Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Portugalija

Turistinės istorijos apie Portugalija pridėti istoriją
Mėgstantiems gamtą ir lauko veiklą
Kadangi kaina š iemet yra ž ema, palyginti su ankstesniais metais, taip pat tiesioginis skrydis iš Kijevo, pasirinkome š ią salą . Apsistojome Pestana Casino Park Hotel (č ia yra vienintelis kazino Madeiroje).
 •  prieš 3 metų
Atostogos Lisabonoje
Lisabona yra miestas ant septynių kalvų , bet daug ryš kesnis nei, tarkime, Kijevas. Garsieji Lisabonos gretasienio formos tramvajai tokie ne dė l grož io, o dė l to, kad kitaip miesto kalvų neį veikiama.
 •  prieš 4 metų
Lisabona rudenį
Lisabona mums patiko dar prieš nusileidž iant oro uoste. Š alia miesto yra oro uostas, o lė ktuvai leidž iasi tiesiai virš miesto, o iš lė ktuvo atsiveria pirmieji miesto vaizdai.
 •  prieš 3 metų
Obidos – senas portugalų kaimas
Obidos yra nedidelis ir labai stilingas kaimelis, nutolę s apie 100 kilometrų nuo Lisabonos, į jį iš Lisabonos patogu nuvykti autobusu iš Campo Grande autobusų stoties, bilietas kainuoja 8 eurus.
 •  prieš 3 metų
Sintra – kelionė autobusu po apylinkes
Geriausias bū das nuvykti iš Lisabonos į Sintrą yra traukiniu iš Rossio stoties. Už bilietą galite atsiskaityti miesto kelionė s kortele, tik iš jos bus imama š iek tiek daugiau nei už į prastą važ iavimą metro, š iek ti...
 •  prieš 4 metų
Vienos dienos Porte neužtenka
Porto buvome tik vieną dieną , o vieną dieną labai maž ai, geriau planuoti dvi ar tris dienas Porte, plius dar porą dienų priemiestyje.
 •  prieš 4 metų
Aštuonios dienos amžino pavasario saloje
...Apie 16:10 lė ktuvas nusileido Funchana Cristiano Ronaldo oro uoste. Vos prabė gus lietui, asfaltas dar buvo š lapias, bet didelė s drė gmė s (stebė tina) ore nesijautė .
 •  prieš 5 metus
Portugalija: Sintros rūmai, vandenynas ir pasaulio pabaiga. 4 dalis. Pabaiga.
Pradė kite č ia. 1 dalis. 2 dalis. 3 dalis. Eiti į Cabo da Roca. Rokos kyš ulys Net než inau, iš kur kilo š i idė ja, bet kaž kodė l ji tvirtai į sitvirtino mano galvoje, už ė mė pirmaujanč ią vietą ir neį...
 •  prieš 5 metus
Portugalija: Sintros rūmai, vandenynas ir pasaulio pakraštys. 3 dalis
Tę sinys, 1 dalis č ia. 2 dalis č ia. Nors atė jome prie vandenyno, Natū ralus vandenyno auksas degintis ir tinginiauti, tokiu rež imu mums už teko vienai dienai.
 •  prieš 5 metus
Portugalija: Sintros rūmai, vandenynas ir pasaulio pabaiga. 2 dalis.
Tę sinys. Pradė kite č ia Dė l to, kad labai gerai pasirinkome vietą Sintroje, kitą dieną vieni pirmų jų atidarė me Quinta da Regaleira rū mus.
 •  prieš 5 metus
Rodyti daugiau »