Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Burgasas

Įvertinimas 8.3
 • 
Įvertinimas 7.0
 • 
Įvertinimas 8.0
 • 
Įvertinimas 5.0
 • 
№5. Bolgariia 4*
Įvertinimas 2.0
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Burgasas pridėti istoriją
Visai eilinis viešbutis
Buvau Aqua, kai verslo reikalais lankiausi Burgase. Ką aš galiu pasakyti? Eilinis geras vieš butis, nieko antgamtiš ko č ia nė ra, personalas neaplaidž iai atlieka savo pareigas ir dė l to gana š varu ir patogu.
 •  prieš 8 metus
Normalus viešbutis. Tai lygiai trys žvaigždės – ne daugiau.
Bulgariją pasirinkome, nes 2003 metais buvome Albenoje (Varnoje) ir mums ten patiko. „Atlantis“ yra Burgaso mieste, Sarafovo kvartale. Visai š alia oro uosto. Beje, oro uostas visiš kai netrukdo.
 •  prieš 8 metus
Labai prasta garso izoliacija, girdi kaimynus kaip savo kambaryje. poilsio nėra
Registracija buvo greita, aptarnavimas neį kyrus, pusryč iai neį vairū s, bet alkanas tikrai neliksi. VIETA PUIKIA. Kambariai valomi normaliai. Labai erzina visiš kas garso izoliacijos trū kumas.
 •  prieš 9 metus
Geriausias...
Kelionė s autobusu metu Rumunija-Bulgarija-Turkija apsistojome 5 vieš buč iuose. Iš jų „Aqua“ buvo geriausias. Ypač prisimenu nuostabius pusryč ius.
 •  prieš 10 metus
Fotoreportažas Sarafovo, Bulgarija
Laikotarpiu nuo 2012-06-21 iki 2012-07-01 ilsė jomė s su trimis draugė mis. Vieš butis yra 100% š eimos tipo. Mū sų vieš nagė s metu buvo tik poros su vaikais.
 •  prieš 11 metus
geras viešbutis
Buvome ekskursijoje "Artimų jų Rytų paslaptys. Nakvojome Burgase vieš butyje "Aqua". Vieš butis geras, kambariai š varū s, santechnika vė si, kambariuose ne duš as, o vonia, maistas labai geras, ypac po turkiš ko maisto!
 •  prieš 11 metus
Nerekomenduoju apsistoti viešbutyje Fors (Burgas)
Pirmas į spū dis – nelabai patogus, bet š varus nedidelis vieš butis. Kambariai paprasti, nei telefono, nei baro, bet nakvynei tinka. Ryte – pusryč iai, vakarienė – su 15% nuolaida.
 •  prieš 12 metus
Padorus viešbutis
Š iame vieš butyje ilsė josi nuo 2011 m. vasario 28 d. iki kovo 7 d. Vieš butis man patiko, nors nė ra nei baseino, nei SPA, nei sū kurinė s vonios.
 •  prieš 13 metus
Pats prasčiausias viešbutis
Vieš butis „Burgas“ į sikū rę s pač iame miesto centre, todė l, matyt, kelionių agentai jį „nustumdo“. 1-ame vieš buč io aukš te yra kazino, kuriame cigareč ių dū mai ė da akis.
 •  prieš 13 metus
atostogos Atlantidoje
Vieš butis gerai pastatytas, valymas ir patalynė s keitimas buvo laiku. Tač iau poilsio kokybę lemia kiti. 1. daž nai naktimis kvepė jo kanalizacija - už sidarė m balkoną .
 •  prieš 13 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Burgasas