Amphoras Aqua Hotel 4*– Atsiliepimai

148
Įvertinimas 7.210
pagrįstas
148 apžvalgų
№50 viešbučio reitinge Šarm el Šeichas
7.3 Skaičius
7.8 Aptarnavimas
6.9 Grynumas
8.0 Mityba
8.0 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs Šarm el Šeicho kurorte, už 500 metrų nuo Raudonosios jūros. Vos už 600 metrų nuo giminingo kurorto Amphoras Blu įsikūrusiame viešbutyje yra privatus paplūdimys, o tarp dviejų viešbučių reguliariai kursuoja nemokami pervežimai. Apsuptas vešlių palmių, iš jo langų ir teritorijos atsiveria įspūdingi kalnų vaizdai.Daugiau →
аватар aliona1609
 •  keliavo prieš 4 savaites
Įvertinimas 7.0
Į vieš butį atvykome 9.30 ir labai nustebome (malonu), kai mums liepė eiti pusryč iauti. Nustebome, nes Egipte esame ne pirmą kartą , registracija ir viskas į skaič iuota prasideda 14 val. Mes taip pat sė dė jome iš kart po pusryč ių . Labai ač iū personalui! Visi labai draugiš ki ir malonū s, kas man labai patiko. … Dar ▾ Į vieš butį atvykome 9.30 ir labai nustebome (malonu), kai mums liepė eiti pusryč iauti. Nustebome, nes Egipte esame ne pirmą kartą , registracija ir viskas į skaič iuota prasideda 14 val. Mes taip pat sė dė jome iš kart po pusryč ių . Labai ač iū personalui! Visi labai draugiš ki ir malonū s, kas man labai patiko. Kambariai vidutiniš ki, bet tvarkingi. Turime atsiminti, kad tai nė ra 5 *. Kambariai valomi kiekvieną dieną . Vodicka 1.5 l. kambaryje kiekvieną dieną.
Belaidis internetas visame vieš butyje, kambaryje ir paplū dimyje.
Iki paplū dimio važ iuoja autobusas, ė jome pė sč iomis, ž ingsnelis 15min.
Maistas geras, alkanas neiš eisite. Na, vė lgi, jei rasi kaltę , gali likti))) Man patiko, kad primeti save.
Yra š iltas baseinas, mū sų vaikai ten nuolat plaukiodavo. Slidė s į skaič iuotos nuo 15.00 val. , nepaisant to, kad ten baseinas nė ra š iltas, buvo labai vė su.
Na, apskritai, mums patiko!
аватар Serguei2007
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 7.0
2021 m. kovą.22 dienas ilsė jomė s Š arm El Š eiche vieš butyje Shores Amporas 5 *, kuris turi bendrą infrastruktū rą su Shores Aloha Resort 4 * ir nufilmavome vaizdo į raš ą apie š į vieš butį. Savo gyvavimo metu vieš butis pakeitė pavadinimą . … Dar ▾ 2021 m. kovą.22 dienas ilsė jomė s Š arm El Š eiche vieš butyje Shores Amporas 5 *, kuris turi bendrą infrastruktū rą su Shores Aloha Resort 4 * ir nufilmavome vaizdo į raš ą apie š į vieš butį.

Savo gyvavimo metu vieš butis pakeitė pavadinimą . Jis ž inomas kaip:

„Otium Park Aloha Beach Resort“,
Shores Aloha kurortas,
„Otium Hotel Aloha Sharm“,
„Amphoras Blu“ vieš butis
Shores Aloha kurortas

Amphoras Blu Hotel 4* (Ex. Shores Aloha Resort) yra OTI Holding dalis. „OTI Holding“ priklauso dar 15 vieš buč ių į vairiose š alyse. Tai Turkija (Kemeras, Side, Alanija, Antalija), Vietnamas ir Egiptas (Hurgada, Š arm el Š eichas). Be Amphoras Blu Hotel 4 * (Ex. Shores Aloha Resort), Otium Hotels #sharmelsheikh apima dar du vieš buč ius: Amphoras Aqua Hotel 4 * (Ex. Shores Golden) ir Otium Amphoras 5 *

SVARBU
Visi „Otium“ vieš buč iai Š arm el Š eiche yra netoliese ir turi bendrą infrastruktū rą . Š ių vieš buč ių sveč iai gali laisvai judė ti ir naudotis visose vietose esanč iais barais, paplū dimiu ir baseinais. Į skaitant penkių ž vaigž duč ių vieš buč io „Otium Amphoras 5 *“ privalumus (skaitykite apie „Amphoras Aqua Hotel 4 *“ ž emiau)

VIETA

Vieš butis yra geroje vietoje, palyginti su pagrindine kurorto infrastruktū ra.
Š alia vieš buč io yra kelionių agentū ros, parduotuvė s ir parduotuvė s, prekiaujanč ios vaisiais, maistu, drabuž iais, turistinė mis prekė mis

10 min pė sč iomis – valstybinė vaistinė Dr. Samer vaistinė
15 minuč ių pė sč iomis iki Il Mercato prekybos centro.
20 minuč ių pė sč iomis iki Alf Leila Wa Leila.
7 minutė s kelio automobiliu iki Farsha ž uvies restorano.
40 minuč ių pė sč iomis arba 9 minutė s automobiliu iki senamiesč io.
11 minuč ių kelio automobiliu iki Naama į lankos.
23 minutė s kelio automobiliu iki Soho aikš tė s.
24 minutė s kelio automobiliu iki Š arm el Š eicho Ofiros tarptautinio oro uosto

Taksi kaina 2021 m. kovo mė n

Senamiestis - 2 USD
Didž iausias „Carrefour“ prekybos centras Š arm – 2 USD
Naama į lanka - 3 USD
Oro uostas nuo 9 USD
Soho aikš tė - nuo 5 USD

Vakarais iš vieš buč io į Naama į lanką reguliariai kursuoja nemokamas pervež imas. Iš anksto už sisakykite registratū roje. Pervež imo stotelė yra Duty Free Naama į lankoje, kur per pirmą sias 48 valandas po sienos kirtimo galite nusipirkti aukš tos kokybė s alkoholio. Taip pat aplankykite rytietiš ką turgų ir daugybę naktinių klubų.

APIE VIEŠ BUČ Į Amphoras Blu Hotel 4*
14:00 - atvykimas į vieš butį.12:00 - iš siregistravimas iš vieš buč io

Patogiausi kambariai Alohoje yra namuose netoli paplū dimio, Alohos ir Amforos pasienyje.
Vieš butis Otium Park Amphoras Blu Resort 4 *, turi savo 180 metrų paplū dimį su patogiu pontonu, skė č iais, gultais, paplū dimio rankš luosč iais ir č iuž iniais. Vaikams ir nemokantiems plaukti patogiau maudytis Otium Amphoras 5* paplū dimio koralų iš valytoje zonoje.

Ž emiau esantį vaizdo į raš ą apie povandeninį pasaulį nufilmavome Aloha 4* ir Amphoras 5* vieš buč ių koraliniame rife 2020 m. lapkritį.

Vieš butyje yra 50 kv. m ir vaikų skyrius pagrindiniame baseine, š ildomas ž iemos mė nesiais. Otium Amphoras 5 * vieš buč io teritorijoje taip pat yra š ildomas palmių baseinas

Š ių vieš buč ių sveč iai gali laisvai judė ti ir naudotis visose vietose esanč iais barais, paplū dimiu ir baseinais.

UŽ SAKYMO KAINA 2021 M. KOVO MĖ N
Atsiž velgiant į tai, kad 2021 m. kovo mė nesį Shores Amphoras 5 * už sakymo kaina nuo keturių nevirš ijo 5-7 dolerių per dieną , likome geriausių jų penketuke.

Maistas penkiuose Amphoras 5 * yra puikus, bet keturiese ne toks į vairus. Dvivieč io kambario už sakymas su visais mokesč iais Otium Amphoras 5 * (viskas į skaič iuota) su vaizdu į baseiną kainavo 53 USD per dieną.

Jei norite sutaupyti, geriau už sisakyti treč ią jį š io tinklo vieš butį Amphoras Aqua Hotel 4 *. Jis pats pigiausias.

P. S. Keletas ž odž ių apie treč ią jį Otium vieš butį Š arm

Amphoras Aqua Hotel 4 * (Ex. Shores Golden) yra antroje linijoje. „Amphoras Aqua Hotel“ turi privatų giminingo kurorto „Amphoras Blu Hotel“ paplū dimį , kuris yra vos už.600 metrų . Tarp dviejų kurortų reguliariai kursuoja nemokami autobusai. Ne sezono metu daugelis sveč ių , už sisakiusių.4* vieš buč ius, buvo apgyvendinti vieš butyje Otium Amphoras 5
Обзор отеля Amphoras Blu Hotel 4* Лобби Стойка регистрации Бассейн Корпуса отеля территория Основной ресторан Бар
аватар Eduard1977
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butis labai geras – ir kambarių , ir teritorijos, ir maisto prasme. Greitai į sikū rė . Iš pirmo karto man nepatiko, kad jis pirmame aukš te – pakeitė . Atvykome vė lai ir pasiū lė me vakarienę . Personalas draugiš kas, moka rusų ir net ukrainieč ių kalbas. … Dar ▾ Vieš butis labai geras – ir kambarių , ir teritorijos, ir maisto prasme. Greitai į sikū rė . Iš pirmo karto man nepatiko, kad jis pirmame aukš te – pakeitė . Atvykome vė lai ir pasiū lė me vakarienę . Personalas draugiš kas, moka rusų ir net ukrainieč ių kalbas. Kasdien valymas (bijontiems, kad kaž kas nepavogs, yra seifas), jei nenori, pakabink ž enklą „netrukdyk“ – niekas neį eina. Du baseinai, vienas net š ildomas ir su č iuož ykla, galima naudotis gretimų vieš buč ių baseinais ir barais, bet iš kitų vieš buč ių jie atkeliavo pas mus.

Iki jū ros apie 15 minuč ių per vieš butį "Aloha". Paplū dimys su gultais su baru (kurį galite naudoti), su š okiais ir pramogomis, su pica ir bulvytė mis. O kokie ten koralai ir ž uvys...Į ekskursiją jū ra važ iavome atskirai, veltui praleidome laiką – ant „Aloha“ š imtą kartų geriau. Apskritai Shores Golden rekomenduoju visiems, net daugiau nei 5 tos pač ios grandinė s ž vaigž dė ms. Vienintelis skirtumas yra jū ros artumas.
Nors po pusryč ių ar pietų labai malonu pasivaikš č ioti, kad nesustorė tų )) Keturiems Shores Golden yra tiesiog super. Ač iū vieš buč io darbuotojams, jū s esate geriausi)) Jei į manoma, aš atvyksiu č ia; )
аватар Gal-O
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 7.0
2020 vasarį ilsė josi keturi (2 suaugę , 2 vaikai). Pasirinko, nes kaina puiki, kelionių agentė patarė , kad š is vieš butis geras, o nuolaida tuo metu buvo labai didelė ! Iki jū ros 10 min pė sč iomis, galima persė sti, bet daž nai netelpame į tvarkaraš tį , vieš buč io teritorija graž i, sutvarkyta, personalas visi draugiš ki, betarpiš kai nustebinti, nuo registratū ros ir iki aptarnavimo visi neį kyrū s, besiš ypsantys burokė liai! Alus skanus, vynas taip pat baltas ir raudonas, visa kita, kaip ž inote. … Dar ▾ 2020 vasarį ilsė josi keturi (2 suaugę , 2 vaikai). Pasirinko, nes kaina puiki, kelionių agentė patarė , kad š is vieš butis geras, o nuolaida tuo metu buvo labai didelė ! Iki jū ros 10 min pė sč iomis, galima persė sti, bet daž nai netelpame į tvarkaraš tį , vieš buč io teritorija graž i, sutvarkyta, personalas visi draugiš ki, betarpiš kai nustebinti, nuo registratū ros ir iki aptarnavimo visi neį kyrū s, besiš ypsantys burokė liai! Alus skanus, vynas taip pat baltas ir raudonas, visa kita, kaip ž inote... ) pralinksmino baras ir maistas paplū dimyje, maloni premija, kai leidž iatė s jū roje. Pats restoranas turi iš ko rinktis, bet ne tiek, greitai nusibosta, kasdien valgo kiauš inius ar riestainius, pietums ir vakarienei plastmasinius pomidorus, agurkus, paprikas, kelias darž oves porai arba padaž e (norė tų si daugiau) .

Kasdien pietums ir vakarienei stumdoma viš tiena ir pangasijos, o aš pavargau juos stumdyti.
Ant grotelių kepta viš tiena į strigo gerklė je, ar nė ra kitų patiekalų iš tos pač ios viš tienos? kiti maisto gaminimo bū dai?
nuo vakarinio kebabo visą naktį rė muo, o apskritai savaitę tokio maisto nuolatinis rė muo (linksmino feta. Pyragai tie patys) datulių todė l pirkau ne vieš butyje braš kes ir granatus.

Rifas silpnas, prie plū duro, banga meta ant rifo, vė juota, bet tai tiek...kai prie orų buvo š alta, temperatū ra dieną +17 ir vė jas, aš nelabai. nori lipti į vandenį . Apskritai matosi, kad darbuotojai stengiasi, viskas laiž osi, na. Animacija silpna, neaiš kus grafikas, maž ai kas skambina, o kaip skambina, tikisi, kad neateisi)))) linksminosi maž as š ildomas baseinas, didelis su č iuož ykla kaip ledas, bet visi nuš oka nuo č iuož yklos ir paskui lipa į š iltą . Apskritai patenkintas.
visur pliusai ir minusai, bet noriu atkreipti dė mesį į malonų visų darbuotojų bendravimą ir padorumą , jokio Wang dolerio prievartavimo, o Egipte tai reta. Taigi nebijokite! galite eiti! : )
аватар romashina.lora
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 8.0
Iš buvau su vyru 12 naktų . Atvykome vidurnaktį ir buvome maloniai nustebinti: mus už dengė restorane. Beje, anksti skrendantieji ir riestainių neduoda, bet sotū s pusryč iai patiekiami nuo 4 valandos ryto. Maistas vidutiniš kas, bet viskas valgoma. Tikrai neiš eisite alkanas. … Dar ▾ Iš buvau su vyru 12 naktų . Atvykome vidurnaktį ir buvome maloniai nustebinti: mus už dengė restorane. Beje, anksti skrendantieji ir riestainių neduoda, bet sotū s pusryč iai patiekiami nuo 4 valandos ryto. Maistas vidutiniš kas, bet viskas valgoma. Tikrai neiš eisite alkanas. Jei ką nors suvalgo, tuoj atneš a daugiau, net jei valgymo laikas pasibaigė .

Teritorija labai š vari ir gerai priž iū rima. Kambariai irgi są lyginai š varū s, personalas neį kyrus, draugiš kas. Paplū dimyje visada yra nemokamų gultų . Prieplauka trumpa, 2 į ė jimai. Koralinis rifas graž us, bet ž uvų nebuvo labai daug, manau, kad krito ne sezono metu. Yra numatytas marš rutinis autobusas į paplū dimį , bet mes ė jome pė sč iomis. Tai arti. Santykinai kainos ir kokybė s santykinai, galite į dė ti puikų . Vienas iš nedaugelio vieš buč ių , kur važ iuosiu dar kartą .
аватар Sergey_asm
Registracija / kambarys Atvykus i viesbuti mus beveik is karto susodino, kambarys turbut pirmas is registratū ros, kambarys 403. Pats kambarys paprastas kaip grė blys, bet viskas š varu ir tvarkinga! Nė ra nei virdulio, nei muilo priedų , tik dozatorius. Televizorius plokš č ias, bet kaip virtuvė je (maž a). … Dar ▾ Registracija / kambarys
Atvykus i viesbuti mus beveik is karto susodino, kambarys turbut pirmas is registratū ros, kambarys 403. Pats kambarys paprastas kaip grė blys, bet viskas š varu ir tvarkinga! Nė ra nei virdulio, nei muilo priedų , tik dozatorius. Televizorius plokš č ias, bet kaip virtuvė je (maž a). Lovos nedidelė s. Apskritai „puoš mena“ yra minimalistinė , kaip kambarinis namas.
Mityba
4ku, kaip ir apskritai, ir vieš buč io į vertinimas ž vaigž dutė mis. Asortimentas nė ra didelis, bet viskas gana skanu. Mė sa nuolat, vietomis porcijomis. Duodavo porcijas anties, pradž ioje duodavo gabaliuką maž uoju pirš tu, nuė jo papildyti, stovė jo kitas virė jas ir davė visą š launį...Darž ovių asortimentas geras, bet paž iū rė k, yra pavargusių ir kaž kada buvo pipiras su pelė siu (pastebė jo, kad nuimu, iš karto iš ė mė lė kš tę su pipirais apskritai), manau, vis tiek nelaimingas atsitikimas, bet ž iū rė k ką imi. Yra vaikų skyrius su maž ais stalais ir kė dė mis, taip pat yra vaikiš kas meniu. Restorane yra baras su vietiniu alkoholiu ir sultimis/kola. Kava vieš butyje tik iš „skardinių “.
Antrame baseine yra poilsio baras-kavinė su už kandž iais
Teritorija
Du baseinai. Pirmasis yra š altas, antrasis padalintas į.3 dalis, viena iš jų yra š ilta. Š iltoje dalyje yra hidrogunas, neva masaž ui. Yra viena č iuož ykla, pakankamai didelė , į traukta 2 kartus per dieną po 2 valandas. Pagrindinis judė jimas yra antrame baseine, yra baras su vietiniu alkoholiu, vakare taip pat yra animacija. Animacija be smulkmenų , bet gana smagi – atspė jo melodiją beveik visi atė ję .
Pati teritorija nedidelė , kuo ž alesnė . Ž aidimų aikš telė yra gerai suplanuota ir erdvi. Sporto salė yra keli treniruokliai terasoje gatvė je po stogu)
Apie jū rą iš vieš buč io nieko negaliu pasakyti, nes. Aplankyti nespė jome, visą laiką praleidome vieš butyje.
Kaip mums atrodė , š is vieš butis toli graž u ne kiekvienam tinka, ir dė l to - vieš butis gana ramus, be maivynė s tiek maistu, tiek pač iame vieš butyje (pavyzdž iui, kambariuose). Bet viskas gana geros bū klė s ir nesukelia jokių nemalonių emocijų ! Vieš buč io teritorija nedidelė , nė ra kur eiti, vakare nė ra kur klaidž ioti. Malonu bū ti teritorijoje (tai buvo mums). Jei pavargote nuo triukš mingo biuro ir norite tiesiog savaitę pagulė ti ant gulto, kad niekas netrukdytų , pavalgyti, iš gerti alaus ir apskritai pailsė ti be streso, tada tikriausiai taip! Iš š liauž iau iš kambario, minutė ir tu esi valgomajame, pavalgai, minutė ir tu ant baso, atsiguli, iš gė rei alaus, iš gė riau picą ir tada guli iki vakarienė s, pavakarieniauja, nuė jai į kambarys eiti į kambarį.....apskritai kaž kas tokio...Jei labai nuobodu , už porą dolerių galite į sukti į senamiestį arba naama .
Ž odž iai vieš buč iui apibū dinti kaž kaip nerealū s, todė l viskas yra vaizdo į raš e – kambario apž valga, pusryč iai, pietū s, vakarienė , teritorija, vieš buč io apž valga.
Pamatykite viską „savo akimis“ ir netikė kite jokiais atsiliepimais! )
Полный обзор отеля с номером и питанием
аватар mama.blann
Atvykome vė lai po 23:00, buvome pakviesti į restoraną vakarienė s, pasirinkimas maž as, bet pavalgė me! Nelaukiau kol parodys kambarį , turė jau savo reikalavimus kambariui, tad iš sakę s norą pasakiau, kad padė kosiu! Kambariui bū tent antras aukš tas + balkonas + vaizdas į baseiną ir tai ne standartinis, o aukš tesnis! ! ! man kainavo 15 USD, ir atkreipkite dė mesį , kad jie man nedavė numerio, jie man pasakė tiek, kiek man atrodo tinkama !! ! Mityba: Man gerai! Darž ovė s, keli garnyrai, ž uvis, viš tiena, jautiena, sū riai, pyragaič iai, pyragaič iai, vaisiai! Visada yra arbata, plikyta kava, kola, fanta, sprite. … Dar ▾ Atvykome vė lai po 23:00, buvome pakviesti į restoraną vakarienė s, pasirinkimas maž as, bet pavalgė me!
Nelaukiau kol parodys kambarį , turė jau savo reikalavimus kambariui, tad iš sakę s norą pasakiau, kad padė kosiu!
Kambariui bū tent antras aukš tas + balkonas + vaizdas į baseiną ir tai ne standartinis, o aukš tesnis! ! ! man kainavo 15 USD, ir atkreipkite dė mesį , kad jie man nedavė numerio, jie man pasakė tiek, kiek man atrodo tinkama !! !
Mityba:
Man gerai!
Darž ovė s, keli garnyrai, ž uvis, viš tiena, jautiena, sū riai, pyragaič iai, pyragaič iai, vaisiai! Visada yra arbata, plikyta kava, kola, fanta, sprite.....
Aš nesakysiu apie alkoholį , nes aš negeriu!
Jei esate paplū dimyje, jie taip pat patiekia maistą : picą , bulvytes ir kt.
Animacija:
Nesakysiu, nedalyvavau, bet girdė jau, kad kiekvieną vakarą iki 21:00 vaikams ir iki 23:00 suaugusiems - š okių dainos...
Papludimys:
Ė jo 10 min. Taip pat yra laiko pervež imas.
Paplū dimys didelis, vietos už teko visiems.
Į ė jimas iš pontono, pontonas trumpas! Koralas gyvas, ž uvies už tenka!
Valymas:
Vaikinas nuolat valydavo vakare, kai bū davome kambaryje! Todė l paė miau vandens ir pan. Popierį , ir praš iau ryt iš sivalyti, bet jis tikriausiai manę s nesuprato. . .
Teritorija graž i, sutvarkyta, š vari, daug ž alumos kuri nuolat priž iū rima!
Iš vados:
Vieš butis REKOMENDUOJU! Jei reikė s, grį š iu!
Основной бассейн. Детская зона. Бассейн возле ресторана. Корпуса. Бассейн возле ресторана. Корпуса.
аватар Dmitrij102928
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 6.0
Apskritai viskas š iame vieš butyje yra gerai. Tik su maistu neaiš ku. Ar apsinuodijome š iame vieš butyje, ar ką suvalgė me ne vietoje. Tač iau daugelis ž monių skundė si, kad buvo apsinuodiję . Taigi, visos są lygos yra geros. Vieš buč io ir paties vieš buč io teritorija nedidelė . … Dar ▾ Apskritai viskas š iame vieš butyje yra gerai. Tik su maistu neaiš ku. Ar apsinuodijome š iame vieš butyje, ar ką suvalgė me ne vietoje. Tač iau daugelis ž monių skundė si, kad buvo apsinuodiję . Taigi, visos są lygos yra geros. Vieš buč io ir paties vieš buč io teritorija nedidelė . Vieš butis yra 2-oje paplū dimio linijoje, todė l iki jū ros reikia nueiti apie 15 min. . Kambariai visai normalū s, ne super, bet visai neblogi. Animacija vieš butyje vidutiniš ka, o interneto – visai ne. Bet vieš butis normalus, ypač pirmą kartą Egipte.
аватар
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Geras vieš butis. Aptarnavimas puikus, maistas į vairus, kiekvienam skoniui. Aiš ku, ypatingų „maivumo“ nė ra, bet patiekalų už tenka, rinktis yra iš ko. Vieš buč io gidas blogas, su mumis visai nedirbo, visą laiką melavo. Mums patiko viskas vieš butyje. … Dar ▾ Geras vieš butis. Aptarnavimas puikus, maistas į vairus, kiekvienam skoniui. Aiš ku, ypatingų „maivumo“ nė ra, bet patiekalų už tenka, rinktis yra iš ko. Vieš buč io gidas blogas, su mumis visai nedirbo, visą laiką melavo. Mums patiko viskas vieš butyje. Jokių problemų ten nė ra.
аватар innusik89owa
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 8.0
Objektyviai į vertinus š į vieš butį galima dė ti solidų ketvertą . Ilsė jomė s su keturių asmenų š eima (du vaikai 4.5 ir 6 metų ). Tiems, kurie turi vaikų , iš karto papasakosiu apie pagrindinį dalyką , kuris neramina tė vus. … Dar ▾ Objektyviai į vertinus š į vieš butį galima dė ti solidų ketvertą . Ilsė jomė s su keturių asmenų š eima (du vaikai 4.5 ir 6 metų ).
Tiems, kurie turi vaikų , iš karto papasakosiu apie pagrindinį dalyką , kuris neramina tė vus. Vieš butyje yra vaikiš kas meniu, nieko ypatingo, tiesiog visas maistas š viež ias, buvo mė sainiai, gruzdintos bulvytė s, makaronai, kotletai, daugiausia viš tiena, virtos darž ovė s, jogurtas, kiauš iniai, blynai, sriubos, tyrelė s. Jei vaikas labai maž as, parduotuvė se ir vaistinė se yra kū dikių maisto, bet geriau iš namų pasiimti savo, prie kurio ji jau pripratusi. Kasdien į kambarį buvo atneš amas vanduo buteliuose, virdulio nebuvo, tad turė kite tai omenyje, jei verdate kū dikių miš inį ar koš ę , restorane teks pasiimti verdanč io vandens arba turė ti virdulį.
Dabar apie pramogas kū dikiui. Yra vaikų klubas, buvo Kateryna ir Olga, labai graž ios mergaitė s. Turė jau valandą su vaikais, mano berniukams patiko.
Taip pat vyko aktyvū s ž aidimai, ieš kojimai, estafetė s, vaikai apsirengė į vairiais kostiumais, taip pat pieš ė , už siiminė jo rankdarbiais, vakare tradiciš kai mini diskoteka. Apskritai, animacija vaikams nuo 3 metų , ypač prie baseino. Ž inoma, vandens ž aidimai buvo skirti vaikams nuo 6 metų.
Kalbant apie paplū dimį , tai vaikams jis nė ra labai maž as, apie pontoną aš apskritai tyliu, nes ten gilu, į ė jimas nuo kranto labiau akmenuotas, tad koralai – bū tinai! ! ! ! ! Kelis kartus ė jome į smė lio paplū dimį prie Xperience St. George Homestay 4 *, į ė jimo mokestis ž inomas - 10 USD per dieną , viskas į skaič iuota, bet vaikams iki 5 metų nemokama.
Mū sų vieš buč io teritorijoje yra baseinas su č iuož ykla, bet su mano amž iaus vaikais, mano nuomone, tai į manoma tik su tė vais! Aš visiš kai nepaleidau savo š eimos. Bet tai yra mano paties sprendimas. Vanduo baseine buvo š iltas, š ildymas silpnas, bet baseinas neš altas, bet jei vaikai pripratę prie labai š ilto vandens, jiems bus vė su.
Dabar apie nakvynę ir kambarius.
Septintą ryto jau buvome vieš butyje, ž inoma po nakties skrydž iai buvo pavargę . Mums padovanojo apyrankes, be klausimo apsigyvenome kambaryje, nieko nesitikejome, labai aciu uz tai. Antrą dieną buvo antra pamaina, girdė jau, kad buvo nedideli konfliktai dė l apgyvendinimo, bet reikia suprasti, kad ž mogiš kasis faktorius gali bū ti bet kuriame vieš butyje. Kambarys š varus, kuklus, bet yra viskas, ko reikia. Man buvo svarbu valytis, kad š varios bū tų grindys, š vari lova, š varus duš as ir tualetas. Kadangi jū s pats suprantate, kad tai svarbu mums, suaugusiems, tai dar svarbiau, kai ilsitė s su vaikais. Su š ituo viskas buvo gerai, iš pradž ių kai nuė jome į kambarį dar nebuvo iš valytas, bet net nesipiktinau, nes ž inojau, kad registracija keturioliktą valandą ir kol pusryč iavome, viskas buvo iš valyta. detalė . Poilsio metu jie valydavo kasdien, rankš luosč iai ir patalynė buvo keič iami pagal pageidavimą . Kasdien reikalaudavau, palikdavau arbatpinigių ir klausimų neturė jau.
Stalas restorane į vairus. Nenoriu kartoti, apie valgiaraš tį iš samiai paraš yta daugybė atsiliepimų . Sakyč iau, maistas neblogas. Nieko ypatingo, skanu. Gė rimai paprasti, gerą kavą galima gerti namuose, alkoholis silpnas, kas nori gauti, tai pasiimk su savimi, arba su duty free.
Paplū dimys ir jū ra yra gerai. Paplū dimys yra bendras su Aloha, eikite į jį labai arti (arč iau kito iš ė jimo prie vaikų klubo, todė l maž iau eiti už vieš buč io, kuris yra labai graž us ir ž alias). Sė dimų vietų , patogių gultų už tenka, laisvų visada bū davo. Paplū dimys tvarkingas, kaip ir apskritai vieš butyje, yra baras (alus, vynas (š iek tiek rū gš tus), pica, mė sos ir ž uvies kukuliai, viš tienos sparneliai, gruzdintos bulvytė s, keptos deš relė s) pramogos paplū dimyje, tinklinis, futbolas. Prie baseino smagiau. Paplū dimyje yra tualetas, iki jo reikia eiti pė sč iomis.
Daugiausia poilsiautojų buvo iš Ukrainos ir Baltarusijos, Rusijos, dalis iš Lenkijos, Vokietijos ir Italijos.
Vieš buč io darbuotojai malonū s ž monė s, daugelis kalba rusiš kai. Ž inoma, jei mokate papildomus arbatpinigius, jie elgiasi dar atsargiau, pavyzdž iui, bare, padė kojus barmenui, galite gauti visiš kai kitokio alkoholio kokteilį.
Pabaigai galiu rekomenduoti atsivež ti fumigatorių , nusipirkti vietinę SIM kortelę , nusipirkti ekskursijas biure prie vieš buč io, bū tinai aplankyti senamiestį.
Likome patenkinti, pasisekė su oru (buvome sausio mė n. ). Gal kam ir bus vė su, bet aš nemė gstu, kai oras labai karš tas, todė l man puikiai tiko: 23-25 ​ ​ laipsniai, vakare +17, apsirengus š ilč iau ir pasivaikš č ioti. Paplū dimyje nuo 11 iki 16 valandos labai gerai, anksč iau ar vė liau bū na vė su.
Visiems linkiu gerų atostogų , rekomenduoju vieš butį kaip gerą ketvertą .
Rodyti daugiau »


avataras Ktoma
prieš 2 metų  •  6 prenumeratorių 4 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras contact5558
‹ Viešbutis Amphoras Aqua Hotel 4*
Traukos vietos
Sinajaus kalnas
Įvertinimas 9.4
Egiptas, Šarm el Šeichas
Istorija, Religija
Kavinė „Mince“.
Įvertinimas 8.8
Egiptas, Šarm el Šeichas
Restoranai, kavinės

Отель расположен в 500 метрах от Красного моря на курорте Шарм эль Шейх. Находится всего в 600 метрах от курорта-партнера Amphoras Blu и имеет доступ к частному пляжу, а между двумя отелями регулярно курсируют бесплатные бусы-шаттлы. Отель окружён пышными пальмами, а из его окон и территории открывается живописный вид на горы.

Vieta 20 км от аэропорта г. Шарм эль Шейх.
Paplūdimio aprašymas Пляж в 500 м от отеля, протяжённость – 170 м. Вход в море каменистый. Шаттл-сервис до пляжа (бесплатно).
 • 2-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
 • nevėjuota įlanka
Viešbutyje

Многоязычный персонал, круглосуточный ресепшн, магазины.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Открытый бассейн площадью 50 кв.м. Детская секция в основном бассейне с подогревом, площадь 50 кв.м. Развлекательные программы для детей. Детский горшок (бесплатно).
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas
 • stalo tenisas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • animacija
Kambarių aprašymas

В отеле 250 номеров.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • $
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • balkonas/terasa
Adresas 31 Salah Taher St. Om El-Seid Cliff. Sharm El Sheikh Egypt
Telefonai: +2 37490167
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Amphoras Aqua Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.