Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Atika

Turistinės istorijos apie Atika pridėti istoriją
Geras viešbutis. Išsami vaizdo peržiūra
Mums patiko vieš nagė vieš butyje. Į smulkmenas nesileisiu, tiesiog siū lau paž iū rė ti mano video apž valgą . Kaip sakoma, geriau vieną kartą pamatyti, nei 10 kartų perskaityti.
 •  prieš 5 metus
„Alexander Beach“ viešbučio apžvalga
Vieš butį rinkausi pati, pagal kriterijus: kaina-kokybė , artumas prie jū ros. Vieš butis yra pirmoje eilutė je. Teritorija nė ra labai didelė .
 •  prieš 5 metus
Bomo Calamos Beach viešbučio apžvalga
Pasirinkau vieš butį dė l artumo jū rai, papildomų paslaugų ir kad nebū tų per daug triukš minga, norė jau ramių ir atpalaiduojanč ių atostogų prie jū ros.
 •  prieš 5 metus
Mano rojus
Norė č iau pasidalinti į spū dž iais iš atostogų Graikijoje. Labai myliu š ią saulė tą ir graž ią š alį , todė l stengiuosi planuoti savo atostogas į Graikiją ir kiekvieną kartą renkuosi vis skirtinga...
 •  prieš 5 metus
Mūsų viešnagė rugpjūčio mėn
Rugpjū č io viduryje su š eima atostogavome vieš butyje Bomo Calamos Beach. Norime pasidalinti į spū dž iais apie vieš butį ir atostogas apskritai.
 •  prieš 5 metus
Puikus viešbutis! Viskas, ko jums reikia, yra jame!
Viskas puiku! Ir vieš butis, ir personalas, ir animacija vaikui! Š vara, skanus, į vairus maistas, labai draugiš kas personalas, ypač rusakalbė mergina (vardo, deja, nepamenu).
 •  prieš 4 metų
Geras viešbutis + graži jūra = puikios atostogos
Š iemet jau antrą kartą iš eilė s ilsė jomė s š iame vieš butyje. Vieš butis pilnai atitinka mū sų poreikius: paplū dimys – š alia, sodas – taip, ž aidimų aikš telė ir vaikų kambarys – taip, maistas – puik...
 •  prieš 5 metus
Baisi šventė
Kuponais prekiauja kelionių organizatorius „Mouzenidis“. Apie paplū dimį : maž as neuž statytas ž emė s sklypas, nusė tas nuorū komis.
 •  prieš 5 metus
Atostogos Atikoje
Sveiki! Graikijoje ilsimė s ne pirmą kartą , o Atikoje – pirmą kartą . Vieš butis pasirinktas pagal kelis kriterijus: 1) š alia jū ros, 2) graž i, sutvarkyta teritorija, 3) rami, rami vieta.
 •  prieš 5 metus
Puikus šeimyninis viešbutis Atikoje
Š iame vieš butyje su vaikais ilsė jomė s geguž ė s pradž ioje, oras nebuvo skirtas paplū dimio atostogoms, tad vykome į keletą ekskursijų , bet apie tai vė liau.
 •  prieš 5 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Atika