Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Liublinas

№1. Luxor 3*
Įvertinimas 10.0
 • 
Įvertinimas 8.0
 • 
Įvertinimas 8.0
 • 
Įvertinimas 8.0
 • 
№5. U Buzunow 3*
Įvertinimas 6.0
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Liublinas pridėti istoriją
Viešbutis puikiai papildė kelionę į Liubliną
Draugiš kas personalas, greita registracija. Santykinai arti miesto centras ir senamiestis, š alia yra prekybos centras Bedronka, daug kavinių . Kambarys š varus ir patogus, yra arbatos rinkinys su virduliu, du puodeliai, arbata, kava ir 0.
 •  prieš 4 metų
3 „K“ miestas: karaliai, ožkos, bažnyčios
Ž inoma, jau buvau Lenkijoje. Ir ne vieną kartą . Bet tik Varš uvoje. Ir beveik visada tai buvo kelionė automobiliu. Marš rute visada yra miestas, kuris iki š iol man atrodė nelabai į domus.
 •  prieš 9 metus
Apie maistą. Liublinas (Lenkija)
Trumpa kelionė į Lenkiją pasirodė spontaniš ka, bet visais atž vilgiais nuostabi. Jau ne kartą sakiau, kad nors ir nesu labai didelis dydž iu (greič iau nelabai : )), vis dė lto mė gstu skaniai pavalgyti.
 •  prieš 9 metus
„Viduramžių“ viešbutis pačiame Liublino centre
Vieš butis "Cleopatra" yra pač iame Liublino centre, 2 minutė s pė sč iomis nuo Karališ kosios pilies ir Senosios aikš tė s, sename name.
 •  prieš 9 metus
Viešbutis yra labai prabangus ir kainuoja labai mažai. Niekada nesupratome kodėl
Kai rinkausi vieš butį Liubline (o važ iavome nuosavu automobiliu), stengiausi rezervuoti ne miesto centrą , o pakraš č ius. Su parkingu problemų nė ra ir jie daž niausiai nemokami, o kaina gerokai maž esnė nei centre.
 •  prieš 10 metus
Sveikata ir sportas - viskas perimta ;)
Draugiš kas personalas, nieko nepasigedo. Kambariai yra paprasti ir daugumoje yra oro kondicionieriai. Vieš butis puikiai tinka š eimos atostogoms ar beveik visų sporto š akų treniruotė ms.
 •  prieš 12 metus
Spontaniški Naujieji 2010 metai
Visiš kai pamirš au paraš yti apie spontaniš kus Naujuosius 2010 metus. Apskritai gruodž io 31-osios rytą net než inojome, kur vyks Naujų jų metų š ventė .
 •  prieš 13 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Liublinas