Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Biogradas

Nėra pranešimų apie Biogradas   Rašyti
Turistinės istorijos apie Biogradas pridėti istoriją
KROATIJA jūra-saulė-pušis
Pailsė jo 2013 m. rugsė jo pradž ioje. Š eima – du suaugusieji ir 4 metų vaikas. Iš pradž ių Kroatija renkantis atostogų mė nesį nebuvo svarstoma – š ioje š alyje buvo ne kartą , paskutinį kartą.
 •  prieš 11 metus
Įspūdžiai iš Biograd-na-na
Biogradas prie Moru yra ramus Europos miestelis. Nuotraukoje atrodo, kad skę sta puš yne. Tiesą sakant, tai parkas su labai sausakimš omis alė jomis.
 •  prieš 10 metus
mūsų šeimos atostogos
Su š eima atostogavo du suaugę ir trys maž i vaikai. Privalumai: -Superior kambariai patogū s, š varū s, su geru kondicionieriumi, geru plazminiu televizoriumi.
 •  prieš 11 metus
Puikios atostogos
Vieš butyje apsistojome 2013 metų liepos mė nesį - 2 suaugusių jų ir 2 vaikų (3 ir 11 metų ) š eima. Likusiu labai patenkinti.
 •  prieš 11 metus
Geros šeimos atostogos
Mes (4 suaugę ir 2 vaikai - 4 ir 1 m. ) vasaros pabaigoje ilsė jomė s Adrijoje. Nė ra atsiliepimų apie vieš butį , bet turė jome smė lio paplū dimį ir iš vykimo laiką.
 •  prieš 12 metus
Atostogų ataskaita
Ė jome trise: du suaugę ir 3.5 metų vaikas. Ypač nesirenkant, nes kitos už sakomosios kelionė s (š eš tadieniais iš Lvovo į Zadarą ) laukti neteko valandos.
 •  prieš 12 metus
Labai gerai pailsėjau!!!!!!!!!!
Liepos 7-14 dienomis ilsė jomė s vieš butyje Adria Hotel 3 *. Vieš butis geras, nors ir ne naujas, bet kambarį turė jome po remonto, viskas nauja, š varu.
 •  prieš 12 metus
kaimo kurortas
Į Kroatiją vykome pač ioje rugsė jo pradž ioje: iš vienos pusė s jau nelabai karš ta, o iš kitos – nelabai brangu (lyginant su liepos-rugpjū č io mė n.
 •  prieš 13 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Biogradas