Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Dragobratas

№1. Kremen 2*
Įvertinimas 8.2
 • 
№2. Gorizont 2*
Įvertinimas 9.6
 • 
№3. Malva 2*
Įvertinimas 9.1
 • 
№4. Marina 2*
Įvertinimas 9.7
 • 
№5. Kushavel 3*
Įvertinimas 8.0
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Dragobrate pridėti istoriją
Jaukus viešbutis su puikia vieta
Į š į vieš butį vykome grupinė s kelionė s metu Iš karto pamač iau, kad apie mitybą yra neigiamų atsiliepimų , bet iš tikrų jų viskas gerai – maitina du kartus per dieną , pavyzdž iui, dviejų patiekalų , g...
 •  prieš 7 mėnesių
Viešbutis geras, maistas šlykštus – ypač vaikams
Vieš butis skirtas tiems, kurie važ iuoja ne aktyviai atostogauti, o ryte papusryč iauti su degtine. Apsaugos nė ra, kaimynai į jungė garsiakalbį iki 3 valandos nakties ir dainavo, niekas negalė jo nurimti.
 •  prieš 1 metų
Šaunus viešbutis. Viskas puiku!
Pirmą kartą buvome Dragobrate su draugu. Atė jome slidinė ti. Duonos vairuotojas mus atvež ė iš stoties tiesiai į š į vieš butį ir nedvejodami nusprendė me ten apsistoti.
 •  prieš 1 metų
Siaubinga
Jei kada nors buvote apsistoję gerame vieš butyje, geriau č ia neiti. Paslaugą vieš butyje vargu ar galima pavadinti aptarnavimu. Jie reaguoja į bet kokius jū sų praš ymus taip, lyg gyventumė te nemokamai ar ką nors skolingi.
 •  prieš 1 metų
Blogai
Vieš butis pasirinktas dė l gerų atsiliepimų . Deja, nieko negaliu pasakyti, iš skyrus graž ius kraš tovaizdž ius ir pozityvo vietą .
 •  prieš 1 metų
Siaubas
Vieš butis baisus. Ir aptarnavimas! ! ! Tokio tobulo kauš elio ir grubumo seniai nemač iau. Administratorė ar savininkė Natalija apskritai yra nesuprantamas ž mogus, kaip galima taip niū riai elgtis su savo klientais.
 •  prieš 1 metų
Blogas viešbutis
Š iame vieš butyje ilsė jomė s 3 kartus, pirmi du kartai buvo praeitais metais, tada buvo š iek tiek pigiau ir virtuvė skani ir lovos + normalios.
 •  prieš 1 metų
Puikus, jaukus, jaukus viešbutis, skanus maistas
Nepamirš tamos atostogos, jaukus vieš butis, jauki atmosfera, nuostabus vaizdas į Hoverlą . Visi kambariai mediniai, mediniai baldai, puikū s č iuž iniai.
 •  prieš 1 metų
Pasiilgome Kremeno ir Dragobrato. Per tris dienas – daug malonių įspūdžių
Vaizdas pro kambario langą į kalnus, kur matosi net Hoverla – š tai kas. Kijevo gyventojui – tiesiog rojus ž emė je. Vieš butyje yra į prasto dydž io už daras baseinas (beje, Ukrainos rekordų knygoje, kaip aukš č iausias š alies kaln&...
 •  prieš 2 metų
Nuostabus viešbutis su puikia vieta
Dragobrate buvau pirmą kartą – ir tai tikrai. Atsitiktinai už tikau š į vieš butį ir labai dž iaugiuosi! 1. Vieta: vieš butis yra prie pat Č aika keltuvo ir nuomos, o tai labai patogu.
 •  prieš 2 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Dragobrate