Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Kreta – Retimnas

Kreta – Retimnas  • 
Kreta – Retimnas  • 
Kreta – Retimnas  • 
Kreta – Retimnas  • 
Kreta – Retimnas
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Kreta – Retimnas pridėti istoriją
Puikus pasirinkimas nebrangioms atostogoms ramioje gražioje vietoje
Dė koju vieš buč io „Manos“ savininkui už nuostabią vieš nagę ! Pailsė jau ramiai ir gerai iš simiegojau. Netoliese buvo parduotuvių ir restoranų .
 •  prieš 1 metų
Nepriekaištingas
Vieš butis veikia pirmą sezoną su naujais ir? naudos gavė jai. Pasiruoš imas sezonui tę siasi. Vieš butis š varus, maistas geras, ar ne?
 •  prieš 1 metų
Atsitiktinai atsidūrė Kretoje, Balyje
Vietoj Egipto vasario mė nesį jie atsidū rė apie. Kreta rugsė jo pabaigoje. Tai pirmas mū sų apsilankymas Kretoje. Į vieš butį atvykome 10 val.
 •  prieš 1 metų
Viešbutis, kuris nuvylė.
Kreta buvo aplankyta antrą kartą . Nusivyliau renkantis vieš butį , o tiksliau iš kart po registracijos į kambarį. Patalpa pasirodė neš vari: ant grindų susimaiš ę plaukai su dulkė mis, vonioje purvas ir nemalonus kvapas, balkone (ter...
 •  prieš 1 metų
Nešvarūs, baisūs kambariai, prastas maistas
Kambariai prastai iš valyti, kambariai siaubingos bū klė s. Kanalizacija bloga, baseinas vakare purvinas. Maistas – daž niausiai makaronai, viš tiena, bulvė s.
 •  prieš 1 metų
Puikus ir jaukus vie?butis
Tvarkingas, jaukus, ? varus vie? butis, puikus personalas. Nepaprastai patiko maistas. Aptarnavimas. Geras kambarys, puiki lova. Iki j? ros - 3 minut? s. Bare visuomet maloniai aptarnaujama.
 •  prieš 2 metų
Geras maistas, gera vieta, bet kambariai niuansuoti
Vieš butis yra netoli jū ros, š alia turgus, suvenyrų parduotuvė s, automobilių nuoma, vaistinė . Maistas nė ra labai platus, bet viskas valgoma, ketvirtadienį buvo daug jū ros gė rybių (kalmarai, aš tuonkojai, midijos, į vairios ...
 •  prieš 3 metų
Geras viešbutis su puikia vieta
Keliavome su 2 metuku vaiku. Į spū dis: Vieta praš matni, netoli 2 puikių paplū dimių per 5 ir 7-8 minutes pė sč iomis. autobuso stotelė pė sč iomis, su vaiku neskubė dama už truko apie 15-20 min.
 •  prieš 3 metų
Tylus siaubas, savininkas taip pat ...
Pradė kime nuo nakvynė s. Atvykome 6 val. , viskas buvo už daryta. Nė ra kur palikti lagamino laukti 14 val. Nebuvo nei registratū ros darbuotojo, nei ž mogaus, kuris galė tų susitikti ir parodyti, kur palikti lagaminą , kur galima persirengti ir laukti 1...
 •  prieš 3 metų
Viešbutis gražus, šviesus, draugiškas personalas
Į vieš butį atvaž iavome beveik 12 nakties, greitai susitvarkė me, registratū roje sumokė jo graikiš ką mokestį.1, 5 € už naktį už kambarį (Graikijoje yra, ž inojome), dar pasakė , kad laukia vakarienė .
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Kreta – Retimnas