Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Ždenijevas

Įvertinimas 9.5
 • 
Įvertinimas 8.4
 • 
№3. Bereginia 2*
Įvertinimas 9.3
 • 
Įvertinimas 8.7
 • 
№5. Ekstrim 2*
Įvertinimas 8.3
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Ždenijevas pridėti istoriją
Geras viešbutis šeimoms su vaikais
Puiki virtuvė . Geri kambariai. Daugiau naujų yra SPA pastate. Pagrindiniame pastate atkreipkite dė mesį , nes kai kurie jungiami kambariai turi bendras duris su kaimyniniu kambariu.
 •  prieš 6 mėnesių
Kvaila ponia
Noriu palikti tikrą atsakymą . Praė jus kelioms dienoms po kelionė s, atė jo laikas persikrauti emocijomis. „Eglių kiemą “ reklamuoja gidai iš Svaliavos-Polyanos ir t.
 •  prieš 3 metų
Puikus viešbutis
Labai patiko vieš butis, jauki atmosfera, tylu, ramu ir patogu. Labai patogu ilsė tis su vaikais, restoranas yra pirmame aukš te, todė l nereikia rengtis ir iš eiti.
 •  prieš 4 metų
Super!
Atostogos buvo sė kmingos! ) In Extreme pailsė jo pirmą kartą. Vieš butis geras, kuklus, bet yra viskas, ko reikia. Jie gyveno jaukiame, patogiame kambaryje, valydavo kiekvieną dieną .
 •  prieš 4 metų
Puikus viešbutis, sutvarkyta teritorija, draugiški ir rūpestingi šeimininkai.
Esame kupini teigiamų emocijų ir malonių į spū dž ių . noriu pasidalinti. Su grupe vaikų.7-9 metų ilsė josi kaime esanč iame vieš butyje „Berehynia“.
 •  prieš 4 metų
Labai gražus viešbutis.
Vieš butis man labai patiko! Personalas ir š eimininkai draugiš ki, aptarnavimas aukš to lygio. Man labai patiko restorano virtuvė , gana skanu ir soti, didelė s porcijos atitinka kainą .
 •  prieš 4 metų
Jaukus, švarus, malonus viešbutis su skania namų ruoša. Europos standartas
Buvau pas draugę.2019 geguž ė s pradž ioje. Vieš butyje jauku, namiš ka atmosfera, skanus maistas-š eimininkė gamina labai skaniai (ypač mė gau sū rio pyragus pusryč iams!
 •  prieš 4 metų
labai patiko)))
Per atostogas ilsė josi Reikkartos Karpatuose ir noriu palikti atsiliepimą . Vieš buč io vieta nuostabi. Pats vieš butis gan jaukus ir ramus, toks, kokio norė jome.
 •  prieš 4 metų
Labai patiko
Reikartz Karpaty ilsė jomė s 5 dienas. Specialiai parinktos datos lipti ant slidž ių . Mums pavyko, nors oras jau š iltas ir viskas pradė jo tirpti.
 •  prieš 5 metus
Nuostabi šventė
Puikus butas, labai š varu, jaukus ir patogus. Vieš butis į sikū rę s prie pat keltuvo, slidinė jimo inventoriaus nuoma yra pač iame vieš butyje.
 •  prieš 5 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Ždenijevas