Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Tivatas

Įvertinimas 10.0
 • 
Įvertinimas 10.0
 • 
Įvertinimas 9.0
 • 
Įvertinimas 7.8
 • 
Įvertinimas 9.0
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Tivatas pridėti istoriją
Šeimos apartamentų apžvalga
Kambarys nelabai panaš us į veislyną . Internetas toks. Vieta puiki, iki vandens 5 min.
 •  prieš 4 metų
Puiki vila 8-10 žmonių kompanijoms
Š iuose apartamentuose yra privatus paplū dimys ir baseinas. Š ios vilos savininkas labai draugiš kas ir mandagus. Jis mums patarė , kur geriau ir pigiau važ inė tis jachta ir motoroleriais.
 •  prieš 5 metus
Puikios atostogos už savo pinigus.
Pasirinkome todė l, kad pensione dirba rusai, visus klausimus galite iš sprę sti iš anksto ir telefonu. Be to, virtuvė je esame kaprizingi, buvo už klausų dė l meniu.
 •  prieš 5 metus
Nerekomenduojame šios vietos nebrangiems ir aktyviems turistams
Vila yra graž ioje į lankoje, graž i gamta, tač iau yra problemų su maistu, laisvalaikiu, ekskursijų už sakymu. Tai nuo pagrindinių kurortų nutolę s regionas ir turistams č ia bus nuobodu.
 •  prieš 6 metus
HORROR pasivadinęs "ECO" viešbučiu + nesąžiningi savininkai
Š į vieš butį , pasivadinusį „eko“ (Villa Kristina Villa Cristina), radau olx, taip pat yra ir instagrame – jokių svetainių ir apskritai dabar aiš ku kodė l.
 •  prieš 6 metus
viešbutis su siela) Prisimenu mūsų atostogas su nerimu
Vieš butis nedidelis, teritorijoje buvo restoranas, kaip supratome gana populiarus, nes atvyko daug vietinių ir turistų ) Kambarys buvo su vaizdu į jū rą , bet nedidelis europietiš kais terminais, du ž monė s sunkiai tilpo vonioje.
 •  prieš 5 metus
Geras, ramus viešbutis šeimoms.
Geguž ę ilsė jomė s Juodkalnijoje, Tivate, vieš butyje Bizantija. Mums viskas patiko, vieš butis nedidelis, jaukus, pusryč iai visai skanū s, į skaič iuota į mū sų kambario kainą - superior suite.
 •  prieš 7 metus
Viešbutis yra per žingsnį nuo jūros ir KIAU!!!
Pamač iau vieš butį nuotraukoje ir į simylė jau š ią vietą : ) buvo nusprę sta skristi! Iš Maskvos į Juodkalniją.
 •  prieš 9 metus
Puiki viešnagė Gėlių saloje
Pirmą kartą ilsė jausi Juodkalnijoje ir viską už sisakiau pats, be kelionių organizatorių , dė l ko kilo daug klausimų . Kol susiradau vieš butį „Gė lių sala“, visą savaitę studijavau informaciją apie vieš buč...
 •  prieš 9 metus
Man labai patiko)
Dalinuosi naujausia patirtimi. Atostogas jie nusprendė organizuoti patys, nepasitikė dami kelionių organizatoriais, patys perž velgė pasiū lymus, lygino kainas ir priė jo iš vados, kad kelionę į Juodkalniją geriausia pradė ti Tivate.
 •  prieš 10 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Tivatas