этажных зданий (5 этажей жилых) и 2 двухэтажных корпусов Legendary Suite.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • šlepetės ir chalatas
 • saugus
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • plazminis televizorius
 • telefonas
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa
 • vcd/dvd (ne visuose kambariuose)
 • arbatos/kavos virimo aparatas (ne visuose kambariuose)
 • virtuvė / virtuvėlė (ne visuose kambariuose)
 • šaldytuvas (ne visuose kambariuose)
 • kabelinis internetas (ne visuose kambariuose)
 • sūkurinė vonia (ne visuose kambariuose)
 • plaukiojimo baseinas (ne visuose kambariuose)
Adresas Belek Mahallesi, Kongre Caddesi No:18/A, Belek-Serik, ANTALYA
Telefonai: Phone: +90 242 710 20 00 Fax: +90 242 710 19 19
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Rixos Premium Belek
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, баскетбол, футбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами серфинга, виндсерфинга. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).