Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Chalkidikė – Kasandra

Turistinės istorijos apie Chalkidikė – Kasandra pridėti istoriją
SUPER POILSIS
2024 liepą ilsė jomė s su ž mona, viskas patiko....Labai patogi vieš buč io vieta, 5 minutė s iki Chanioni centro su visais barais, restoranais, parduotuvė mis, 3 minutė s pė sč iomis iki prekybos centro (pvz.
 •  prieš 2 savaites
Baisus viešbutis
Vieš butis SHIT! Neapsigaukite nuotraukų – realiame gyvenime viskas yra visiš kai kitaip. Atostogavome su vyru nuo 2006 d. 24-30.06. 24 yra visiš kas nusivylimas.
 •  prieš 4 dienų
Puikiai
Kalbant apie 3 ž vaigž dutes, tai geras vieš butis, yra vaikų ir suaugusių jų baseinai, pirma eilė , jū ra š alia, pusryč iai skanū s, tik tiek, kad darbuotojai pakeitė plaukų priemones savomis, o į spū dž iai yra puik&#...
 •  prieš 1 mėnuo
Viešbutis neblogas, bet yra apleistoje vietoje
Vieš buč io privalumai: - š vari jū ra, paplū dimys po alyvmedž iais. Vieš butis į sikū rę s ant jū ros kranto, kambariuose su vaizdu į jū rą tylu ir girdisi tik bangų oš imas Minusai: - pusė s to, kas nurodyta bo...
 •  prieš 10 mėnesių
Sveiki atvykę į pragarą!
Tai baisus vieš butis. Darbuotojai daro viską , kad ž mogus daugiau č ia negrį ž tų. 1. ) Valgomasis. Tai kitokia istorija. Kontroliuokite, kas valgo kiek maisto.
 •  prieš 1 metų
NELEIDŽIA KABINTI UKRAINOS VĖLIAVOS ANT JO BALKONO
Vieš butyje dirba daug ukrainietiš kai kalbanč ių darbuotojų. Tač iau kai ji savo balkone pritvirtino Ukrainos vė liavą , rusiš kai kalbanti vieš buč io vadovė pasakė pastabą ir liepė vė liavą nuimti.
 •  prieš 1 metų
Viešbutis ramioms atostogoms
Tai mū sų pirmosios atostogos Graikijoje. Ir aš noriu grį ž ti į š ią š alį! Vieš butis neblogas, teritorija sutvarkyta, š vari ir maž a (bet palyginus su kaimynais didž iulė ) Kambariams reikalingas remontas, nors lyg ir vi...
 •  prieš 1 metų
Draugiški šeimininkai, geras viešbutis
Į š į vieš butį patekome pagal fortū nos sistemą , tai yra, jo nepasirinkome) Maž as š eimos vieš butis maž ame Kriopigi kaimelyje.
 •  prieš 3 metų
Gera biudžetinė viešnagė
Iš vyko su draugu ir 16 m. Visi kambariai, iš skyrus Š eimyninį , yra 2 lovų , todė l pasiruoš kite, kad į prastoje dvivieč iame kambaryje bus pastatyta vaikiš ka lovelė su č iuž iniu ir nebegalima iš siskirstyti kartu kambaryje, ...
 •  prieš 3 metų
Jaukus viešbutis!
3* viskas PUIKUS!! ! Ilsė jomė s nuo 2021-07-27 iki 2021-08-06. Labai mandagus ir paslaugus personalas, bendrauja angliš kai ir rusiš kai! ! ! Vieš butis nedidelis (2 aukš tai su balkonais) ir labai jaukus bei gerai priž iū rimas!
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Chalkidikė – Kasandra