Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Kreta – Elounda

Nėra pranešimų apie Kreta – Elounda   Rašyti
Turistinės istorijos apie Kreta – Elounda pridėti istoriją
Siaubingas purvinas viešbutis
Vieš butis nepriž iū rimas, kambariai seni ir purvini. Patalynė ir rankš luosč iai buvo iš plauti iki skylių ! Paplū dimyje reikia už imti vietas 7 ryto!
 •  prieš 3 metų
Viskas tobulai. Oro kondicionierius mokamas (
Vieš butis pasirinktas dė l vietos. Perskaitę atsiliepimus nuė jome nusivylę . Vė lgi, kiekvienas turi savo nuomonę . Atvykę į vieš butį gavo kambarį su vaizdu į jū rą ir iš karto viskas patiko.
 •  prieš 3 metų
Kambaryje tarakonas, mokamas kondicionierius, triukšmingas, prievartavimas
Buvo pasiū lyti tik du kambariai: vaizdas į kelią ir į kiemą . Vaizdo į jū rą niekas nesiū lė. Pusryč iai monotoniš ki, kava – puiki.
 •  prieš 3 metų
Viešbučio Selena apžvalga
Galė jo bū ti ir geriau, bet nelabai orientavomė s į namų poilsį , daugiau keliavome. Bet tai gana pakenč iama tiems, kurie neplanuoja č ia likti ilgam.
 •  prieš 5 metus
Puikus viešbutis, mums viskas patiko
Su vyru atostogavome nuo 18.08. 2019 m. vieš butyje "Kalypso" 11 d. 1. Vieta. Iš Herakliono oro uosto (kelionių organizatorius „Mouzenidis“) nuvykti į Eloundos kaimą už truko 1 valandą ir 30 minuč ių , vieš butis į sikū rę s kaimo ...
 •  prieš 5 metus
„Elounda Water Park Residence“ viešbučio apžvalga
Man patiko viskas vieš butyje. Atvykę turė jome laiko papusryč iauti, tada buvome apsigyvenę . Vienintelis minusas, kad nė ra labai arti jū ros.
 •  prieš 6 metus
Puikus viešbutis Eloundoje, rekomenduoju
Puikus vieš butis Elounda Breeze! Č ia grį ž tame jau treč ią kartą , labai patinka vieš buč io vieta, netoli Eloundos kaimo, bet ne pač iame centre, todė l č ia ramu ir labai patogu.
 •  prieš 6 metus
Labai rekomenduoju šį viešbutį visiems!
Labai graž us, modernus ir stilingas vieš butis. Praeitą vasarą č ia apsistojome rekomendavus draugams. T-o buvo TPG. Poilsio organizavimui priekaiš tų nė ra, viskas kaip ž adė ta – patogus skrydis, pervež imas, palyda.
 •  prieš 5 metus
Geras 3* viešbutis
Liepos pradž ioje ilsė josi su vyru ir 6 metų vaiku. Į vieš butį atvykome 10 val. , mums pasakė , kad kambarys dar neparuoš tas. Pavargę po bemiegė s nakties ir skrydž io laukė me fojė .
 •  prieš 6 metus
Puikus viešbutis šeimoms
Keliavo su vyru ir 6 m ką tik grį ž au, nusprendž iau paraš yti atsiliepimą , kol š viež i į spū dž iai! Iš karto noriu padė koti vieš buč io personalui, ypač Grigorijui registratū roje ir mū sų atskirai ...
 •  prieš 6 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Kreta – Elounda