Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Sutomore

Turistinės istorijos apie Sutomore pridėti istoriją
Sugadintos atostogos – iššvaistyti pinigai
Laba diena! 4* vieš butį New Montenegro Canj (Korpus B) pasirinkome kelionių organizatoriaus rekomendacija. Į turą iš vykome 2021 m. rugsė jo pabaigoje (atvykome tik pasibaigus atostogų sezonui).
 •  prieš 2 metų
Sugadintos šeimos atostogos
Pirmą kartą raš au neigiamą atsiliepimą apie vieš butį . Dar niekada neturė jau tokių blogų atostogų . Pailsė jusi 3 asmenų š eima – 2 suaugę , vaikas 7 metų .
 •  prieš 4 metų
Apgaulė, neatitikimas aprašymui
Buvo pradė tas eksploatuoti tik vienas pastatas (pagrindinis), o bilietai parduodami į visus pastatus, apsigyvena tik tame, kuris buvo pastatytas. Priduotame pastate remontas į sibė gė ja, kambariai greitai baigiami ir iš karto iš nuomojami, kai kuriuose yra virdul...
 •  prieš 4 metų
Geras viešbutis ramioms atostogoms
Nuo birž elio 8 dienos ilsė jomė s su 4 metų vaiku. Ieš kojome vieš buč io su baseinu už priimtiną kainą . Jie gyveno naujame pastate.
 •  prieš 4 metų
nerekomenduoju!!!
Tai baisiausias rotelis, kuriame esame buvę ! ! ! !! Č ia tiesiog než inau, kokia ta paslauga, ir ji verta 1 ž vaigž dutė s, o ne 4 (((( Iš vardinsiu viską pagal taš kus: 1 - nė ra pož eminė s automobilių stovė jimo aikš te...
 •  prieš 4 metų
Nieko nėra
Sveiki! Jei planuojate kelionę į Juodkalniją , tai jokiu bū du ne Chan! ! ! Maž as miestelis, per 10 minuč ių galima apvaž iuoti visą , pač iame Juodkalnijos pakraš tyje.
 •  prieš 5 metus
Viešbutis geras, gultai mokami, vaikui nuobodu
Keliauta su 5 metuku vaiku. Pasirinko š į vieš butį , nes. arti jū ros ir maitinimas 3 kartus per dieną (Juodkalnijoje buvo sunku rasti pilną maitinimą ).
 •  prieš 4 metų
Negro Monty pušis.
Sveiki visi! Kas nemė gsta snarglių , seilių ir kitų dainų tekstų , nedelsdami eikite į skiltį „Iš viso“ – viskas trumpai ir tiksliai.
 •  prieš 6 metus
atostogos sugadintos
Vieš butį sudaro trys blokai A, B, C. Apsigyveno B 13 kambaryje – tai koš maras! Vonios kambarys nepriekaiš tingas! Net než inau, kaip tai apibū dinti - unitazas ir duš as virš jo!
 •  prieš 6 metus
Yra WI-FI, bet visa kita kaip LOO 70s
Po velnių , aš iš važ iuoju anksti. Vieš butis su kambariu, spinta, kurioje tualetas nenuleis. Bet visa tai yra nesą monė . Taip iki paplū dimio 50-80m.
 •  prieš 9 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Sutomore