Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Bara

Įvertinimas 9.0
 • 
Įvertinimas 9.0
 • 
Įvertinimas 9.0
 • 
Įvertinimas 6.4
 • 
Įvertinimas 7.0
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Plikas pridėti istoriją
Ne pats geriausias pasirinkimas ramioms atostogoms
Į spū dž iai apie vieš butį yra į vairū s. Prieš tai jie ilsė josi Ispanijoje, Graikijoje, Kipre – yra su kuo palyginti. Taigi, atvykimo dieną į Tivato oro uostą atvykome apie 7 val.
 •  prieš 4 metų
Geras viešbutis
Paraš iau atsiliepimą , bet neiš saugojo. Trumpai pasikartosiu: su ž mona atvykome į ekskursiją . autobusu 8 val. Susitiko vieš buč io š eimininkė Alena, sunkius daiktus atvež ė automobiliu.
 •  prieš 5 metus
Nuostabus viešbutis
Ilsė jomė s 2 savaites, iš komentarų - kartą.8 ryto į jungė dulkių siurblį , bet po mano praš ymo iki 10 to nebeį vyko.
 •  prieš 7 metus
baisus viešbučio personalas
Ė jome kaip pora su savo 9 metų anū ke. Mokė jo 300 eurų už dieną – pusryč iai, vakarienė . Vieš butis keitė kambarį savo jė gomis - vietoj ž adė tų ir iš anksto atsių stų aukš č iausios kokyb...
 •  prieš 6 metus
Geras viešbutis netoli paplūdimio
Kambarys man buvo greitai paimtas su visomis mano už gaidomis)) Kambarys š iek tiek panaš us į butą , yra virtuvė , vonia, skalbimo maš ina, net indai.
 •  prieš 7 metus
apžvalga
Vieš butis geras. Maistas blogas. Personalas supranta rusiš kai, bet nedraugiš kas.
 •  prieš 9 metus
Ačiū už poilsį!
Geras vieš butis. Viskas patiko. Puikū s š eimininkai! Puiki virtuvė ! Š varu ir patogu!
 •  prieš 10 metus
Viešbutis neatitinka 4 žvaigždučių
Nuė jome į Barą , nes netoli miesto gyvena sesuo. Ž inojome, kad tai uostamiestis, todė l pasirinkome vieš butį Princess su baseinais. Dulkė s kambaryje nebuvo visiš kai nuvalytos.
 •  prieš 10 metus
Nuostabios atostogos Juodkalnijoje
Noriu pasidalinti puikiais į spū dž iais apie atostogas Juodkalnijoje, seniai planavome pailsė ti š ioje š alyje, nuobodu ir neį domu ilsė tis vieš butyje kaip kaimo name, ilgai rinkomė s vietą ir nusprendė me pasirinkimas, vieta yra tiesio...
 •  prieš 10 metus
Juodkalnija yra graži
201.07 Juodkalnija, Baras, Princess Hotel 4*. Geriausi vieš buč ių atsiliepimai, skirti ramioms atostogoms. Jū ra už.2 ž ingsnių , neblogas baseinas, net du, SPA, š alia parkas.
 •  prieš 12 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Plikas