Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Loutrak

Įvertinimas 7.8
 • 
Įvertinimas 9.3
 • 
Įvertinimas 8.1
 • 
Įvertinimas 10.0
 • 
Įvertinimas 10.0
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Loutraki pridėti istoriją
Mantas Seaside Boutique Hotel apžvalga
Vieš butis, ž inoma, yra kauš elis. Jis turi tik labai gerą ir gerą vietą – tik visus 10 balų . Vieš buč io valymas puikus, tik jis pats senas.
 •  prieš 4 metų
„Achillion“ viešbučio apžvalga
Puikus nebrangus vieš butis, yra pirmoji eilutė , puikus maistas. Vienintelis dalykas, kuris mums netiko, tai gidas, pirmą dieną pasakė , kad kelionių nė ra, viskas už imta.
 •  prieš 4 metų
„Achillion“ viešbučio apžvalga
Vieš butis pasirinktas dė l vietos ir kainos. Paplū dimys netoli, viskas buvo patogu. Kambarys labai maž as. Maistas gan monotoniš kas, bet mums už teko.
 •  prieš 4 metų
Mantas Seaside Boutique Hotel apžvalga
Puikus personalas. Vieš butis yra ant jū ros kranto. Normali virtuvė.3*, vakarienė s buvo 4* ž vaigž duč ių nuosavame vieš butyje š alia.
 •  prieš 4 metų
Possidonion viešbučio apžvalga
Neturė jome daug pasiū lymų , iki atostogų pradž ios palikome tris, tad tai buvo vienas geriausių variantų tuo metu. Vieš butis atitiko į vertinimą ž vaigž dutė mis ir kainą .
 •  prieš 4 metų
„Grand Hotel Loutraki“ apžvalga
Labai geras vieš butis, patiko. Jo vieta labai gera, netoli jū ros, turbū t 150 metrų . Paplū dimyje viskas sutvarkyta, visiems patiko. Iš pradž ių norė jome kito vieš buč io, bet vietų nebuvo, dė l to nesigailė jome, kad pasirink...
 •  prieš 4 metų
„Achillion“ viešbučio apžvalga
Vieš butis buvo toks. Apie š į vieš butį buvo geresni atsiliepimai nei apie kitus, todė l pasirinkome jį . Maitinimas ir aptarnavimas š iame vieš butyje vidutinio lygio, kalbant apie paties kambario kokybę , taip pat nieko į domaus nebuvo, Sovie...
 •  prieš 4 metų
„Achillion“ viešbučio apžvalga
Vieta puiki, 2 ž ingsniai iki paplū dimio, beveik Loutraki centras, su tuo viskas gerai. Bet labai senas pastatas. Galbū t tai yra pliusas, nes lubos yra aukš tos.
 •  prieš 4 metų
„Achillion“ viešbučio apžvalga
Vieš butis geras, bet nerenka 4 ž vaigž duč ių . Vieš butis senas, nors ir tvarkingas, malonus personalas. Vieta labai praš matni, patogioje vietoje.
 •  prieš 4 metų
Mantas viešbučio apžvalga
Kambariuose yra plonos sienos, todė l galite iš girsti, kas vyksta su kaimynais. Maistas normalus. Miesto vieš butis. Netoli paplū dimio, 50 metrų .
 •  prieš 4 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Loutraki