Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Geležinis uostas

Įvertinimas 8.4
 • 
№2. Troika 3*
Įvertinimas 8.5
 • 
№3. Skazka 3*
Įvertinimas 8.5
 • 
№4. Olviia 2*
Įvertinimas 8.8
 • 
Įvertinimas 8.7
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Geležinis uostas pridėti istoriją
Vieta, kur būtinai sugrįšime
Š iame vieš butyje sustojo ieš kojimas, kaip rasti ir iš sirinkti tinkamą nakvynę Gelež iniame uoste. Nesigailė jo nė sekundė s Atkreipiame dė mesį į visus privalumus po taš ko: 1.
 •  prieš 2 metų
Neblogai, bet yra ir trūkumų!
Tad iki tol ZhP nebuvo buvę , pasikliovė darbo kolegos nuomone ir apsigyveno Krokuvoje, prieš tai už sisakę kambarį telefonu. Vieš butis nedidelis, teritorijoje yra pavė sinė s su kepsnine, parkingas, vieta vaikiš kam batutui (nors mū sų vi...
 •  prieš 2 metų
Super! Už svetingumą pažadėjo parašyti atsiliepimą!
Esame labai dė kingi š eimininkams už teikiamas paslaugas poilsiautojams. Jie apsigyveno, kai tik kambarys atsilaisvino, nes atvyko iš kelio pavargę .
 •  prieš 2 metų
Baisus viešbutis
Baisus vieš butis, sunku jį pavadinti vieš buč iu. Iš sinuomojome VIP kambarį . Kas yra savininkai, sumanė jį vadinti VIP. Tai baigta *oi.
 •  prieš 2 metų
Siaubinga vieta! Nerekomenduoju!
Š io benamio poilsiui nerekomenduoju, prieš.4 dienas ilsė jausi su vyru, dž iaugiuosi kuo greič iau grį ž usi namo. Iš anksto už sisakė me dvivietį junior suite su dvigule lova ir visais patogumais, kurie buvo nurodyti kambario apraš yme.
 •  prieš 2 metų
Geras viešbutis
Kelerius metus ilsiuosi vieš butyje „Sunny Breeze“. Ir kiekvienais metais vis maloniau č ia atvykti. Geras aptarnavimas, gerai priimta. Kambariai š varū s, su oro kondicionieriais, š aldytuvais ir televizoriais.
 •  prieš 2 metų
Kainos ir kokybės atitikimas
Skaitau atsiliepimus ir nesuprantu ž monių , perž engi slenkstį ir iš kart supranti, ko sieki. Jei nepatinka, iš eik ir viskas, nesikraustyk, kad vė liau nesiskų stum.
 •  prieš 2 metų
Tiesiog baisu! Kolūkio nakvynės namai Turkijos kaina! Maistas šlykštus! Personalas nemandagus!
Jei norite praleisti atostogas kolū kio są lygomis su nemandagiais administratoriais, bet Turkijos kaina – esate Skorpione! Ž avesys prasidė s tiesiai registratū roje!
 •  prieš 2 metų
Nešvarus viešbutis su nemalonu personalu. Daugiau nerekomenduoju!
Č ia apsistojome antrus metus iš eilė s. Pirmą kartą paraš iau gerą atsiliepimą apie teigiamą , atsiž velgiant į.10 dienų mokestį iš animatorė s Alinos.
 •  prieš 2 metų
Baisus viešbutis
Baisus vieš butis. Sumokė jome avansą likus 3 mė nesiams iki kelionė s. Jie susirinko pagerinti II grupė s neį galiojo mamos ir vaiko sveikatos.
 •  prieš 2 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Geležinis uostas