šeimyninis viešbutis

Parašyta: 23 vasario 2023
Kelionės laikas: 19 vasario — 21 kovo 2023
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 8.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 9.0
Mityba: 9.0
Infrastruktūra: 10.0
Dė l oro są lygų persikė lė į š į vieš butį iš Jaz Belvedere. Vieš butis atitinka 4 *. Į lanka be vė jo, rekomenduoju ž iemą . Pilnas maitinimas maž ai kuo skiriasi nuo visų.
Draugiš kas personalas, geras aptarnavimas, patiekalai su mė sa ir ž uvimi, vaisių visada reikiamo kiekio.
Animacijos darbai dviem vieš buč iams.
Aikš telė sulauž yta, č iuož yklų nė ra, nepalikite vaiko be priež iū ros. Vaikų klubas pastebimai prastesnis už Jaz Belvedere.
Apskritai rekomenduoju, už savo pinigus geras į spū dis
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą