Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Auksinės smiltys

Turistinės istorijos apie Auksiniai smėliai pridėti istoriją
VISTAMAR yra nuostabus
Laba diena visiems keliautojams. „GRIFID HOTEL VISTAMAR“ sveč iuojamė s ne pirmą kartą. Ilsė jomė s su vyru. Po remonto/rekonstrukcijos tapo dar patrauklesnis.
 •  10 mėnesių prieš
Blogiausias viešbutis, kuriame esame buvę!
Vieš butis yra toli nuo 4 ž vaigž duč ių . Kambarys nebuvo labai š varus, tualete ant sienų pelė sis, patalpoje kilimas neš varus, lentynose dulkė s ir vandens stiklinė s visos dė mė tos (aiš ku ne pirmas š viež umas).
 •  11 mėnesių prieš
Puikus viešbutis
Patiko vieš butis. Kambariai geri, maistas puikus, yra už daras baseinas su 27 laipsnių vandeniu, plius du dideli baseinai su č iuož yklomis ir treč ias be č iuož yklų .
 •  1 metų prieš
Viešbutis gražus, patenkintas poilsiu
2021 m. birž elio pradž ioje ilsė josi vieš butyje Berlin Golden Beach Hotel 4 *. Iš karto paž ymė siu, kad poilsis man patiko, beveik viskuo patenkintas.
 •  1 metų prieš
Ačiū už malonias ir nerūpestingas šventes!
Labai labai draugiš kas personalas! Visi ž ino savo darbą ! Viskas į skaič iuota maistas yra labai geras! Maisto srities darbuotojai yra puikū s!
 •  1.5 metų prieš
Skanus maistas ir draugiškas personalas
Padorus trijulė ! Toli nuo jū ros ir triukš mo. Labai skani virtuvė , už tenka valgyti)) Turė jau HB - pusryč iai + vakarienė , bet pietus galima nusipirkti už.
 •  2 metų prieš
Labai geras viešbutis
Ilsė jomė s su 2 porų grupe. Daž nai keliaujame, ilsimė s į vairiose š alyse ir vieš buč iuose, bet tokių nuostabių atostogų dar nesame turė ję !
 •  2 metų prieš
Puikus, draugiškas ir saugus viešbutis
Buvome epidemijos į karš tyje, poilsiautojų daug, darbuotojai laikosi saugos priemonių , viskas valoma ir dezinfekuojama. Keliavome su vaiku, taip pat buvo daug poilsiautojų su vaikais.
 •  2 metų prieš
Prestige Hotel & Aqua Park apžvalga
Turė jau reikalavimus turė ti vandens parką , tad apskritai nustebino atsiliepimai, kad buvo aukš tas į vertinimas, kaina nesikandž iojo. Man patiko geras vieš butis, svarbiausia, kad patiko mano vaikams.
 •  3 metų prieš
„Helios Spa“ apžvalga
Š į vieš butį man rekomendavo agentū roje mergina-konsultantė , iš vardijo pliusus ir minusus, paž iū rė jau internete, patiko kaip atrodo š is vieš butis.
 •  2 metų prieš
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Auksiniai smėliai