Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Juodkalnija

Turistinės istorijos apie Juodkalnija pridėti istoriją
Skirta tiems, kurie planuoja aplankyti Juodkalniją
Planai praleisti atostogas Juodkalnijoje ir paž inti š ią Balkanų š alį buvo susiformavę dar prieš.2019 m. COVIDĄ , tač iau tam sutrukdė daugybė priež asč ių , o svajonei buvo lemta iš sipildyti tik 2021 m.
 •  prieš 1 metų
Juodkalnija. Velvet sezonas. Trečioji dalis. Gastronominis su lengvu romantišku dvelksmu
Juodkalnija. Velvet sezonas. Pirma dalis. „Į vadas“ >>> Juodkalnija. Velvet sezonas. Antra dalis. „Ekskursija-turistas“ >>> Ir sveiko proto! Susipaž inus su jū ros platybė mis, kalnų virš ū nė mis ir miesto architektū ra, negalima ignoruoti ir gastronomin...
 •  prieš 1 metų
Juodkalnija. Aksominis sezonas. Antra dalis. „Ekskursija ir turistas“
Juodkalnija. Aksominis sezonas. Pirma dalis. Pasimatymai>>> Norint geriau paž inti š alį , ž inoma, reikia gilintis į jos istoriją ir modernumą .
 •  prieš 1 metų
Juodkalnija. Velvet sezonas. Pirma dalis. "Pažintis"
Iš mokč iau serbų kalbos vien todė l, kad Kad galė tum juoktis be tikslo. Juodkalnija š iemet tapo bendru turistinio sezono hitu, ką patvirtina tiesiog daugybė istorijų , iš kurių mes jau iš samiai susipaž inome su visomis turist...
 •  prieš 1 metų
Chao, Juodkalnija! Užbaigimas
Pradė kite č ia >>> Mums liko viena visa diena. Ir vis dar neapsisprendž iau, kur eiti. Į Herceg Novi? Ar atvirkš č iai, į Ulcinj? Maniau, kad likimas nusprę s.
 •  prieš 1 metų
Chao, Juodkalnija! (šešta diena)
Pradė kite č ia >>> Penktadienį , kaip pamenate (arba neprisimenate), buvo nupirkta ekskursija po kanjonus. Mus visus iš vež ė iš tos pač ios Taboo kavinė s, kaip ir ankstesnė je ekskursijoje.
 •  prieš 1 metų
Chao, Juodkalnija! (penkta diena)
Pradė kite č ia >>> Š iandien nusprendž iau pailsė ti. Niekur neik. Pasivaikš č iokite po apylinkes. Mane domino paplū dimiai už Mogreno.
 •  prieš 1 metų
Chao, Juodkalnija! (ketvirta diena)
Pradė kite č ia >>> Apgailestaudamas suž inojau, kad č ia nerasite tinkamų saulė lydž ių ar saulė tekių . Saulė teka iš už kalno, tuo metu gana vė lai, taip pat leidž iasi už kalno.
 •  prieš 1 metų
Chao, Juodkalnija! (trečia diena)
Pradė kite č ia >>> Rytas. antradienis. Sveti Stefan laukiasi Vakarienė dieną prieš , prosciutto negalima kramtyti. Aš tai pavadinau „mė sos draugyste – kramtyk, perduok kitam!
 •  prieš 1 metų
Chao, Juodkalnija! (antra diena)
Pradė kite č ia >>> Pabudau, kaip į prasta, 6 val. Tik laikas č ia eina kitaip. Vietiniams dar buvo gili naktis – 5 val. Dieną prieš skambindama dukrai pastebė jau, kad pusę aš tuonių , mū sų nuomone (jų kalba, pusę š eš...
 •  prieš 1 metų
Rodyti daugiau »