Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Šibenikas

Turistinės istorijos apie Šibenikas pridėti istoriją
labai patenkinta ir sąlygomis, ir aptarnavimu, ir aptarnavimu
Puikiai pailsė jome su vyru Kroatijoje praė jusių metų rugsė jį . Š į vieš butį atostogoms pasirinkome draugų rekomendacija ir likome labai patenkinti tiek są lygomis, tiek aptarnavimu, tiek aptarnavimu.
 •  prieš 5 metus
Neblogas viešbutis, iš Solaris komplekso tinklo
Iš pradž ių atvykome į Jakov3 * vieš butį , tai pilnas š ulinys....Kambarys 3x3 veislyno dydž io, BE BALKONO, 35 laipsnių karš tyje, netilpome bagaž u, teko atiduoti.
 •  prieš 9 metus
Viešbutis nepateisino lūkesčių
Dabar š is vieš butis yra 4*, bet remiasi ankstesniais 3*. Personalas mandagus, geras. Bet tokių maž yč ių kambarė lių dar niekur nematė me.
 •  prieš 10 metus
Mano stebuklinga šventė
Poilsis vieš butyje Ivanas paliko prieš taringus jausmus. Viena vertus, graž us paplū dimys, graž us parkas. Kita vertus, nuobodus poilsis, poilsis pensininkams.
 •  prieš 11 metus
Mano pirmoji pažintis su Balkanais
Perskaič iau daug atsiliepimų prieš rinkdamasis Solaris vieš butį...apsigyvenome pas Jokū bą dė l prieinamos kainos. Š io vieš buč io korpusas ir kambariai, palyginti su kitų kategorijų š io tinklo vieš buč iais, skiria...
 •  prieš 10 metus
vaikai ten linksminasi
Š is vieš butis labai tinkamas š eimoms su vaikais, jiems daug į vairių č iuož yklų , atrakcionų , animacijos. Vieš buč io svetainė je galite pamatyti už siė mimų su vaikais tvarkaraš tį .
 •  prieš 11 metus
Kroatija. Šibenikas. Solaris
Kroatijoje su mama ilsė jausi antrą kartą . Netoli Š ibeniko Solaris komplekse (kuriame yra penki maž daug tos pač ios kainų kategorijos vieš buč iai) – pirmą kartą .
 •  prieš 11 metus
Rojaus savaitė!!!
Š iame vieš butyje apsistojau 2011 m. rugsė jo mė n. Tiesą sakant, tik savaitę . Vieta nuostabi, graž us rajonas, didž iulis. Kol pasieksite paskutinį vieš butį palei nuostabią pakrantę , jau daugiau nei valanda pė sč iomis!
 •  prieš 11 metus
nuostabi šventė
Sveiki visi!! ! Jei norite derinti verslą su malonumu – eikite į Kroatiją , Š ibeniko miestą , Solaris kompleksą – vieš butį Yakov.
 •  prieš 12 metus
Solaris Ivanas-Šibenikas-Krka
Vieš butis geras. Tvirtas 3 ž vaigž dutė s. Pusryč ių ir vakarienė s meniu yra į vairus. Taip, vakare gė rimai mokami. 400g balto vyno (beje neblogai) kaina prilygsta 2 puodeliams arbatos (arbata tokia ir tokia).
 •  prieš 13 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Šibenikas