Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Solochyna

Įvertinimas 8.4
 • 
№2. U Gali 1*
Įvertinimas 9.7
 • 
№3. Liubov 3*
Įvertinimas 8.9
 • 
Įvertinimas 7.6
 • 
№5. U Neli 3*
Įvertinimas 9.5
 • 
Dar...
Nėra pranešimų apie Solochynas   Rašyti
Turistinės istorijos apie Solochynas pridėti istoriją
Blogai
Anksč iau ilsė jausi Suzirya, bet š į kartą nesitikė jau tiek, kad viskas pasikeis į blogą ją pusę Valgomajame š liauž ioja tarakonai, nuė jau prie š vediš ko stalo ir ten tas pats.
 •  prieš 4 savaites
Man viskas patinka, rekomenduoju.
Daug keliauju ir matau daug atostogų vietų , bet Polonyna Flower yra viena geriausių pasaulyje. Patogū s kambariai, skanus maistas, sutvarkyta graž i teritorija, restoranai, sporto salė – visa tai aukš č iausio lygio.
 •  prieš 4 mėnesių
Jei pasiilgote kaušelio ir norite sugrįžti, štai jūs
Jei pasiilgote kauš elio ir norite sugrį ž ti arba ač iū Dievui, kad nepagavote ir norite paragauti viso grož io, tuomet esate č ia. ? Pož iū ris ir aptarnavimas š lykš tus.
 •  prieš 2 metų
Verta vietos remontui
Odos likimas zupinyayus tsom stebuklingame vieš butyje. Gera vieta, vertas aptarnavimas, š vara, puikus š eimininkas ir š eimininkas. Kurioje grupė je planuoju apsistoti tame pač iame vieš butyje.
 •  prieš 2 metų
Puikus viešbutis! Mes rekomenduojame!
Dvi savaites ilsė josi su ž mona. Sustojome rekomendavus draugams. Š eimininkai nuostabū s ž monė s. Už sisakykite kambaryje ir vietoje.
 •  prieš 3 metų
Nuostabus viešbutis
Prieš kelias dienas grį ž ome iš Kriš tolinio š altinio, ten ilsė jomė s 8 nuostabias dienas, sakyč iau, kad man patiko pasakyti viską iš eilė s: 1.
 •  prieš 3 metų
Geriausias viešbutis apsistoti
Apie vieš butį galiu pasakyti tik teigiamus atsiliepimus, į Kvitką atvykstame jau 8 metus, iš kurių.7 metus mus priima svetingi Love Hotel savininkai ir nė ra noro keisti vieš buč io.
 •  prieš 3 metų
Aukščiausios kategorijos viešbutis (sanatorija).
Visas aptarnaujantis personalas (vieš buč io registratū ra, medicinos darbuotojai, padavė jai valgykloje, valymas) visada yra draugiš ki ir svetingi savo sveč iams.
 •  prieš 3 metų
Puikus viešbutis! Mes rekomenduojame!
Dvi savaites ilsė josi su ž mona. Sustojome rekomendavus draugams. Š eimininkai nuostabū s ž monė s. Už sisakykite kambaryje ir vietoje.
 •  prieš 3 metų
Sveikatingumo poilsis. Rekomenduoju!
Ateikim į Kryshtalevo antrą kartą , rekomendavo draugai. Viskas puiku, visas gydymo zonų procesas sveikimui. Dė mesingas personalas. Geras pož iū ris į sanatorijos sveč ius.
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Solochynas