Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Opatija

Turistinės istorijos apie Opatija pridėti istoriją
Opatija – Adrijos jūros pakrantės perlas
Opatijos miestas dė l savo geografinė s padė ties ir gydomojo jū ros klimato ypatumų pelnytai vadinamas Adrijos jū ros pakrantė s perlu.
 •  prieš 7 metus
Nepamirštamos atostogos Opatijoje. Norėtųsi grįžti...
Patiko viskas: nuostabus vieš butis, jo vieta, personalo darbas, skanus maistas, vakare terasoje "gyva muzika" (labai patiko), paplū dimys š alia, apskritai viskas gerai.
 •  prieš 10 metus
Būk atsargus
vieš butis kaip visuma atitinka jo apraš ymus, infrastruktū rą , paplū dimį . kambariai. Yra trys dideli trū kumai: 1. Beprotiš kai garsi muzika visą vakarą ir dalį nakties – tai vietinė s mokyklos (vertinant pagal lygį ) VIA pasirod...
 •  prieš 10 metus
Geras viešbutis, bet kyla klausimų dėl kambarinių darbo valandų.
Registracija praė jo greitai, be vė lavimų , padė jo su bagaž u, iš karto paaiš kino kas kur, koks laikas ir t. t. kambarys erdvus, iš visų vieš buč io kambarių atsiveria vaizdas į jū rą – š oninis arba tiesioginis.
 •  prieš 10 metus
Kroatija yra nuostabi šalis
Š iame vieš butyje buvome 2013-07-19-26. iš karto nusivylė nė ra kondicionieriaus š aldytuvo ir karš tis daugiau nei 30 laipsnių , nė ra paplū dimio, gultai ir skė č iai mokami, nesame godū s maistui, todė l buvome nealkanas, bet ...
 •  prieš 11 metus
Naujieji metai Kroatijoje.
Š iame straipsnyje pabandysiu apraš yti, kas gali puikiai paį vairinti Naujų jų metų š ventę Kroatijoje. Ž iemos Kroatija – tai atskira pasaka ir parabolė , už burianti ledo sukaustytų Plitvicos krioklių grož iu, viduramž i&#...
 •  prieš 11 metus
Gera, rami viešnagė.
Super jū ra, puikus vieš butis su puikiu interjeru ir aptarnavimu bei tinkamu maistu. Kambario š vara, visa patalynė – tik sniegas. Vonios kambarys, vonia - viskas tvarkinga ir viskas nauja, š varu.
 •  prieš 12 metus
gaila viešbučio
2012 rugpjū tį keliavome po Kroatiją . Pajū ryje nusprendė me atsisakyti. Kad neskubė tume po miestą ieš kant vieš buč io, internetu už sisakė me Imperial, dė l ko gailė jomė s beveik iš kart po registracijos.
 •  prieš 11 metus
Magiška Opatija
Nepaisant to, kad vieš butis iš oriš kai yra visiš kai sovietinis, skirtingai nei visi kiti istoriniai vilos vieš buč iai Opatijoje, viduje jis buvo puikus.
 •  prieš 11 metus
Prašmatni Opatija
Nepaisant to, kad vieš butis iš oriš kai yra visiš kai sovietinis, skirtingai nei visi kiti istoriniai vilos vieš buč iai Opatijoje, viduje jis buvo puikus.
 •  prieš 11 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Opatija