Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Estorilis

Nėra pranešimų apie Estorilis   Rašyti
Turistinės istorijos apie Estorilis pridėti istoriją
istorinis viešbutis su turtinga Europos aukštuomenės istorija
pasaulinio tinklo Didž ių jų vieš buč ių Palaciu vieš butis vė l yra rū mai, o rū mai sufleruoja karališ ką ją š eimą.
 •  prieš 9 metus
Viskas puiku!!!
Geguž ė s mė nesį ilsė jomė s Eshtarile, viskas super. Maudė mė s, deginomė s saulė je, gė rė me puikų vyną .
 •  prieš 12 metus
Atostogos Portugalijoje
„Portugalija, Estorilis, Vila Gale Estoril“ Niekada gyvenime nesu raš iusi atsiliepimų , bet kaž kas paskatino paraš yti atsiliepimą apie neseniai pasibaigusias atostogas.
 •  prieš 12 metus
Viešbutis SANA Estoril
Vieš butis man labai patiko. Turime kelionių po Europą ir atostogų Italijos bei Ispanijos kurortuose patirties. Pirmą kartą Portugalijoje. Mū sų nuomone, vieš butis traukia net 4 ž vaigž dutes.
 •  prieš 12 metus
geras kaip mažo biudžeto pasirinkimas
Vieš butis tinkamas 3*. Privalumai: gera vieta. š alia elektrinių traukinių stoties ir prieigos prie pė sč ių jų tako ir paplū dimio.
 •  prieš 13 metus
Geras viešbutis už savo 3 žvaigždutes
Minusai: Kambariai gana ankš ti (bent jau pas mus dviese negalima atskirti, nebuvo balkono), nė ra rusiš kų kanalų , pusryč iai kasdien tie patys: kiauš inienė , sumuš tiniai, vaisiai, kava.
 •  prieš 13 metus
Puikus viešbutis, nors yra kur tobulėti
Pailsė jome š iame vieš butyje 2009 m. birž elio mė n. po savaitę trukusios didž iosios kelionė s. Ž inoma, po 4-5 * rū mų š is vieš butis man pasirodė ankš tas (lova, spinta, naktinis staliukas, ant jo sumontuotas š ald...
 •  prieš 14 metus
šiek tiek senas
Į prasta trijulė , labai sena, patogi vieta, conder tech)))
 •  prieš 12 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Estorilis