Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius apie. Hvaras

Turistinės istorijos apie apie. Hvaras pridėti istoriją
Geras viešbutis
Puiki vieta, malonus, draugiš kas personalas. Pusryč iai ir vakarienė s yra į vairū s ir gausū s.
 •  prieš 2 metų
Antrą kartą toje pačioje vietoje. Hvaro sala
Jau antrą kartą visa mū sų tė vynė atostogavo Kroatijoje, kun. Hvare, netoli Elsos miestelio, tač iau š į kartą visas š ias grož ybes parodė me savo tė vams.
 •  prieš 4 metų
Puikus ekonomiškas variantas
Š iais metais norė jau paž velgti į gyvenimą salose. Pasirinkome Hvaro salą , Stari Grad (Faros) miestą . Internete informacijos apie š io miesto vieš buč ius ir infrastruktū rą nė ra arba labai maž ai, todė l tikiuosi, kad m...
 •  prieš 9 metus
linksmų vasaros dienų
Vieš butis labai patiko. Maistas puikus, vieta negali bū ti geresnė . Keliavome su vaiku, pramogų vieš butyje nė ra, bet senamiestis netoli vieš buč io.
 •  prieš 11 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie apie. Hvaras