Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Tucepi

Įvertinimas 8.5
 • 
Įvertinimas 7.7
 • 
Įvertinimas 8.2
 • 
№4. Laurentum 4*
Įvertinimas 9.0
 • 
№5. Kastelet 4*
Įvertinimas 7.8
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Tucepi pridėti istoriją
Super viešbutis!
Vieš butis labai patiko. Aptarnavimas aukš tame lygyje. Maistas puikus, visai arti jū ros. Kiekvieną vakarą koncertai prie baseino. Nė ra minusų .
 •  prieš 6 metus
Geras viešbutis
Geras vieš butis. Pirmas į spū dis apie SSRS, bet paskui laikė normalu, maistas geras (gamina skaniai), aptarnavimas irgi geras, durys kambaryje atsidarė.
 •  prieš 11 metus
Geras viešbutis
Minusai: Iš pradž ių buvome š okiruoti, nes NEPTUNE vieš buč io Depadancese nė ra oro kondicionieriaus, seifo, š aldytuvo ir plaukų dž iovintuvo.
 •  prieš 11 metus
Rekomenduoju
Į spū dž iai iš paties kurortinio kaimelio, o ypač iš vieš buč io, labai geri. Svetainė je yra senos informacijos. 4 ž vaigž duč ių vieš butis, ramus, patogus, viskas š varu, personalas dė mesingas, bet tuo pač iu i...
 •  prieš 11 metus
Labai geras viešbutis, noriu sugrįžti
Rugpjū č io pradž ioje keliavome su vyru. Važ iavome su Tez Tour – mū sų nenuvylė . Visiems patiko. Vykdami į Kroatiją ilgai negalė jome iš sirinkti vieš buč io.
 •  prieš 11 metus
Kroatija – dėl smalsumo
Vieš butis Aphrodite-4 * yra labai padorus. Į sikū rę s arti jū ros, atskiras į ė jimas į kambarį . Visi kambariai yra į jū rą , bet matosi tik iš virš utinių namų .
 •  prieš 12 metus
Kroatijos kelionė
Su ž mona ir dviem vaikais (4 metai 9 mė nesiai; 2 metai 2 mė nesiai) nuo 2012-06-16 iki 2012-06-23 keliavome į Tucepi mieste esantį Bluesun Alga vieš butį .
 •  prieš 12 metus
Geras viešbutis
Keliavau su ž mona ir 8 metų sū numi. Puiki vieš buč io vieta – 1 linija, visai kitapus promenados – pakrantė je nedidelis akmenukų paplū dimys su puš ynais.
 •  prieš 13 metus
Niekam nerekomenduoju šio buto.
Beveik prieš metus š iuos apartamentus už sisakė me su didele draugiš ka kompanija. Stebina tai, kad š eimininkai nieko neparaš ė apie pelė sį ant lubų ir apie „nuostabius kerus“ – tai uodai ir š alia esanti statybų aikš telė...
 •  prieš 12 metus
Apie šį viešbutį tik geri prisiminimai.
Man taip pat labai patiko poilsis š iame stilingame vieš butyje ir š ioje ramioje labai graž ioje vietoje. Tikrai labai draugiš kas personalas tiek vieš butyje, tiek parduotuvė se ir kavinė se.
 •  prieš 12 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Tucepi