Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Odesa

Turistinės istorijos apie Odesa pridėti istoriją
Marinara viešbučio Odesoje nerekomenduoju
Labai rekomenduoju Marinara vieš butį Odesoje! Mes paė mė me du skaič ius. Viename kambaryje kito pastato siena iš karto už lango. O kondicionierius labai zuja ar dar kaž kas.
 •  prieš 3 mėnesių
Virtor. Puikus viešbutis!
Puikus atostogų organizavimas. Darbuotojai siekia sukurti maksimalias są lygas patogiai vieš nagei vieš butyje (sū rus vandens baseinas; galimybė sė dė ti tiesiai ant jū ros kranto už vieš buč io ribų.
 •  prieš 4 mėnesių
Geras viešbutis
Mums patiko kambarys ir aptarnavimas, labai š varu ir graž u??? ? Dė kojame už svetingumą , norime daugiau)
 •  prieš 4 mėnesių
Aptarnavimas šlykštus.
Aptarnavimas š lykš tus. Rą stiniame name už.3400 UAH per dieną - apgyvendinimas name ir naudojimasis kepsnine. Be to, baseinas arba vonia už mokestį .
 •  prieš 6 mėnesių
Gana geras ir prieinamas apgyvendinimas
Palyginti geras maž as vieš butis. Su gana didele virtuve (yra virdulys, viryklė , mikrobangų krosnelė ir š aldytuvas). Jame yra 4 kambariai.
 •  prieš 1 metų
Geras kurortas
Esu labai dė kinga Tatjanai, kuri mane priė mė registracijai. ) Są ž iningai, norė jau kambario su balkonu, iš kurio atsiveria vaizdas į jū rą .
 •  prieš 2 metų
Geras WiFi
Su ž mona jau keletą metų iš eilė s ilsimė s Sauvignon pensione. Noriu padė koti visam personalui, o ypač : maitinimo vadovei Oksanai, gyvenamojo komplekso vadovei, taip pat pensionato administracijai.
 •  prieš 2 metų
Nuostabi vieta. Reikia pagerinti svečių komfortą
Vieta nuostabi, peizaž as į kvepiantis. Personalas draugiš kas, paslaugus ir pozityvus. Minusai – standartiniuose kambariuose nė ra elementarių patogumui reikalingų dalykų : nei indų , nei virdulio.
 •  prieš 2 metų
Nepateisinama kaina, šiukšlių aptarnavimas, daug žmonių
Istorija prasidė jo nuo pervež imo – mums buvo iš raš yta są skaita, nors svetainė je raš oma, kad tai nemokama visiems sveč iams, ir viskas dė l to, kad konsjerž as mums paaiš kino, kad kambarį už sisakė me per agentū rą...
 •  prieš 2 metų
Neatitikimas tarp kelionių organizatoriaus reklamos ir realios sanatorijos situacijos
Ką tik grį ž au iš sanatorijos „Odesskis“, kuri kaž kodė l visada reklamuojama kaip „Lermontovskis“, nors „Odesskis“ yra į raš ytas ant sanatorijos vartų ir sanatorijos knygoje, o „Lermontovskis“ jau seniai yra praeityje arba todė l, kad yra juostoje...
 •  prieš 2 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Odesa