Jaz Fayrouz Resort 4*– Atsiliepimai

55
Įvertinimas 9.010
pagrįstas
55 apžvalgų
№6 viešbučio reitinge Šarm el Šeichas
8.8 Skaičius
9.2 Aptarnavimas
9.0 Grynumas
8.7 Mityba
9.1 Infrastruktūra
Viešbutis yra centrinėje Naama įlankos dalyje, apsuptas daugybės restoranų, parduotuvių, kavinių ir suvenyrų parduotuvių. Atidarytas 1987 m., paskutinis dalinis remontas atliktas 2011 m. (atliekamas kasmetinis laipsniškas kosmetinis remontas). Orientuotas į šeimos atostogas, bet tinkamas ir jaunimui, kadangi yra pačiame Naama Bay centre.Daugiau →
аватар vreda_t
 •  keliavo vakar
Įvertinimas 10.0
Dė l oro są lygų persikė lė į š į vieš butį iš Jaz Belvedere. Vieš butis atitinka 4 *. Į lanka be vė jo, rekomenduoju ž iemą . Pilnas maitinimas maž ai kuo skiriasi nuo visų. Draugiš kas personalas, geras aptarnavimas, patiekalai su mė sa ir ž uvimi, vaisių visada reikiamo kiekio. … Dar ▾ Dė l oro są lygų persikė lė į š į vieš butį iš Jaz Belvedere. Vieš butis atitinka 4 *. Į lanka be vė jo, rekomenduoju ž iemą . Pilnas maitinimas maž ai kuo skiriasi nuo visų.
Draugiš kas personalas, geras aptarnavimas, patiekalai su mė sa ir ž uvimi, vaisių visada reikiamo kiekio.
Animacijos darbai dviem vieš buč iams.
Aikš telė sulauž yta, č iuož yklų nė ra, nepalikite vaiko be priež iū ros. Vaikų klubas pastebimai prastesnis už Jaz Belvedere.
Apskritai rekomenduoju, už savo pinigus geras į spū dis
аватар candess1903
 •  keliavo prieš 1 mėnuo
Įvertinimas 10.0
Nuostabus paplū dimys, yra koralų , galima pamatyti ž uvų , nardyti. Š is vieš butis yra pirmoje eilė je, labai patogus. Visada yra gultai, gera draugiš ka animacijos komanda. Restoranas: į vairi, skanu. Darbuotojai š ypsosi ir darbš tū s. Teritorija dieviš ka, tiek daug ž alumos, gė lių dykumoje ją sukurti – š edevras. … Dar ▾ Nuostabus paplū dimys, yra koralų , galima pamatyti ž uvų , nardyti. Š is vieš butis yra pirmoje eilė je, labai patogus. Visada yra gultai, gera draugiš ka animacijos komanda.
Restoranas: į vairi, skanu. Darbuotojai š ypsosi ir darbš tū s.
Teritorija dieviš ka, tiek daug ž alumos, gė lių dykumoje ją sukurti – š edevras.
Kambariai ne nauji, bet ir ne seni. Š varus ir patogus.
Patogi vieta suteikia galimybę vakare pasivaikš č ioti, nusipirkti dovanų ir suvenyrų , apsipirkti ir apsipirkti.
аватар madam-bahur
 •  keliavo prieš 2 mėnesių
Įvertinimas 10.0
Rekomenduoju Fayrouz kurortą visiems, kurie nori tikrai pabū ti vieni su gamta ir pasikrauti energijos. Trumpai tariant, vieš butį pasirinkau dė l paplū dimio, didž iulio, š velniai nuož ulnaus, ž alio. Gultai yra iš dė styti atstumu vienas nuo kito, o tai suteikia visiš ko atsipalaidavimo bū seną . … Dar ▾ Rekomenduoju Fayrouz kurortą visiems, kurie nori tikrai pabū ti vieni su gamta ir pasikrauti energijos.
Trumpai tariant, vieš butį pasirinkau dė l paplū dimio, didž iulio, š velniai nuož ulnaus, ž alio. Gultai yra iš dė styti atstumu vienas nuo kito, o tai suteikia visiš ko atsipalaidavimo bū seną . Tai puikiai tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems. Muziką nuostabiai parinko „Magic World“ animacijos komanda.
Vieš buč io teritorija taip pat labai didelė ir ž alia. Man buvo prioritetas, kad ryte basomis kojomis iš namelio galima eiti į savo sodą . Tai tobulas egiptietiš kas stilius. Kambariai nenauji, bet viskas š varu ir tvarkinga.
Rankš luosč iai keič iami kasdien, kambariai valomi kas savaitę.
Maistas nuostabus. Vakarienę lydi gyva muzika, kuri suteikia ypatingą atmosferą.
Asmeniš kai lankiau beveik visas veiklas, tempimą , vandens aerobiką , jogą . Vaikinai tiesiog super, tiek merginos, tiek vaikinai. Ypatingas ač iū Khalidui ir Ahmedui, š ių vaikinų energija yra neiš senkanti.
Vaikinai vilioja visus nuo jaunų iki senų , nė vienas poilsiautojas nestovi nuoš alyje.
Apskritai mano į vertinimas yra aukš č iausias. Rekomenduoju vieš butį ir paplū dimį.100%.
аватар sonyanovikovaaa
 •  keliavo prieš 2 mėnesių
Įvertinimas 10.0
labai geras vieš butis, jū ra per 3 sekundes, graž us paplū dimys, baras su skaniais gė rimais, graž ios gatvelė s pasivaikš č iojimui su į vairiomis parduotuvė mis ir suvenyrų parduotuvė mis. Rekomenduoti! … Dar ▾ labai geras vieš butis, jū ra per 3 sekundes, graž us paplū dimys, baras su skaniais gė rimais, graž ios gatvelė s pasivaikš č iojimui su į vairiomis parduotuvė mis ir suvenyrų parduotuvė mis. Rekomenduoti!
аватар 531nastena531
 •  keliavo prieš 2 mėnesių
Įvertinimas 10.0
Labiausiai nerimauju, kad bus neskanus maistas, ar paprastam rusui bus maž ai pasirinkimo, nes man pasakė , kad net 5* blogai maitinasi, ir net nuvaž iavo. Bet tai tiesiog puiku! Kasdien labai amž inas ir į vairus maistas, tunas, viš tiena! Pusryč iai gan prasti, bet rinktis vis tiek yra iš ko. … Dar ▾ Labiausiai nerimauju, kad bus neskanus maistas, ar paprastam rusui bus maž ai pasirinkimo, nes man pasakė , kad net 5* blogai maitinasi, ir net nuvaž iavo. Bet tai tiesiog puiku! Kasdien labai amž inas ir į vairus maistas, tunas, viš tiena! Pusryč iai gan prasti, bet rinktis vis tiek yra iš ko. Animatoriai paplū dimyje š aunū s, daro mankš tą ir vandens aerobiką ) vieš buč io vieta puiki, aptarnavimas puikus, tikrai! Bet kokia problema iš sprendž iama, visada klausia, kaip sekasi ir pan. Buvo mano gimtadienis ir man į kambarį atneš ė tortą , buvo labai graž u! Yra š iltas baseinas, veikia tik iki 17:00, Wi-Fi veikia teritorijoje ir paplū dimyje, kambariuose ne, apskritai esu labai patenkinta, ateisiu dar ne kartą !
аватар jakovesayan
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 9.0
Puikus vieš butis su puikia animacija. Erdvus ir š varus paplū dimys su naujais gultais. Š velnus ir smė lė tas į ė jimas į jū rą , yra koralinis rifas su jū rine gyvybe (rekomenduoju pasiimti su vamzdeliu kaukę ). Pač iame paplū dimyje yra baras su gė rimais ir restoranas su už kandž iais. … Dar ▾ Puikus vieš butis su puikia animacija. Erdvus ir š varus paplū dimys su naujais gultais. Š velnus ir smė lė tas į ė jimas į jū rą , yra koralinis rifas su jū rine gyvybe (rekomenduoju pasiimti su vamzdeliu kaukę ).
Pač iame paplū dimyje yra baras su gė rimais ir restoranas su už kandž iais.
Yra tinklinio ir futbolo aikš tė .
Animatoriai kasdien organizuoja jogos už siė mimus, mankš tas, vandens aerobiką . Restorane taip pat organizuojama į vairi vakaro animacija su puikia virtuve pusryč iams, pietums ir vakarienei.
Teritorijoje yra daug š ildomų baseinų ir sū kurinių vonių .
аватар _alena1995
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Atvyko su š eima savaitei. Vieš butis labai jaukus, erdvus š eimyninis bungalas, netoli paplū dimio. Į ė jimas į jū rą smė lė tas, be akmenų . Paplū dimyje dirba animatoriai, vakarais taip pat rengia į vairius pasirodymus. Niekada nė ra nuobodu. … Dar ▾ Atvyko su š eima savaitei. Vieš butis labai jaukus, erdvus š eimyninis bungalas, netoli paplū dimio. Į ė jimas į jū rą smė lė tas, be akmenų . Paplū dimyje dirba animatoriai, vakarais taip pat rengia į vairius pasirodymus. Niekada nė ra nuobodu. Maistas vieš butyje skanus ir į vairus. Daug svarbiau yra vieta. Vieš butis yra 10 minuč ių nuo Naama į lankos. Visi restoranai, turgus netoliese. Dž iaugiamė s savo atostogomis. Ač iū !
аватар kristinka-vitaminka28
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Geras vieš butis ir aptarnavimas. Į siregistruoti pavyko gerai, davė gerą kambarį , atsiž velgė į pageidavimus. Jei jums reikia stabilaus interneto, geriau nusipirkti SIM kortelę . Valymas kasdien, maistas skanus. Baseinai visi prieinami ir veikiantys, yra š ildomas, valomi kasdien. … Dar ▾ Geras vieš butis ir aptarnavimas. Į siregistruoti pavyko gerai, davė gerą kambarį , atsiž velgė į pageidavimus. Jei jums reikia stabilaus interneto, geriau nusipirkti SIM kortelę .
Valymas kasdien, maistas skanus. Baseinai visi prieinami ir veikiantys, yra š ildomas, valomi kasdien.
Paplū dimys super, š varus, kasdien vyksta animacijos už siė mimai, mankš tos, joga, aerobika, ž aidimai ir pramogos. Labai malonū s ir malonū s vaikinai. Apskritai puikios atostogos, grį š ime dar ne kartą .
аватар Adrenalin77
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 8.0
Atė jo ž iema, vadinasi, laikas aplankyti š iltą jį Egiptą . Š altajam periodui geriau rinktis vieš butį gana ramioje į lankoje. Viena iš š ių vietų yra Naama į lanka. Ir mū sų pasirinkimas krito į vieš butį "Fayrouz resort" 4 *, esantį pač iame į lankos centre, pirmoje linijoje. … Dar ▾ Atė jo ž iema, vadinasi, laikas aplankyti š iltą jį Egiptą . Š altajam periodui geriau rinktis vieš butį gana ramioje į lankoje. Viena iš š ių vietų yra Naama į lanka. Ir mū sų pasirinkimas krito į vieš butį "Fayrouz resort" 4 *, esantį pač iame į lankos centre, pirmoje linijoje. Anksč iau vieš butis priklausė „Hilton“ tinklui, o dabar – „Jaz“ tinklo dalis. Veikia FB+ sistemoje (pilnas maitinimas, į skaitant vietinius alkoholinius ir nealkoholinius gė rimus). Iš principo nepastebė jau jokio skirtumo nuo mums į prasto „viskas į skaič iuota“. Maitinimas pagrindiniame restorane tris kartus per dieną , viskas skanu ir kokybiš ka. Restorane „Al Fresco“ yra už kandis (už kandis) nuo 16 iki 17 val.
Teritorija didelė ir labai ž alia, su vieno aukš to nameliais ir keliais dviejų aukš tų pastatais. Kambarių fondas "pavargę s" ir reikalingas remontas, bet lova š vari, santechnika veikia. Vieš butyje yra du dideli baseinai ir du maž i (tik suaugusiesiems). Ž iemą š ildomas tik vienas, kuris yra š alia pagrindinio restorano „El Wadi“. Visai š alia yra baras. Dirba nuo ryto iki vė laus vakaro. Paplū dimys yra kitoje pė sč ių jų promenadoje (kaip ir visi Naamos paplū dimiai). Paplū dimys platus ir didelis, gultai geros bū klė s. Yra „paplū dimio baras“, bet nemokami tik „gaivieji“ gė rimai – nealkoholiniai. Alkoholio yra, bet už papildomą mokestį . Taip pat paplū dimyje yra tinklinio aikš telė , mini futbolo aikš telė ir vaikų ž aidimų aikš telė .
Į ė jimas į vandenį yra š velnus ir smė lio. Ž inoma, liū dna dė l koralų , bet jei eisite į kairę link Novotel paplū dimio, galė site susipaž inti su koralinio rifo gyventojais. Patyrusiems nardytojams tai tikrai ne rodiklis, bet pradedantiesiems – tiek. Bevielis internetas – dar vienas š io vieš buč io „liū desys“. Nemokamas yra tik prie registratū ros ir pagrindinio restorano (viskas yra tame pač iame pastate), o tada jis yra labai lė tas ir visada iš muš a, ir jū s turite dar kartą pereiti autorizaciją . Taigi aš ką tik nusipirkau vietinę „sim kortelę “ ir ž inojau apie visus į vykius). Animaciją vykdo 5 ž monių komanda.
Visos pramogos vyksta ryte paplū dimyje. Mankš ta, vandens aerobika, tinklinis ir kt. Vakare animatoriai linksmina sveč ius kitoje kelio pusė je esanč iame vieš butyje „Charm Dreams“ – iš pradž ių vaikiš ka diskoteka, o vė liau – tradicinis kviestinių menininkų ar animatorių „š ou laikas“. Teritorijoje taip pat veikia „Vaikų klubas“, o š alia jo „sveikatos klube“ yra sporto salė . Vieš buč io darbuotojai stengiasi padė ti visais klausimais, mandagū s ir dė mesingi. Tikrai tinka poilsiautojams. Pradedant nuo sveč ių namų ir baigiant valytojomis. Dė koju)
Apibendrinant: vieš butis yra kainos ir kokybė s santykis, puiki vieta, kokybiš kas maistas. Rekomenduoju pailsė ti)). Pridedame vaizdo į raš o apž valgą .
аватар vasiliipop8_gmail.com
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 5.0
Mes niekada neraš ome atsiliepimų , tač iau š į kartą nusprendė me skirti savo laiką ir energiją š iam... * Privalumai: Vieš buč io vieta labai gera: pirma eilutė Teritorija: nedidelė , iš puoselė ta, už kasta palmė mis. … Dar ▾ Mes niekada neraš ome atsiliepimų , tač iau š į kartą nusprendė me skirti savo laiką ir energiją š iam...
* Privalumai:
Vieš buč io vieta labai gera: pirma eilutė
Teritorija: nedidelė , iš puoselė ta, už kasta palmė mis.
Paplū dimys: erdvus, pakankamai gultų , smė lio, sklandus į ė jimas į jū rą , puikiai tinka su vaikais. Arč iau plū durų yra gana geras rifas ir graž ios ž uvys. Ž inoma, bū tų geriau, jei jie neleistų rū kyti visur paplū dimyje.
Animacija: Visi vaikinai yra puikū s! Yra mini klubas, mano dukra buvo patenkinta animatoriumi Zhenya!
Maistas: geras, vakarienė s į vairesnė s ir skanesnė s. Vietinis alkoholis, konservuotas alus. Bet tai, kaip barmenai jį pila, yra atskira meno forma))) daugiau nei pusė stiklinė s putų ; ) o jei duosi dolerį , tai stiklinė jį suras ir iš pils kaip reikiant iš karto.
Belaidis internetas bare veikia nemokamai.
Restorano personalas ypač draugiš kas, visada pasiruoš ę s padė ti.

* Minusai:
– Varnų daug ir paplū dimyje, ir restorano vasaros terasoje, kaž kada ant stalų buvo suskaič iuota 10 varnų . Jei atsikeliate nuo stalo ir eini iš gerti kavos, jums atvykus jie jau valgo jū sų maistą . Taip pat yra varnų atbaidymo. Tas pats paplū dimyje laipioja maiš uose ir vagia viską , kas patinka...
– Dar vienas minusas, kad jiems leidž iama rū kyti tiesiog paplū dimyje, todė l smė lyje daug nuorū kų...nors vakarais eina ir susirenka, bet dauguma lieka smė lyje. Kvė puoti cigareč ių dū mus jū roje nė ra labai smagu...
– Bet didž iausia š iukš lė yra pelių vieš butyje.
– 11 naktų mač iau 9 kambarius, 3 iš jų gyvenome.
Pirmas kambarys buvo suteiktas su bloga lova, todė l pirmą naktį nemiegojome pakankamai ir buvome pavargę nuo kelio, o tada yra tokia premija.
Antras kambarys buvo geresnis, erdvesnis su vaizdu į baseiną , palmes, grož į...bet matyt patiko ne tik mums...grauž ikams irgi. Vieš butyje buvo pelių , jos lipo per visus mū sų daiktus, į lagaminą su ž aislais, pykosi ir t. t.
Oho, tiesiog baisu ir š lykš tu.
Turiu fobiją grauž ikams, dvi naktis dė l jų nemiegojau...
Ateinu į registratū rą , sako, kad dabar duos ž mogų , kuris padė s gaudyti peles, tu rimtai, aš jiems paaiš kinu, kad turiu fobiją , duok man kambarį antrame aukš te, sako, kad mes rimtai tokių kambarių neturime, bet mes neva gyvename su pelė mis ? Dė l to mane dvi valandas važ inė jo po vieš butį ieš kodami kito kambario, taip pat vieno aukš to bungalo, kuriame yra tikimybė , kad bus pelių , atitinkamai „pelių gaudytojas“ ateina su mumis ir spė k kaip ir su kuo jis ketino juos sugauti? Plikomis rankomis jis į eina į kambarį , beldž iasi į naktinius stalelius ir laukia, kol pelė į š oks tiesiai jam į rankas.
Dar turime dvi naktis pailsė ti, iš vienos pusė s bijau pelių , o iš kitos pusė s 3 kartą pakeisti kambarį su vaiku, į sivaizduokite kaip yra.
Vyras sutiko, kad atneš pelė kautus ir gaudys peles, bet, matyt, jų buvo daug, nes per porą valandų buvo sugauta dvi pelė s.
Tai vis tas baisus vaizdas, grį ž ai iš paplū dimio ir turi kovoti su pelė mis, visi kambario kampai buvo kakomis, yra net nuotrauka, man irgi teko nufotografuoti peles pelė kautuose.
Aš tiesiog jų labai bijau, todė l tokio reginio nerodysiu ...
Paplū dimyje ir kiti turistai š nekuč iavosi apie peles kambariuose...š i problema tę siasi jau dvi savaites, o darbuotojai už merkia akis. Jie aiš kina, kad dabar ž iema, vieš butis yra į lankoje, o pelė s bė ga pasikaitinti kambariuose.
Egiptieč iai juokingi, nes bijote pelių ir turite fobiją , jie klausia, kodė l aš bijau pelių . Rimtai, aš atė jau prie jū ros pasilinksminti su tavo pelė mis?
Net baisu į sivaizduoti, kas dedasi virtuvė je...
- Kambariai prastai iš valomi, mū sų namų š eimininkas Ahmedas atrodė toks dė mesingas, tarsi domisi mū sų gerove ir pan.
bet tiesioginių pareigų neatliko. Ant grindų buvo pelių pė dsakų , valytoja gali atneš ti į administraciją , kad iš sprę stų problemą...kai paklausiau, kodė l neį spė jo mū sų dė l pelių , pasakė , kad tai ne jo darbas, nors jis nedvejodamas paė mė paliktą dolerį kaip premiją )))
Apskritai, iš personalo daug negausi...vienintelė s, kurios yra pasiruoš usios tikrai padė ti, yra gestai Marina ir Alesya!! ! Supratę , kad tikrai susidū rė me su problema, iš kart pasiū lė kambarį antrame aukš te.
– Dar vienas vieš buč io minusas, kad registratū roje dauguma darbuotojų nemoka rusų kalbos, net š aiposi iš „nesuprantu rusiš kai“
Kaip jie ž ino anglų , italų ...kam jiems reikia rusų ...bet dabar bent 90% poilsiautojų kalba rusiš kai, ir jie negali pasakyti dviejų ž odž ių rusiš kai.
Į sikurkite kaip vieš butį už sienieč iams, susitikite su už sienieč iais su pelė mis...
Manau, neverta raš yti apie tai, kad poilsis sugadintas ((((labai norė jau pailsė ti š iame vieš butyje, atrodo labai patogu, visa teritorija paskendusi ž alumoje, arti jū ra, praš matni promenada, bet galiausiai iš važ iavome su tokiais į spū dž iais...
Tikiuosi, kad administracija pasieks š ią apž valgą ir imsis priemonių , kad galė tumė te be baimė s ir nerimo grį ž ti, pailsė ti š ioje graž ioje oazė je.
В номере по углам полно мышиных следов.
Rodyti daugiau »


avataras katrusik2272
Ar pila į kambarį vandens (jei taip, kiek), ar baruose yra gaiviųjų gėrimų ir kokie gėrimai siūlomi pusryčiams, pietums ir vakarienei? Prieš du mėnesius atsiliepimuose skaičiau, kad maistas buvo Sharm Dreams viešbučio restorane. Kaip ir dabar, ar paplūdimyje yra nemokamų barų su užkandžiais, kad nereikėtų eiti į restoraną?
prieš 2 metų  •  2 abonentas 1 atsakymas
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Sinajaus kalnas
Įvertinimas 9.4
Egiptas, Šarm el Šeichas
Istorija, Religija
Kavinė „Mince“.
Įvertinimas 8.8
Egiptas, Šarm el Šeichas
Restoranai, kavinės

Отель расположен в центральной части залива Naama Bay в окружении многочисленных ресторанов, магазинов, кафе и сувенирных лавок. Открыт в 1987 году, последняя частичная реновация прошла в 2011 году (проводится ежегодный поэтапный косметический ремонт). Ориентирован на семейный отдых, но подойдет и для молодежи, так как расположен в самом центре Наама Бей.

Vieta Отель расположен в 12 км от аэропорта и в 7 км от Старого города.
Paplūdimio aprašymas Собственный песчаный пляж протяженностью 700 метров (20 метров от ресепшен) и шириной около 20 метров. Есть пластиковый понтон — 30 метров, заход в море с берега. Вход в море песчаный, пологий. Пляжные полотенца — бесплатно. Бар на пляже Oasis & Breeze — 09:00-17:00 (платно).
 • 1-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
 • nevėjuota įlanka
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, магазины, аптека, WI-FI — платно (по всей территории отеля, включая номера), интернет-уголок (платно), 4 бассейна для взрослых глубиной до 160 см (2 из них с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы и полотенца: бесплатно.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • šildomas baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • pervežimas į/iš oro uosto
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Два детских бассейна 35 м2, глубиной 60 см (с подогревом в зимний период). Мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 10 лет, детская площадка (на пляже), детский буфет в ресторане.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane  FREE 
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Бесплатно — живая музыка, анимация, дартс, джакузи под открытым небом (подогрев в зимний период), пляжный волейбол, бочче, аквааэробика. Платно — футбольная площадка с травяным покрытием (в зоне пляжа), дайвинг центр и центр водных видов спорта (в зоне пляжа), массаж.
 • sūkurinė vonia
 • tinklinis  FREE 
 • futbolo aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • vandens veikla
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

В отеле 210 номеров.

Kambariuose

Индивидуальный кондиционер, LCD телевизор, спутниковое ТВ, Интернет: dial-up (платно), Wi-Fi (платно), сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар платно (заполнен), набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas  FREE 
 • $
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • plazminis televizorius
 • telefonas $
 • internetas wi-fi $
 • kabelinis internetas $
 • arbatos/kavos virimo aparatas  FREE 
 • balkonas/terasa
Adresas El Salam Road, Naama Bay, P.O Box: 57, Sharm El-Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefonai: +20 (69) 360 01360
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Jaz Fayrouz Resort
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.