Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Ždenijevas

Įvertinimas 9.5
 • 
Įvertinimas 9.2
 • 
Įvertinimas 8.3
 • 
№4. Bereginia 2*
Įvertinimas 9.3
 • 
Įvertinimas 8.7
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Ždenijevas pridėti istoriją
Tai geriausia vieta atsipalaiduoti!!!
Tai buvo nepralenkiama! Tai viena geriausių ir graž iausių vietų poilsiui, kurioje buvome, buvome daug kur Karpatuose ir ne tik. Nuostabi gamta ir pati vieš buč io vieta, š alia upė s, abipus miš ko ir kalnų .
 •  prieš 6 mėnesių
Geras viešbutis šeimoms su vaikais
Puiki virtuvė . Geri kambariai. Daugiau naujų yra SPA pastate. Pagrindiniame pastate atkreipkite dė mesį , nes kai kurie jungiami kambariai turi bendras duris su kaimyniniu kambariu.
 •  prieš 1 metų
Kvaila ponia
Noriu palikti tikrą atsakymą . Praė jus kelioms dienoms po kelionė s, atė jo laikas persikrauti emocijomis. „Eglių kiemą “ reklamuoja gidai iš Svaliavos-Polyanos ir t.
 •  prieš 4 metų
Puikus viešbutis
Labai patiko vieš butis, jauki atmosfera, tylu, ramu ir patogu. Labai patogu ilsė tis su vaikais, restoranas yra pirmame aukš te, todė l nereikia rengtis ir iš eiti.
 •  prieš 4 metų
Super!
Atostogos buvo sė kmingos! ) In Extreme pailsė jo pirmą kartą. Vieš butis geras, kuklus, bet yra viskas, ko reikia. Jie gyveno jaukiame, patogiame kambaryje, valydavo kiekvieną dieną .
 •  prieš 5 metus
Puikus viešbutis, sutvarkyta teritorija, draugiški ir rūpestingi šeimininkai.
Esame kupini teigiamų emocijų ir malonių į spū dž ių . noriu pasidalinti. Su grupe vaikų.7-9 metų ilsė josi kaime esanč iame vieš butyje „Berehynia“.
 •  prieš 5 metus
Labai gražus viešbutis.
Vieš butis man labai patiko! Personalas ir š eimininkai draugiš ki, aptarnavimas aukš to lygio. Man labai patiko restorano virtuvė , gana skanu ir soti, didelė s porcijos atitinka kainą .
 •  prieš 5 metus
Jaukus, švarus, malonus viešbutis su skania namų ruoša. Europos standartas
Buvau pas draugę.2019 geguž ė s pradž ioje. Vieš butyje jauku, namiš ka atmosfera, skanus maistas-š eimininkė gamina labai skaniai (ypač mė gau sū rio pyragus pusryč iams!
 •  prieš 5 metus
labai patiko)))
Per atostogas ilsė josi Reikkartos Karpatuose ir noriu palikti atsiliepimą . Vieš buč io vieta nuostabi. Pats vieš butis gan jaukus ir ramus, toks, kokio norė jome.
 •  prieš 5 metus
Labai patiko
Reikartz Karpaty ilsė jomė s 5 dienas. Specialiai parinktos datos lipti ant slidž ių . Mums pavyko, nors oras jau š iltas ir viskas pradė jo tirpti.
 •  prieš 5 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Ždenijevas