Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Odesa

Turistinės istorijos apie Odesa pridėti istoriją
Puiki sanatorija.
Nuostabi vieta poilsiui ir gydymui. Puiki sanatorija. Č ia dirba geri specialistai. Jam buvo atliktas sanatorinis-kurortinis gydymas. Reiš kiu padė ką visam sanatorijos personalui, ypač purvo ir gydomų jų vonių skyriaus personalui, už jautrumą ir d&#...
 •  prieš 3 mėnesių
Marinara viešbučio Odesoje nerekomenduoju
Labai rekomenduoju Marinara vieš butį Odesoje! Mes paė mė me du skaič ius. Viename kambaryje kito pastato siena iš karto už lango. O kondicionierius labai zuja ar dar kaž kas.
 •  prieš 1 metų
Virtor. Puikus viešbutis!
Puikus atostogų organizavimas. Darbuotojai siekia sukurti maksimalias są lygas patogiai vieš nagei vieš butyje (sū rus vandens baseinas; galimybė sė dė ti tiesiai ant jū ros kranto už vieš buč io ribų.
 •  prieš 1 metų
Geras viešbutis
Mums patiko kambarys ir aptarnavimas, labai š varu ir graž u??? ? Dė kojame už svetingumą , norime daugiau)
 •  prieš 1 metų
Aptarnavimas šlykštus.
Aptarnavimas š lykš tus. Rą stiniame name už.3400 UAH per dieną - apgyvendinimas name ir naudojimasis kepsnine. Be to, baseinas arba vonia už mokestį .
 •  prieš 1 metų
Gana geras ir prieinamas apgyvendinimas
Palyginti geras maž as vieš butis. Su gana didele virtuve (yra virdulys, viryklė , mikrobangų krosnelė ir š aldytuvas). Jame yra 4 kambariai.
 •  prieš 2 metų
Geras kurortas
Esu labai dė kinga Tatjanai, kuri mane priė mė registracijai. ) Są ž iningai, norė jau kambario su balkonu, iš kurio atsiveria vaizdas į jū rą .
 •  prieš 3 metų
Geras WiFi
Su ž mona jau keletą metų iš eilė s ilsimė s Sauvignon pensione. Noriu padė koti visam personalui, o ypač : maitinimo vadovei Oksanai, gyvenamojo komplekso vadovei, taip pat pensionato administracijai.
 •  prieš 3 metų
Nuostabi vieta. Reikia pagerinti svečių komfortą
Vieta nuostabi, peizaž as į kvepiantis. Personalas draugiš kas, paslaugus ir pozityvus. Minusai – standartiniuose kambariuose nė ra elementarių patogumui reikalingų dalykų : nei indų , nei virdulio.
 •  prieš 3 metų
Nepateisinama kaina, šiukšlių aptarnavimas, daug žmonių
Istorija prasidė jo nuo pervež imo – mums buvo iš raš yta są skaita, nors svetainė je raš oma, kad tai nemokama visiems sveč iams, ir viskas dė l to, kad konsjerž as mums paaiš kino, kad kambarį už sisakė me per agentū rą...
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Odesa