Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Lisabona

Turistinės istorijos apie Lisabona pridėti istoriją
Puiki vieta centre
Buvo paž intinė je kelionė je, gyveno renovuotame kambaryje Vienvietis. Visiems patiko. Kambarys nedidelis, bet yra viskas, ko reikia nuo spintos iki lagaminų stovo.
 •  prieš 4 metų
Atostogos Lisabonoje
Lisabona yra miestas ant septynių kalvų , bet daug ryš kesnis nei, tarkime, Kijevas. Garsieji Lisabonos gretasienio formos tramvajai tokie ne dė l grož io, o dė l to, kad kitaip miesto kalvų neį veikiama.
 •  prieš 4 metų
Lisabona rudenį
Lisabona mums patiko dar prieš nusileidž iant oro uoste. Š alia miesto yra oro uostas, o lė ktuvai leidž iasi tiesiai virš miesto, o iš lė ktuvo atsiveria pirmieji miesto vaizdai.
 •  prieš 3 metų
Niekada ten neikite!
Niekada gyvenime neraš iau atsiliepimo apie vieš butį . Tai pirmas kartas. Kodė l? Nes pats blogiausias vieš butis mano gyvenime, ir aš daž nai keliauju, nebuvo.
 •  prieš 5 metus
Naujas viešbutis (2017) sename istoriniame pastate – tai unikalu!
2019 m. geguž ė s mė n. apsistojome istoriniame vieš butyje „Corpo Santo Lisbon“. Už sisakė me prabangų kambarį su balkonu. Už sakydami praš ė me aukš to aukš to, bet registruojantis gavome 1 aukš tą ir iš reiš k...
 •  prieš 5 metus
Lisabona - neįsimylėti neįmanoma!!!
Skaitydamas daugybę atsiliepimų apie š į miestą ir apskritai apie š alį , pastebė jau didž iulį entuziastingų komentarų , į vertinimų skaič ių ir turiu pasakyti, kad ten pabuvoję s, taip, tai yra praš matnus mi...
 •  prieš 5 metus
Super!!!
Planuojantiems aplankyti Lisaboną.3-5 dienoms ir tuo pač iu š iek tiek sutaupyti, pirmiausia rekomenduoju š į.3 ž vaigž duč ių vieš butį .
 •  prieš 5 metus
Puiki vieta!
Iš siunč iau tė vus, bet vieš buč ius pasirinkau pati Eduardo patiko vieta, pač ioje Lisabonos š irdyje, prieš ais jaukus parkas, kavinė , galima pigiai už ką sti, o mums buvo pasiū lyta labai gera kaina Iš minusų maž i kamba...
 •  prieš 6 metus
Geriau nei gerai
Puikus vieš butis Lisabonos centre. Kambaryje buvo vonia, higienos reikmenys reguliariai atnaujinami, valymas buvo atliekamas kiekvieną dieną . Kambaryje yra seifas, televizorius, oro kondicionierius.
 •  prieš 6 metus
Verslo kelionė
Į Lisaboną skridau verslo reikalais, maniau, kad tai bus komandiruotė ir tikrai nesitikė jau poilsio. Bet galiu pasakyti, kad Portugalijoje vos per kelias dienas gali susitvarkyti reikalus ir vykti į visos dienos ekskursiją , kuri ne tik supaž indins su pagrindin&#...
 •  prieš 6 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Lisabona