Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Laukymės

Įvertinimas 9.0
 • 
№2. Fantaziia 4*
Įvertinimas 8.3
 • 
Įvertinimas 7.8
 • 
Įvertinimas 7.9
 • 
Įvertinimas 7.9
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Glade pridėti istoriją
Geriausias viešbutis Polyana kaime
Puikus aptarnavimas registratū roje, prabangus už daras hidromasaž inis baseinas, padorū s pusryč iai, graž i už dara teritorija miš ke, jokių uodų !
 •  prieš 2 savaites
Labai blogai
Š į vieš butį pasirinkome pagal nuotraukas ir atsiliepimus, bet labai klydome. Labai purvini kambariai (nepaisant to, kad už sisakė apartamentus ir perspė jo, kad bū sime su maž u vaiku), pilni dū mų ir gali pamirš ti persirengti patalyn...
 •  prieš 1 mėnuo
Užsakymas internetu, pasirodo, neveikia
Vakare vieš buč io svetainė je už sisakiau kambarį , el. paš tu gavau patvirtinimą , rezervacijos kodą – lyg ir viskas gerai. Kelionę jau pradedu planuoti, bet kitą rytą vė l paskambinsiu į vieš butį , patikslinsiu detales ir...
 •  prieš 2 mėnesių
Labai šaunu!!!
Puiki virtuvė , meniu niekada nesikartojo per 10 dienų . Nepaprastai dė mesingas personalas valgomajame, nepaisant jauno amž iaus! Aukš tos klasė s vandens procedū rų ir kineziterapijos kabinetų specialistai!
 •  prieš 3 mėnesių
SIAUBAS! SUKTAI!
Mė nesį skambinau pasidomė ti rezervacijos są lygomis, t. y. rekomendavo š ią sanatoriją . Per paskutinę savaitę skambinau 4 kartus, kad nieko nenutiktų , nes keliauju su vaiku.
 •  prieš 3 mėnesių
Mano svajonių sanatorija
Tikrai skirč iau š iam SPA 10 balų iš.10. Jis tiesiog bombastiš kas. Ten poilsiaujantys ž monė s man irgi pasakojo, kad tai geriausia Svaliavos kraš te.
 •  prieš 6 mėnesių
Puikus viešbutis! Gardi virtuvė! Švarus, patogus! Personalas dėmesingas ir profesionalus!
Man tai labai patiko! Administratorė ponia Natalija atsiž velgė į visus individualius pageidavimus! Man pavyko pailsė ti, pasveikti ir skaniai bei sveikai pavalgyti!
 •  prieš 7 mėnesių
Viešbutis geras, bet valymas baisus
Apsistojome 2 kambariuose, personalas puikus, mus greitai priregistravo. Iš pirmo ž vilgsnio viskas puiku, bet su valymu – baisu. Jie siurbdavo kartą per 10 dienų ir viskas.
 •  prieš 1 metų
Svarbu pasirinkti tinkamą kambarį, kad nesugadintumėte savo atostogų
2160 UAH kuponas dviems. Tai pirmas kartas š ioje vietoje. Todė l esu pasiruoš ę s pasidalinti savo į spū dž iais ir komentarais. Taigi pradė kime: Buvome 4 pastate „Slavutych“.
 •  prieš 1 metų
Labai geras viešbutis žemomis kainomis
Labai geras vieš butis, kambarys š varus, guvernantė valo kiekvieną dieną . Š ilta, jauku kaip namuose. Maistas „Š vediš kas stalas pas Marianą “ labai skanus ir nebrangus, porcijos didelė s.
 •  prieš 1 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Glade