Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Gdanskas

Turistinės istorijos apie Gdanskas pridėti istoriją
Baltijos atradimas
Rinair lenta vė lavo, todė l atvykimas į Gdanską.00:00, sukė lė tam tikrą sumaiš tį , nes buvo tikimasi vieš uoju transportu.
 •  prieš 4 metų
Ir vėl Gdanskas!
- Andrey, ar jau matė te reklamą vasaros savaitgaliui į Gdanską ? kolega manę s paklausė . Kaip buvo malonu matyti, kaip mokinys pranoko mokytoją )))) Než inojau apie akciją , paskambinau Daš ai ir apsidž iaugiau, kad vasarą grį ...
 •  prieš 4 metų
Apsilankymas Lenkijoje
Kelionė s į Lenkiją tikslas buvo ne visai turistinis, bet pasienyje tai buvo bū tina pasakyti (kad nekiltų bereikalingų problemų ). Taip ir atsitiko.
 •  prieš 5 metus
Rekomenduoju!
Š iame vieš butyje apsistojome 4 naktis. Iš pradž ių nerimavome, kaip vyks registracija, nes bekontaktis vieš butis buvo pasirinktas pirmą kartą .
 •  prieš 5 metus
Žiemos savaitgalis Gdanske
Gdanskas yra labai graž us viduramž ių miestas š iaurė s Lenkijoje, turintis š imtmeč ių istoriją . Tiems, kurie dar nespė jo aplankyti Olandijos, Belgijos, jaukių Vokietijos ir Danijos miestelių , kaip ir mes, Gdanskas bus geriausi...
 •  prieš 6 metus
Šimtmečio atradimas – Gdanskas!
Š imtmeč io atradimas – Gdanskas! Mieli keleiviai, mū sų lė ktuvas nesė kmingai bandė tū pti, eisime antruoju ratu ir bandysime leistis dar kartą .
 •  prieš 7 metus
Tiesiog geras viešbutis
Nakvojome jame kaip tranzitą , prieš aplankydami Gdanską ir plaukdami į Š vediją . Vieš butis į sikū rę s ramiame miestelyje Gdansko pakraš tyje.
 •  prieš 10 metus
Šiaurės Lenkija – tai ne tik Gdanskas ir Sopotas
Papasakosiu ne tik apie patį vieš butį , bet ir apie vietas, kurių neturė tumė te praleisti, jei esate š iame nuostabiame Lenkijos kampelyje.
 •  prieš 10 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Gdanskas