Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Chalkidikė – Nea Kallikratii

Turistinės istorijos apie Chalkidikė – Nea Kallikratii pridėti istoriją
Puikus viešbutis
Š iandien iš keliaujame iš namų , kol laukiame skrydž io, nusprendė me paraš yti porą eiluč ių apie Aqua Mare vieš butį .
 •  prieš 4 metų
Geras viešbutis
Š iame vieš butyje apsistojome spalio mė nesį . Vieš butis paprastas ir patogus. Iki jū ros nuvaž iuoti reikia 10-15 minuč ių , nenuobodu vaikš č ioti keliu, visur yra parduotuvių ir tavernų , kurias galima pamatyti.
 •  prieš 4 metų
„Aqua Mare“ viešbučio apžvalga
Vieš butyje viskas gerai, vieta, aptarnavimas, viskas aukš č iausiame lygyje. Tiesiog nė ra ž odž ių apibū dinti mano patirtį .
 •  prieš 4 metų
Puiku!
Jau seniai svajojome apie jaukų vieš butį ir tai į vyko. Anksč iau skaitytos apž valgos apie „Aque Mare“ visiš kai atitinka tikrovę .
 •  prieš 4 metų
Heraion viešbučio apžvalga
Vieš butis pasirinktas kaip nebrangus. Jis yra gana toli nuo jū ros, apie kilometrą . Kambarys standartinis, su balkonu, duš o kabina, tualetu, o pats maž as.
 •  prieš 4 metų
Nepamirštamas laikas Aqua Mare
Puikus vieš butis! Vieta ideali, ramioje gatvė je. Netoli patogumų , miesto centro ir paplū dimio. Turė jau didelį kambarį su balkonu su vaizdu į jū rą .
 •  prieš 4 metų
Geras viešbutis už protingą kainą...
Apsistojome savaitę.2019 m. birž elio viduryje. Puiki vieš buč io vieta. Tiesioginis iš ė jimas į š iltos ir š varios Egė jo jū ros smė lio-ž virgž do paplū dimį .
 •  prieš 5 metus
Atostogos buvo tobulos!
Vieš butis yra pač iame Nea Kallikratia miesto centre. Atitinkamai visos pramogos š alia, pė sč iomis, š alia yra taverna, kurioje beprotiš kai skani viš tiena.
 •  prieš 4 metų
Nuostabus viešbutis!!!
Rugsė jo viduryje su vyru ilsė jomė s š iame jaukiame ir š iltame vieš buč io savininkė s Marijos dailaus dizaino vieš butyje.
 •  prieš 5 metus
Atostogos Nea Kallikratia mieste 2018 m. rugpjūčio mėn
Antrą kartą ilsė jausi Graikijoje, pirmasis buvo Korfu saloje. MiestelisNea Kallikratialabai graž us: ž alias, su pavė singomis alė jomis, graž iomis gatvelė mis.
 •  prieš 5 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Chalkidikė – Nea Kallikratii