Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Saulėtas paplūdimys

Turistinės istorijos apie Saulėtas paplūdimys pridėti istoriją
Puikus viešbutis, smagiai praleiskite laiką!
Prieš trejus metus š iame vieš butyje (apž valga – ž r. ž emiau) ilsė jausi su savo 7 metų anū ke, o š iemet č ia puikiai ilsė jomė s su 7 metų anū ku.
 •  2 savaites prieš
Puikus viešbutis, apsistojau trečius metus
Laba diena! Ž emiau pateikiami mano komentarai prieš trejus metus. Nesikartosiu, viskas dar gerai. Sumokė jome 40 levų už ankstyvą registraciją ir dė l to gavome kambarį.
 •  2 savaites prieš
Skristi į tepalą ar medų?
Jie ilgai nesirinko ir už tai sumokė jo akimirksniu sugadinta nuotaika. Bet tvarka. . . Bilietas pirktas pagal „viskas į skaič iuota“ sistemą.7 dienoms nuo rugsė jo 10 iki 17 d.
 •  9 mėnesių prieš
Labai geras viešbutis, bet daug vaikų
Pailsė jau vienas, labai greitai už siregistravau, nors atvykau anksč iau nei patikros laikas, kambarys paruoš tas, iš karto iš davė apyrankę ir buvo galima naudotis visomis paslaugomis.
 •  10 mėnesių prieš
Labai geras viešbutis patogiai viešnagei
2021 metų rugpjū tį su septynių asmenų š eima (5 suaugę ir 2 vaikai) ilsė jomė s vieš butyje Star Hotel Saulė tame Krante.
 •  10 mėnesių prieš
labai purvinas
Vieta superinė . Kambaryje rū koma. Tualetas tiesiogine prasme purvinas. Neskalbtas jau 7 dienas. Staliukų „restorane“ neuž teko. Stalai taip pat nė ra labai š varū s.
 •  11 mėnesių prieš
Netoli jūros! Tai yra svarbiausias dalykas!
Geras namas ž monė ms, kurie praleido naktį ir ė mė si savo reikalų . Jie taip pat maitinasi ryte). Kambaryje maž as š aldytuvas ir senas televizorius, televizoriaus neį jungė me.
 •  11 mėnesių prieš
Mes nerekomenduojame
Š is vieš butis nė ra 4 ž vaigž duč ių . Registratū roje tikrai nieko neaiš kina. Pavyzdž iui, mums nepaaiš kino, kad patalpoje negalima į jungti š viesos, kol į specialų skyrių neį kiš amas metalinis raktų...
 •  11 mėnesių prieš
Šlykštus viešbutis! Labai nerekomenduoju
Buvome 5 asmenų š eima, su mumis buvo 2 metukai. Vaikui iš maisto niekas netiko, turė jau eiti į kavines ir restoranus pamaitinti vaiką , nors imdavo viską į skaič iuota, tik kad negalvotų apie maistą .
 •  11 mėnesių prieš
Jei mėgstate atostogas paplūdimyje ir jūrą, šis viešbutis ne jums.
Š iuo metu apsistojame š iame vieš butyje. Vieš butis geras, bet yra daug minusų . Pagrindinis vieš buč io trū kumas – vyriš ka personalo dalis.
 •  1 metų prieš
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Saulėtas paplūdimys