Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Bulgarija

Turistinės istorijos apie Bulgarija pridėti istoriją
Bulgarija 2021. Pagal miestus ir kurortus!
Kaip lengva ir paprasta planuoti keliones epidemijos metu, kol iš dviejų š imtų š alių reikė jo rinktis, kur ir kada pelningiau, kokiomis oro linijomis skristi ir kur persė sti.
 •  1 metų prieš
Kaip įsiveržti į Bulgariją 2020 m. arba Kelionė iš Charkovo į Bulgariją automobiliu
CHARKIVAS-ODESSA Š iais beprotiš kais 2020-aisiais planavome vieną dalyką , bet nieko neiš ė jo. . . Atsisakė me rezervuoti, nes sienos buvo už darytos ir ukrainieč iai nebuvo priimti į už sienį .
 •  2 metų prieš
Slidinėjimo kančios arba žiemos pramogos
Banskas – kalnai ar barai? Norė jau slidinė ti. Man net nereikė jo galvoti, kur eiti – mano draugai bulgarai ir kolegos iš vasaros darbų Saulė tame krante jau keletą savaič ių į kyriai kvietė atvykti pas juos į populiarų Bulgarijos sl...
 •  2 metų prieš
Saulėtasis krantas 2019: šokiai ir darbas
Internete skelbiamas mokymas – susikurkite savo jogos turą Bulgarijoje, ž inoma, jei ten gyvenate. Na, kai ateini ten dirbti, ar gyveni, ar kaip? Taigi š iemet jau antrą vasarą gyvenau ir dirbau Saulė tame krante.
 •  3 metų prieš
Apie Bulgariją
Kiekvienais metais atvykę į š iaurinę pakrantę turite pastebė ti pokyč ius ir ne į gerą ją pusę . Statomi ir statomi nauji vieš buč iai, namai: penkta, š eš ta linijos, nė ra kur - stato kalnų š laituose, i#...
 •  3 metų prieš
Kelionė į Bulgariją
Noriu pasidalinti su tais, kurie ketina atostogauti į Bulgariją . Daž niausiai niekada neraš au atsiliepimų , bet š iuo atveju, kaip sakoma, už virė .
 •  3 metų prieš
Balčiko kurortas ir šiek tiek aplinkui
Balč kiko mieste viskas labai paprasta, nuoš irdu, prieinama, š iek tiek sovietiš ka. Bet tai nė kiek nesugadina bendro į spū dž io.
 •  3 metų prieš
Bulgarų aistros-snukiai, arba Kaip aš praleidau 2018 metų vasarą
Sveiki visi, mano mieli skaitytojai, tiek nuolatiniai, tiek, tikiuosi, nauji! Atsipraš au, kad ilgai nesidž iaugiau savo iš radimais, nors, kaip matau, mano tekstai gyvena lė tai ir net be ž inios dalyvauja konkursuose))) Na, tai net gerai.
 •  3 metų prieš
Puikios atostogos
Pirmą kartą su ž mona iš vykome atostogų į Bulgariją – man labai patiko! Med. draudimas ir ž alioji kortelė automobiliui, sudaryti iš anksto (1350 UAH).
 •  4 metų prieš
TEISINGIAUSI APŽVALGA
Bulgarija – stebuklų š alis! Ar tai apie Moldovą ? Apskritai Apž valga nusprendė me apsilankyti Bulgarijoje. Kadangi nė ra tiesioginių skrydž ių iš Odesos, kaip sakoma, iš Maskvos už.
 •  4 metų prieš
Rodyti daugiau »