Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Jaremčė

№1. Vershina 4*
Įvertinimas 10.0
 • 
Įvertinimas 9.5
 • 
Įvertinimas 9.1
 • 
Įvertinimas 8.7
 • 
№5. Nebokrai 3*
Įvertinimas 8.6
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Jaremčė pridėti istoriją
Puikus viešbutis, bet triukšmingi baseino kaimynai
Š iame pensione su š eima ilsiuosi ne pirmą kartą ir kiekvieną kartą daug teigiamų emocijų . Paskutinį kartą , 2023 metų rugpjū tį , kaip visada, dž iugino kiemo ž alumos gausa, š eimininkų š vara ir svetinguma...
 •  prieš 8 mėnesių
Viskas neblogai, bet ne tokia kaina
Paž intis su vieš buč iu iš tikrų jų prasideda nuo saugumo. Bet mandagus pokalbis apie kas, kur, kodė l naudingas visiems, kai kam tai paslauga, o tu ramus, kad maš ina aikš telė je bus sveika ir į apatinių aukš tų kambarius nieka...
 •  prieš 6 mėnesių
Viskas neblogai, bet ne tokia kaina
Paž intis su vieš buč iu iš tikrų jų prasideda nuo saugumo. Bet mandagus pokalbis apie kas, kur, kodė l naudingas visiems, kai kam tai paslauga, o tu ramus, kad maš ina aikš telė je bus sveika ir į apatinių aukš tų kambarius nieka...
 •  prieš 8 mėnesių
Kambariai geri, vieta puiki, aptarnavimas prastas
Atvykus paaiš kė jo, kad vieš butyje yra rotavirusas, periodiš kai atvaž iuodavo greitoji. Vaikų stovykloje vienas vaikas vė mė , o treč ią dieną š is dalyvavimas irgi nepraė jo pro š alį.
 •  prieš 8 mėnesių
Nuo „Oho“ iki „Tu gali būti išprotėjęs“
Jie pasirinko atsiž velgdami į tai, kad ilsė tis planavo nemaž ai, o laikui bė gant š is skaič ius augo. Galų gale mū sų vieš nagė už ė mė du kotedž us, du kambarius ir vieną kupolą.
 •  prieš 9 mėnesių
Puikus pasirinkimas!
Pirmą kartą su sū numi atsidū rė me š ioje vietovė je, bū tent Jaremč ė s vieš butyje "U Nazar and Maryana", vieš nagė s metu patiko viskas, vietinė energija, š vara, graž ū s vaizdai pro langus, ypatingas ač i...
 •  prieš 9 mėnesių
Nuostabūs darbuotojai
Labai keisti darbuotojai... Teritorijos apš vietimas beveik nulinis. Per visą teritoriją yra gilus griovys (daugiau nei metras), kuris atrodo kaip bortelis.
 •  prieš 1 metų
Puikus viešbutis su kai kuriais trūkumais.
Pradė siu nuo privalumų . Vieš butis į sikū rę s stebuklingoje vietoje su nepakartojamu kraš tovaizdž iu. Kambarys su terasa ir vaizdu į upę bei kalnus.
 •  prieš 1 metų
Puikus viešbutis su nuostabiu vaizdu už priimtiną kainą.
Patiko viskas: erdvus ir tvarkingas kambarys su balkonu, š varus š iltas baseinas, dė mesingas personalas, patogi vieš buč io vieta. Ač iū už nepamirš tamą patirtį !
 •  prieš 1 metų
Geras viešbutis
Jei kur ir yra rojus, tai Karpatuose. Š iemet ilsė jausi poilsio komplekse „Nebokrajus“. Nė ra geresnė s vietos atsipalaiduoti. Man tai labai patiko.
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Jaremčė