Edelveis 3*– Atsiliepimai

8
Įvertinimas 7.110
pagrįstas
8 apžvalgų
№28 viešbučio reitinge Jaremčė
7.9 Skaičius
8.0 Aptarnavimas
8.1 Grynumas
5.4 Mityba
7.1 Infrastruktūra
Viešbutis „Edelweiss“ įsikūręs vaizdingoje vietoje tarp Karpatų kalnų ir Pruto upės, už 8 minučių kelio pėsčiomis nuo gražaus krioklio. Tinka tiek vasaros ekologiškoms, tiek žiemos slidinėjimo atostogoms.Daugiau →
аватар Serginios
 •  keliavo prieš 4 mėnesių
Įvertinimas 7.0
Paž intis su vieš buč iu iš tikrų jų prasideda nuo saugumo. Bet mandagus pokalbis apie kas, kur, kodė l naudingas visiems, kai kam tai paslauga, o tu ramus, kad maš ina aikš telė je bus sveika ir į apatinių aukš tų kambarius niekas nelips. … Dar ▾ Paž intis su vieš buč iu iš tikrų jų prasideda nuo saugumo. Bet mandagus pokalbis apie kas, kur, kodė l naudingas visiems, kai kam tai paslauga, o tu ramus, kad maš ina aikš telė je bus sveika ir į apatinių aukš tų kambarius niekas nelips. Vieš buč io darbuotojai patys ž ino kambarių ypatybes, todė l registratū roje panelė maloniai aprodė.3 laisvus kambarius nakvynei, o mes iš sirinkome tai, kas mums bū tų geriausia. Tiesą sakant, tai buvo 2500 UAH. / diena Junior suite su 16 kvadratinių metrų balkonu, bet iš jų iš kart atimkite 3 pač iam balkonui, 3 vonios kambariui ir 2 koridoriui, taigi gyvenu 8 kvadratinių metrų kambaryje, kur iš tikrų jų yra lova ir stalas su kė de, todė l vietos neuž tenka. Tokio iš planavimo kambariai negali bū ti vadinami maž aisiais liukso numeriais. Nors pats kambarys tvarkingas, graž aus Provanso dizaino, tiek baldai, tiek patalynė yra kokybiš ki, malonū s akiai ir liesti. Tas pats pasakytina apie vonios kambarį , graž ią kosmetiką , stilingą ir harmoningą viso interjero derinį.
Gyvenome antrame aukš te su nuostabiu vaizdu į kalnus, ryte aplink mus tvyrojo ramybė , greitkelis ir gelež inkelis buvo toli. O koks vaizdas atsiveria iš penkto aukš to panoraminiu liftu pasigė rė jus dar didesniu grož iu aplinkui. Pusryč iai, kurie, beje, kainuoja 180-250 grivinų , už sakius atskirai, paliko kiek nemalonų į spū dį . Apgailė tina duona su š altu kiauš iniu ir permatomu ž uvies gabalė liu, kuris vos matosi iš iš orė s, o sū reliai lyg ir skanū s, bet 10 maž yč ių obuolių kubelių ir 3 mė lynė s už.200 grivinų kaž kaip nehumaniš ka. Kava tikrai bloga. Ryte jie liko kvailai alkani. Kitų už sakymų dabartinė mis restorano kainomis daryti nebuvo. Apibendrinant galima pasakyti, kad atsiž velgiant į kainą , vieš butis yra tinkamas trumpai vieš nagei arba poilsiui, kai jame praleidž iate maž ai laiko.
аватар anastasia2020
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butį rinkomė s pagal atsiliepimus, pasirū pinome, kad kambariai bū tų su vaizdu į miš ką ir bū tų š varū s bei patogū s, + norė josi skanių pusryč ių ! Atvykome ir likome patenkinti! Buvome sutikti labai š iltai. … Dar ▾ Vieš butį rinkomė s pagal atsiliepimus, pasirū pinome, kad kambariai bū tų su vaizdu į miš ką ir bū tų š varū s bei patogū s, + norė josi skanių pusryč ių !
Atvykome ir likome patenkinti! Buvome sutikti labai š iltai.
Kambariai vė sū s, patogū s ir š varū s, kaip ir norė jome.
Restoranas Mangalica mus maloniai nustebino kainomis, beprotiš kai skaniu ir graž iu patiekalų patiekimu. Restorano kryptis – Vengrijos-Karpatų virtuvė + ž aidimas! Tokio skanaus maisto dar nesame valgę ! Jie mus tiesiog suž avė jo, o likusieji su jais pusryč iavome, pietavome ir vakarieniavome.
Vieš buč io ir restorano personalas yra aukš č iausios klasė s!
Patariu apsilankyti, nepasigailė site!
аватар baysarevich
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 8.0
Pailsė jo 2014 m. liepos viduryje. Vieš buč io vieta puiki! ! ! ! ! Jei kambarys yra lifto pusė je, beje, puiki, unikali atrakcija vaikams, nes yra visiš kai stiklinė , tada jums pasisekė ! ! ! Turė site balkoną su nuostabiu vaizdu į kalnus ir dalį Jaremč ė s! ! ! ! ! Ryte toks vaizdas ir grynas oras verč ia susimą styti apie maž o namelio į sigijimą š ioje derlingoje vietoje. … Dar ▾ Pailsė jo 2014 m. liepos viduryje.
Vieš buč io vieta puiki! ! ! ! ! Jei kambarys yra lifto pusė je, beje, puiki, unikali atrakcija vaikams, nes yra visiš kai stiklinė , tada jums pasisekė ! ! ! Turė site balkoną su nuostabiu vaizdu į kalnus ir dalį Jaremč ė s! ! ! ! ! Ryte toks vaizdas ir grynas oras verč ia susimą styti apie maž o namelio į sigijimą š ioje derlingoje vietoje. .
Dabar tvarka. .
Atvykimas nuo 14.00 val. Traukinys mus atvež ė ; )) labai anksti Ivano Frankivske ir vieš butyje buvome 7:30! ! ! ! ! Mus pasitiko nuostabi administratorė (vardo, deja, nepamenu, bet ž inau, kad jos gimtadienis liepos 12 d. Ji yra gerbiama) ir maloniai pasiū lė kurį laiką kitą numerį , kol mū sų bus paš alintas. Apsigyvenome, be problemų turime už sakytą kambarį.10:00 val. .
Provanso stiliaus kambarys, atitinkantis kainą . . Ir gyvai yra geriau nei nuotrauka jų svetainė je. . Baldai, beje, itališ ki.
Dė l vieš buč io komentarų nė ra, iš skyrus tai, kad kai valote kambarį , nepilkite trū kstamų š ampū nų , tai nepatogu ryte. . Visa kita, valymas iš esmė s normalus.
Kur valgyti?
Vieš butyje yra restoranas „Hunter“. Kava ten skani, daugiau nieko neuž sakyta, nes Kijeve ir takuose Medž iotojų už tenka, o aš norė jau nacionalinio maisto. Be to, š iame restorane visada labai maž ai sveč ių ir mes nerizikavome. Man labai patiko restoranas "Ajalik" vieš butyje "Carpathian Stars", apie 300 metrų nuo "Edelweiss". Patiko viskas: aptarnavimas, maistas, vasaros veranda. Atė jome ne kartą ir buvo labai skanu! ! ! Rekomenduoju! ! ! Toliau apie maistą . . Trobelė „Ant kelmų “ yra kaž kas! ! ! Tikras, nepaprastai skanus ir sotus naminis maistas. . Taip skaniai valgydavome, kai moč iutė kepdavo orkaitė je, kai pas ją ateidavome. . Tač iau bū kite toliau nuo Edelweiss, jei ne automobiliu. Pakelė je, š alia "Dovbush Trail".
Š ioje svetainė je kaž kas rekomendavo restoraną vieš butyje „Stanislavsky“ ir mes, ž inoma, iš važ iavome. . Tai siaubinga! ! ! Maisto r. , kava. , situacija ta pati. . Negaiš kite laiko ir nesugadinkite nuotaikos, eikite pro š alį ! ! ! !!
Pramogos! ! ! !!
Proverž io krioklys, Mergelė s aš arų krioklys, Dovbush takas, mini zoologijos sodas su elniais ir š ernais, pirkite jiems maisto kelyje, maitinkitė s, važ inė kite keturrač iais, keliaukite į Bukovelį keltuvais, ž ygiai kalnuose ir, ž inoma, perė jimas upe iki Jaremč ė s centro gelež inkelio tiltu. . Tai mums pavyko per 6 dienas ir likome labai patenkinti! ! ! Nuostabių atostogų ! ! ! ! ! Tikiuosi, kad apž valga kam nors bus naudinga! ! ! ? ?
Вид с балкона
аватар natalygor
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 10.0
Kelionė į Karpatus buvo mano maš ina. Vieš butis buvo pasirinktas vietoje. Edelweiss puikiai tiko. Į sikū rę s ant š laito, vaizdas iš kambario į rudenė janč ius Karpatus buvo tiesiog fantastiš kas. Už ė mė me dvivietį kambarį . … Dar ▾ Kelionė į Karpatus buvo mano maš ina. Vieš butis buvo pasirinktas vietoje. Edelweiss puikiai tiko.
Į sikū rę s ant š laito, vaizdas iš kambario į rudenė janč ius Karpatus buvo tiesiog fantastiš kas. Už ė mė me dvivietį kambarį . Š varus, patogus, geras vonios kambarys. Prieš ingai nei baiminamasi, kambaryje nebuvo š alta.
Pusryč iavome restorane „Myslivets“, vakarieniavome kitose vietose, nes Jaremč ė turi iš ko rinktis.
Ypatingas ač iū personalui! Labai dė mesingos administratorė s, geras aptarnavimas kambariuose.
Iki Probiy krioklio, iki kitų vietų , kur važ iavome automobiliu, nueisite per 15 minuč ių . Automobilių stovė jimo aikš telė nemokama.
Tikrai rekomenduoju vieš butį .
аватар dragobrat
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 3.0
Vieš butis yra geroje vietoje, toliau nuo pagrindinio greitkelio, arč iau gamtos. Aplink š imtameč iai medž iai, š varus oras. Teritorija sutvarkyta, daug pavė sinių , gė lynų . Į vieš butį atvykome vė lai vakare. Mano vyrui buvo pasiū lyta rinktis iš dviejų dvivieč ių kambarių . … Dar ▾ Vieš butis yra geroje vietoje, toliau nuo pagrindinio greitkelio, arč iau gamtos. Aplink š imtameč iai medž iai, š varus oras.
Teritorija sutvarkyta, daug pavė sinių , gė lynų .
Į vieš butį atvykome vė lai vakare.
Mano vyrui buvo pasiū lyta rinktis iš dviejų dvivieč ių kambarių . Vienas virš utiniame mansardiniame aukš te, be lango; antras antrame aukš te su balkonu ir langu, bet labai maž as. Fotografuota su langu. 208 kambarys tikriausiai yra vienvietis. Kodė l dvigulė lova buvo į spausta į.2, 5x3.5 m kambarį , než inau. Priė jimas prie lovos buvo tik iš vienos pusė s.
Kambaryje: TV, kondicionierius, stalas su kė de, spinta koridoriuje. Vonios kambaryje nauja santechnika, duš as, tualetas, praustuvas, plaukų dž iovintuvas, muilo reikmenys.
Vieš butyje yra liftas.
Pusryč iai buvo į skaič iuoti į kambario kainą . Jums siū loma rinktis iš dviejų meniu. Buvo grikiai su deš ra arba vermiš eliai su kotletu ir sezoninė mis salotomis. Arbata, kava pagal pageidavimą .
Vieš butyje, pirmame aukš te, yra graž us stilizuotas restoranas, daug gyvū nų odų , paukš č ių iš kamš ų , ginklų , paveikslų .
Apž valgos santrauka:
Jaukus vieš butis su geru interjeru, naujais baldais ir santechnika. Dabar, jei kambarys nebū tų buvę s daug didesnis, poilsis bū tų buvę s sė kmingas. Suprantu, kad tu ne visada esi kambaryje, bet vakare negalė jome vienas kito praleisti, kaž kas turė jo atsisė sti ant lovos, kad netrukdytų kitam.
Yra nemokamas pervež imas iš vieš buč io į Bukovelį !
аватар MariaKiev
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 5.0
Vieš butis graž us, š varus, jaukus fojė , stiklinis liftas. Š viesių spalvų kambario dizainas. Gana didelis vonios kambarys. Kambarys yra maž daug vonios kambario dydž io. Tie. kambarys labai mazas. Lovos turi kokybiš kus č iuž inius. Bet - pionieriš ko ploč io lovos (80 arba 90 cm). … Dar ▾ Vieš butis graž us, š varus, jaukus fojė , stiklinis liftas. Š viesių spalvų kambario dizainas. Gana didelis vonios kambarys. Kambarys yra maž daug vonios kambario dydž io. Tie. kambarys labai mazas. Lovos turi kokybiš kus č iuž inius. Bet - pionieriš ko ploč io lovos (80 arba 90 cm). Nė ra garso izoliacijos. Jei š alta, vadinasi, kambaryje š alta. Tiesa, jie suteikia š ildytuvą . Vieš butyje yra rami aikš telė tik savo sveč iams, nė ra kelio triukš mo. Tai yra pliusas. Bet minusai nusveria – nė ra pirties, baseino, ž inoma, irgi. Restoranas „Kozachek“ š ioms vietoms yra š iek tiek brangus. Juk Yaremcha nė ra Bukovelis, vis tiek reikia iki jos (į Bukovelį ) patekti. Pusryč iai normalū s, galima rinktis vieną iš dviejų kompleksų . Pvz. Dnistrė s salotos plius kiauš inienė ir sū rio pyragaič iai arba darž ovių salotos plius deš ra su grikiais ir blynas su uogiene. Bet jū s turite pasirinkti tarp kavos ir sulč ių . Jei geriate sultis, už papildomą mokestį (20-25 UAH) už sisakote kavą ar arbatą . NĖ RA nemokamo pervež imo į Bukovelį . Taksi 200-250 UAH į vieną pusę . Tai už.30 km! Arba yra mikroautobusas (10 UAH), reikia susirasti stotelę ir iki jos nueiti (apie kilometrą ). Internetas Edelweiss A – tik vestibiulyje ir restorane, B – mokamas. Tai iš tikrų jų yra niū ri, atsiž velgiant į kambario dydį ir ž iemos kurortui taip svarbios pirties trū kumą . Niekur negalima rū kyti. Restorane nė ra rū kymo zonų . Taip yra nepaisant to, kad be pusryč ių laiko restoranas už pildomas 10 %. Vieš butyje taip pat draudž iama rū kyti. Rū kyti galima tik lauke. Vakare iš restorano iš ė jau dvideš imties laipsnių š alč iui, surū kiau cigaretę . Vieš butis – aiš ku – visur kilimas, kvapas liks nemalonus. Aš pats nemė gstu rū kymo kambarių . Bet kodė l restorane neį manoma iš skirti poros rū kymo staliukų ar bent kaž kokio kampelio su iš traukiamu gaubtu. Na č ia juk ne McDonald's! Aplamai noriu didesnių kambarių , o kad vieš butis buvo su pirtimi ir baseinu. Ir taip kaž kokie tuš ti demonstravimai.
Taip, teisybė s dė lei, darbuotojai yra draugiš ki, pabrė ž tinai mandagū s. Kambariai buvo valomi kiekvieną dieną , rankš luosč iai keič iami. Kambaryje yra plaukų dž iovintuvas. Jie davė chalatą kilpinį ir vieną kartą . š lepetė s.
аватар vityok
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 8.0
Iš važ iavau porai dienų į vieš butį , buvau standartiniame 2 vietų kambaryje. Patiko: palyginti erdvus kambarys, geri baldai ir santechnika, yra nedidelis š aldytuvas, š alia vieš buč io yra pavė sinė s su vaizdu į kalnus. Nepatiko: nors televizorius plazminis, signalo kokybė baisi, kanalų maž ai; vienas langas su atsukta rankena, kitas iš dauž tas ir iki galo neuž sidarė (naktį truputį pū tė ); paskutinė apž valga nesą monė : nei baseino, nei sū kurinė s vonios, nei daugiau nieko nė ra (iš skyrus kaž kokį ž idinio kambarį , į kurį net neė jau); restoranas vieš butyje iš Kozyrnaya Karta - brangus, bet patogus. … Dar ▾ Iš važ iavau porai dienų į vieš butį , buvau standartiniame 2 vietų kambaryje. Patiko: palyginti erdvus kambarys, geri baldai ir santechnika, yra nedidelis š aldytuvas, š alia vieš buč io yra pavė sinė s su vaizdu į kalnus. Nepatiko: nors televizorius plazminis, signalo kokybė baisi, kanalų maž ai; vienas langas su atsukta rankena, kitas iš dauž tas ir iki galo neuž sidarė (naktį truputį pū tė ); paskutinė apž valga nesą monė : nei baseino, nei sū kurinė s vonios, nei daugiau nieko nė ra (iš skyrus kaž kokį ž idinio kambarį , į kurį net neė jau); restoranas vieš butyje iš Kozyrnaya Karta - brangus, bet patogus.
аватар symbols
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 8.0
Man labai patiko Karpatuose. Grynas oras, sniegas ir daug linksmybių . Dė l vieš buč io nesigailiu. Gavau puikų aptarnavimą už palyginti maž ą kainą . Dvivieč iai kambariai su televizoriumi, miegamasis. balkonas ir vonios kambarys. Vieš buč io fojė yra nuostabus restoranas, kuriame persivalgau tikrais Už karpatė s patiekalais. … Dar ▾ Man labai patiko Karpatuose. Grynas oras, sniegas ir daug linksmybių . Dė l vieš buč io nesigailiu. Gavau puikų aptarnavimą už palyginti maž ą kainą . Dvivieč iai kambariai su televizoriumi, miegamasis. balkonas ir vonios kambarys. Vieš buč io fojė yra nuostabus restoranas, kuriame persivalgau tikrais Už karpatė s patiekalais. Vieš butyje yra sauna, už daras baseinas, treniruoklių salė , Charcot duš as, masaž inė s vonios ir kiti malonumai.
Patariu visiems. Č ia galite pamatyti iš samią informaciją apie vieš butį : www. karpatu. com
Отель летом Вид отеля


VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Отель «Эдельвейс» расположен в живописной местности между Карпатскими горами и рекой Прут, в 8 минутах ходьбы от красивого водопада. Подойдет как для летнего экологического, так и для зимнего горнолыжного отдыха.

Vieta 1 км до железнодорожного вокзала Яремче, 30 км до горнолыжного курорта Буковель, 51,3 км до аэропорта Ивано-Франковска.
Viešbutyje

Ресторан украинской кухни «Мангалица» на 60 персон, лобби-лаундж с камином, круглосуточная стойка регистрации, прокат горнолыжного снаряжения, доставка еды и напитков в номер, услуги по глажению одежды, конференц-зал на 60 человек, персонал говорит на русском и украинском языках, бесплатный трансфер из отеля до курорта Буковель.

  • restoranas
  • konferencijų salė/pokylių salė
  • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
  • nemokamas wi-fi
  • liftas
  • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Pramogos ir sportas Катание на лыжах, верховая езда.
  • sauna/vonia/hamamas
  • biliardas
  • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

В отеле 30 номеров: 7 одноместных стандартных 14 м², 11 двухместных стандартных 17 м², 6 полулюксов 16 м² и 6 люксов 35 м² с гостиной. Номера оформлены в элегантном классическом стиле с использованием тканей с цветочным орнаментом.

Kambariuose

Отопление, телевизор, телефон, мини-бар, электрический чайник, шкаф, гладильные принадлежности, ванная комната с душем и санузлом, фен, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, ковровое покрытие, бесплатный Wi-fi, ежедневная уборка.

Adresas ул. И. Петраша, 62, г. Яремче, 78593, Ивано-Франковская обл., Украина.
Telefonai: +38 (034) 255-86-00
+38 (034) 255-95-46
Klausimai ir atsakymai
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.