Gražus viešbutis, bet nedideli dviviečiai kambariai

Parašyta: 11 rugpjūčio 2015
Kelionės laikas: 3 — 4 rugpjūčio 2013
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms; Verslo kelionėms
Viešbučio įvertinimas:
3.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 2.0
Aptarnavimas: 3.0
Grynumas: 5.0
Mityba: 4.0
Infrastruktūra: 6.0
Vieš butis yra geroje vietoje, toliau nuo pagrindinio greitkelio, arč iau gamtos. Aplink š imtameč iai medž iai, š varus oras.
Teritorija sutvarkyta, daug pavė sinių , gė lynų .
Į vieš butį atvykome vė lai vakare.
Mano vyrui buvo pasiū lyta rinktis iš dviejų dvivieč ių kambarių . Vienas virš utiniame mansardiniame aukš te, be lango; antras antrame aukš te su balkonu ir langu, bet labai maž as. Fotografuota su langu. 208 kambarys tikriausiai yra vienvietis. Kodė l dvigulė lova buvo į spausta į.2, 5x3.5 m kambarį , než inau. Priė jimas prie lovos buvo tik iš vienos pusė s.
Kambaryje: TV, kondicionierius, stalas su kė de, spinta koridoriuje. Vonios kambaryje nauja santechnika, duš as, tualetas, praustuvas, plaukų dž iovintuvas, muilo reikmenys.
Vieš butyje yra liftas.

Pusryč iai buvo į skaič iuoti į kambario kainą . Jums siū loma rinktis iš dviejų meniu. Buvo grikiai su deš ra arba vermiš eliai su kotletu ir sezoninė mis salotomis. Arbata, kava pagal pageidavimą .
Vieš butyje, pirmame aukš te, yra graž us stilizuotas restoranas, daug gyvū nų odų , paukš č ių iš kamš ų , ginklų , paveikslų .
Apž valgos santrauka:
Jaukus vieš butis su geru interjeru, naujais baldais ir santechnika. Dabar, jei kambarys nebū tų buvę s daug didesnis, poilsis bū tų buvę s sė kmingas. Suprantu, kad tu ne visada esi kambaryje, bet vakare negalė jome vienas kito praleisti, kaž kas turė jo atsisė sti ant lovos, kad netrukdytų kitam.
Yra nemokamas pervež imas iš vieš buč io į Bukovelį !
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą