Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Szczyrk

Įvertinimas 7.5
 • 
Įvertinimas 8.0
 • 
№3. Meta 3*
Įvertinimas 0.0
 • 
Turistinės istorijos apie Schirke pridėti istoriją
Viešbučio nuotraukos
Nuostabus vieš butis.
 •  prieš 13 metus
Puiki viešnagė Szczyrk mieste
Sausio mė nesį su vyru ilsė jomė s vieš butyje META *** Š č yrke. Labai jaukus, graž us vieš butis š alia keltuvo. Erdvū s kambariai, skanus maistas ir draugiš kas personalas.
 •  prieš 13 metus
grįšiu dar kartą
Vila Boguslav, Szczyrk. Važ iavau su grupe ir labai patiko. Nors vila yra miesto pakraš tyje, bet tai visiš kai netrukdo, iki slidininkų keltuvų už tenka vos 5 min.
 •  prieš 14 metus
Szczyrk
Naujuosius metus ilsė jomė s Szczyrk mieste, aukš tai ant kalno į sikū rę s vieš butis Erelio lizdas, viskas aplinkui matosi, važ iavome maš ina, tad nusileidž iant į miestą problemų nejautė me, bet ž emyn galima leistis p...
 •  prieš 13 metus
Naujieji 2009 metai
Pailsė jome su didele grupe. Už ė mė me kambarius sektoriuje "C" 3 ž vaigž duč ių , vieš butis turi kambarius sektoriuje "A" ir "B" 2 ž vaigž duč ių .
 •  prieš 14 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Schirke